19 Dywediadau Poblogaidd y Mae Pawb yn eu Dweud A Ddim Yn Gwybod Yr Ystyr

John Brown 05-08-2023
John Brown

Mae dywediadau poblogaidd yn niwylliant Brasil yn cael eu hystyried yn ymadroddion sy'n cyfleu rhyw ddysgeidiaeth neu neges y gellir ei defnyddio mewn bywyd bob dydd mewn sefyllfaoedd amrywiol. Fodd bynnag, lawer gwaith, mae pobl yn dweud un ohonynt heb wybod yn sicr ei ystyr.

Wrth iddynt gael eu cadw yn nychymyg y boblogaeth, maent yn y pen draw yn dod yn bwysig ar gyfer adeiladu hunaniaeth genedlaethol. Fodd bynnag, gallant hefyd oresgyn rhwystrau iaith, trwy gael eu cyfieithu i ieithoedd eraill.

Mae'r dywediadau hyn yn rhan o'r holl draddodiad llafar ac yn cael eu hatgynhyrchu fel ffordd o ddangos doethineb poblogaidd. Gan feddwl am egluro eu hystyron, daethom â 19 o ddywediadau poblogaidd y mae llawer o bobl yn eu dweud heb wybod beth yn union y maent yn ei olygu.

19 o ddywediadau poblogaidd y mae pawb yn eu dweud ac nad ydynt yn gwybod yr ystyr

Y dywediadau poblogaidd meddiannu gofod yn y dychymyg poblogaidd ac yn rhan o draddodiad diwylliannol llafar pobl Brasil. Yn yr ystyr hwn, maent fel arfer yn dod â chyngor ac yn cael eu trosglwyddo i bob cenhedlaeth.

Yn aml maent hefyd yn cael eu hatgynhyrchu'n anghywir. Mae hyn oherwydd, mewn rhai sefyllfaoedd, mae yna rai nad ydyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n ei olygu. Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi dod â rhestr o 19 enghraifft o ddywediadau poblogaidd a'u hystyron:

1 - Brys yw gelyn perffeithrwydd

Mae'r dywediad poblogaidd dan sylw yn dangos bod angen i gymryd yn hawdd, os ydych am gyrraedd ynodau bywyd.

2 – Dŵr meddal ar graig galed, mae'n taro cymaint nes ei fod yn tyllu

Dywediad poblogaidd arall ar y rhestr, mae'r ymadrodd hwn yn sôn am y dyfalbarhad angenrheidiol i gael yr hyn rydych chi ei eisiau.

3 – Pob mwnci ar ei gangen

Mae'r ymadrodd hwn yn symboli y dylai pob person ond poeni am yr hyn sy'n eu poeni, heb ymyrryd ym mywydau eraill.

4 – Gwell ar eich pen eich hun nag mewn cwmni drwg

Llawer gwaith mae'n well bod ar eich pen eich hun na gyda rhywun i gyfiawnhau rhyw foment o angen.

5 – Nid yw cŵn yn cyfarth yn brathu

Y dywediad hwnnw Mae poblogrwydd yn dangos bod llawer o bobl yn tueddu i siarad gormod, hysbysebu eu hunain llawer, ac eto i wneud dim byd.

6 – Gormod o elusen mae hyd yn oed y sant yn drwgdybio

Mae'r ymadrodd hwn yn sôn am sefyllfaoedd lle mae rhywbeth , mae rhyw sefyllfa neu rywun yn ymddangos yn well na'r arfer ac, felly, efallai nad yw'n wir.

7 – Meddwl gwag, gweithdy'r diafol

Mae'r dywediad hwn yn ymwneud â phobl nad ydyn nhw'n eu meddiannu. pennau gyda rhywfaint o weithgarwch cynhyrchiol, gan roi lle i feddyliau drwg.

8 – Nid yw'r rhai nad ydynt yn cael eu gweld yn cael eu cofio

Dywediad poblogaidd arall a ddefnyddir yn aml, mae'r enghraifft hon yn dangos bod pobl sy'n ynysu a bron byth yn gadael yn cael eu hanghofio neu eu disodli gan eraill.

9 – Nid yw bag gwag yn sefyll i fyny

Mae'n dangos bod angen i ni gael ein bwydo os nad ydym am deimlo'n sâl a hyd yn oed llewygu.

10 – Y mae drygau yn dyfod er daioni

Osy'n golygu bod rhywbeth drwg yn digwydd weithiau fel bod rhywbeth da iawn yn gallu digwydd yn annisgwyl yn ddiweddarach.

11 – Casa da Mãe Joana

Lle mae pobl yn gwneud llanast ac yn cael y rhyddid i wneud beth bynnag a fynnant ar unrhyw bryd. Anarchiaeth, fel petai.

Gweld hefyd: Cystadleuaeth Refeniw Ffederal: dysgwch sut i gyhoeddi DARF i dalu'r ffi gofrestru

12 – Lluniaeth yw pupur yng ngolwg eraill

Yn cyfeirio at ddiffyg pryder rhai pobl am broblemau eraill. Dyna pam, pan nad yw hi i fyny i chi, ni all unrhyw sefyllfa fod yn rhy ddifrifol.

13 – Duw yn helpu'r rhai sy'n codi'n gynnar

Mae'r dywediad poblogaidd yn dweud bod y rhai sy'n deffro'n gynnar yn dod i ben. cael eich gwobrwyo.

14 – Un diwrnod o’r helfa, un arall o’r heliwr

Mae’r dywediad poblogaidd hwn yn dangos y gall bywyd gael dyddiau drwg a dyddiau da.

15 – Chi paid ag edrych ar ddannedd ceffyl a roddwyd

Mae'r ymadrodd yn golygu pan fyddwch yn derbyn anrheg, fe'ch cynghorir i beidio â'i wrthod.

16 – Pwy sydd â boo ceg Rhufain

Mae’n golygu bod gan y rhai sy’n gwybod sut i gyfathrebu’n dda hefyd olwg feirniadol ar y byd. Mae'n cyfeirio at feirniadaeth yr Ymerawdwyr Rhufeinig wrth iddynt gyflawni llithriadau.

17 – Mae gan gelwydd goes fer

Mae'r dywediad yn golygu nad yw celwydd byth yn para'n hir a bod y gwir bob amser yn dod allan .

18 – Wrth roddi y derbyniwn

Y mae'r ymadrodd yn golygu, trwy wneuthur daioni i eraill, y cawn ein gwobrwyo mewn rhyw fodd.

19 – Tŷ Gof , sgiwer o bren

Ydych chi am enghreifftio hynny pan fydd ymae gan y person sgil ac nid yw'n ei ddefnyddio o'i blaid.

Gweld hefyd: Darganfyddwch pa rai yw'r 10 gwlad leiaf o ran arwynebedd tir yn y byd

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.