15 gair Portiwgaleg sydd â tharddiad Arabeg

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae sawl diwylliant yn dylanwadu ar y Portiwgaleg a siaredir heddiw, ac Arabeg yw un ohonynt. Yn ystod cyfnod ffurfio'r iaith Bortiwgaleg, am tua wyth canrif, roedd yr Arabiaid yn bresennol ym Mhenrhyn Iberia, gan wneud cyfraniadau hanfodol wrth adeiladu geiriadur yr iaith Bortiwgaleg. Felly, mae sawl gair yn yr iaith Bortiwgaleg sydd â tharddiad Arabeg.

Yn yr ystyr hwn, mae geiriau o darddiad Arabeg yn bresennol mewn sawl maes, megis pensaernïaeth, cemeg, seryddiaeth, gweinyddiaeth, mathemateg, gwyddoniaeth yn gyffredinol , amaethyddiaeth , coginio, ymhlith eraill.

I ysgolheigion, mae’n hawdd gweld sut mae’r rhan fwyaf o eiriau o darddiad Arabeg yn dechrau gydag “al”, erthygl ddigyfnewid yn yr iaith, sy’n cyfateb i’r erthyglau pendant “o” , "yr", "y", "y". Yn flaenorol, gan nad oedd y Portiwgaleg yn ymwybodol ohono, gan eu bod yn gallu clywed y termau yn unig, ymgorfforwyd “al”.

15 gair yn yr iaith Bortiwgaleg sydd â tharddiad Arabeg

1. Fulano

Yn Arabeg, mae’r term fulân yn golygu rhywbeth tebyg i “hynny” neu “o’r fath”. Yr oedd y gair hwn i'w ganfod eisoes yn yr iaith Yspaenaidd, tua'r drydedd ganrif ar ddeg, gyda'r un ystyr. Mewn Portiwgaleg, mae'r term hwn wedi dod yn enw, sy'n cyfeirio at unrhyw berson.

2. Mae Azulejo

Azulejo hefyd yn dod o'r Arabeg al-zuleij, sy'n golygu “carreg wedi'i phaentio”.

3. Reis

Ie, mae reis hefyd yn air otarddiad Arabeg. Addasiad yw hwn o'r term gwreiddiol ar-ruzz.

4. Xaveco

Gall hyd yn oed y bratiaith mwyaf annirnadwy fod â tharddiad fel hyn. Yn gyntaf, fodd bynnag, mae angen cofio nad yw ystyr gwreiddiol xaveco yn perthyn i orffwyll, nac â “malu”.

I ddechrau, defnyddiwyd y gair i gyfeirio at gwch pysgota gyda rhwyd, y xabbaq, o fôr-ladron ym Môr y Canoldir. Oherwydd cynnal a chadw gwael y cychod, mae'r gair wedi dod yn gyfystyr â rhywbeth o ansawdd gwael. Gyda hylifedd yr iaith, daeth xaveco i olygu rhywbeth a ddaw o siarad bach, na ellir ymddiried ynddo.

5. Sofá

Yn Arabeg, gall swffa olygu mat neu ddodrefnyn wedi'i glustogi, fel y mae'r term yn cyfeirio ato mewn Portiwgaleg.

Gweld hefyd: Cadarnhau a diwygio: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y termau?

6. Coffi

Hyd yn oed os nad yw'r geiriau hyn yn ymddangos mor debyg, mae coffi yn tarddu o'r term qahwa.

7. Meigryn

Ax-xaqîca, yn Arabeg, yw “hanner pen”. Mae ei defnyddio hi fel ysbrydoliaeth i'r gair poenus hwn yn gwneud synnwyr perffaith.

8. Cigyddiaeth

Daw cigyddiaeth o as-suq, sef marchnadoedd neu ffeiriau enwog diwylliant Arabaidd.

9. Siwgr

Mae'r gair siwgr wedi mynd trwy nifer o newidiadau. I ddechrau, y term Sansgrit ar gyfer grawn o dywod oedd sakkar, gan ddod yn shakkar yn Berseg, gan arwain yn olaf at y gair Arabeg as-sukar. Cafodd cynnyrch melys cansen siwgr ei enwi felly oherwydd ei fod yn debyg i grawntywod.

10. Stôr-geidwad

Yn Arabeg, arolygydd neu drysorydd yw al-muxarif. Galwodd y Portiwgaleg y person sy'n gyfrifol am gasglu a chasglu trethi yn warws, sy'n gwneud y warws yn diriogaeth awdurdodaeth y gweithiwr proffesiynol hwn. Y dyddiau hyn, trwy estyniad, mae'r gair yn dynodi gofod a neilltuwyd ar gyfer storio dogfennau a gwrthrychau eraill sy'n ymwneud â gweinyddu rhywbeth.

11. Parot

Gall parot hyd yn oed ymddangos fel gair o darddiad Tupi-Guarani, ond mewn gwirionedd mae'n dod o'r Arabeg babaga, sy'n golygu "aderyn".

12. Dungeon

Daw'r term daeardy o'r Arabeg matmurah, ac mae ei sillafu a'i ynganiad yn bur debyg.

Gweld hefyd: Gwahaniaethu neu Wahaniaethu? Gweld y gwahaniaeth a phryd i ddefnyddio bob tymor

13. Oren

Mae’r ffrwyth poblogaidd hwn sy’n cael ei fwyta gan gynifer yn dod o naranj ac, yn Sbaeneg, mae’n debycach fyth i’w darddiad: “naranja”.

14. Sultan

Os nad oedd tarddiad Arabaidd i’r gair hwn, byddai’n anodd gwybod pa un ohonynt fyddai’n rhan o’r grŵp hwn. Daw swltan o'r term swltan.

15. Gwyddbwyll

Mae tarddiad y gêm fyd-enwog sy'n gyfrifol am drefnu cystadlaethau poblogaidd, ym Mhortiwgaleg, yn y gair sitranj.

Geiriau eraill o darddiad Arabeg

I ddarganfod mwy termau sydd â tharddiad Arabeg ac i ddeall sut y gall ynganiad y ddau fersiwn fod yn sylweddol debyg, gwiriwch y rhestr isod:

 • ffynnon (o Arabeg ṣihrīj);
 • elixir(o Arabeg al-ᵓisksīr);
 • esfirra (o Arabeg ṣfīḥah);
 • botel (o Arabeg garrāfah);
 • baedd (o Arabeg jabalī);
 • lemon (o Arabeg laymūn);
 • matraca (o Arabeg miṭraqah);
 • mosg (o Arabeg masjid);
 • nora (o Arabeg nāᶜūrah);
 • oxalá (o gyfraith Arabeg šā llah);
 • safra (o Arabeg zubrah);
 • salamaleque (o Arabeg as-salāmu ᶜalayk);
 • talc (o Arabeg ṭalq);
 • dyddiad (o Arabeg tamrah);
 • drwm (o Arabeg ṭanbūr);
 • surop (o Arabeg šarāb);
 • sherif (o Arabeg šarīf);
 • zenith (o Arabeg samt);
 • sero (o Arabeg ṣifr).

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.