Beth yw gwir ystyr emoji y galon gyda'r dot isod?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Dros y blynyddoedd, mae WhatsApp bob amser wedi sicrhau bod fersiynau newydd o emojis ar gael i ddefnyddwyr negeswyr. Mae pictogramau, fel y'u henwir hefyd, yn cyfleu syniadau ac yn mynegi teimladau sydd weithiau'n hwyluso sgwrs. Gan gynnwys, un o'r emojis sy'n swyno defnyddwyr yw'r galon gyda'r dot isod.

Wedi'r cyfan, beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd? Enw swyddogol yr emoji yw “Hear Exclamation,” yn ôl gwefan Emojipedia. Hynny yw, “Exclamação de Coração” mewn cyfieithiad rhad ac am ddim. Fe'i cymeradwywyd fel rhan o Unicode 1.1 ym 1993.

Gweld hefyd: ‘Wifi’, ‘wifi’ neu ‘wi fi’: Dyma sut i’w sillafu’n gywir

Fodd bynnag, roedd gan y pictogram enw arall nad oedd yn cael ei ddefnyddio: “Ornament Marc Ebychnod Calon Drwm”. Yn gyffredinol, mae yna nifer o emojis calon y gall defnyddwyr eu dewis o'r cymhwysiad sgwrsio WhatsApp. Mae gan rai ohonynt liwiau, siapiau a strociau gwahanol.

Ar y llaw arall, mae'r galon gyda'r dot isod yn unigryw ac mae ei siâp yn sylweddol wahanol i'r opsiynau eraill. Gwiriwch isod beth yw gwir ystyr yr emoji a phryd i'w ddefnyddio.

Gweld hefyd: 11 planhigyn sy'n caru dŵr ac sydd angen eu dyfrio bob dydd

Beth yw ystyr emoji y galon gyda'r dot isod?

Ffoto: Atgynhyrchu / Meta (WhatsApp)

Yn gyffredinol, mae dehongliadau gwahanol o ystyr y galon gyda'r dot oddi tano. Nid yw llawer o bobl, a dweud y gwir wrthych, yn sylweddoli ei fod yn bwynt ebychnod. Felly, maen nhw'n cysylltu'r emoji â “chalon”gwaedu.”

Mae rhai defnyddwyr, yn ystod sgyrsiau WhatsApp, yn defnyddio pictogram y galon i nodi torcalon, tristwch a rhwystredigaeth gydag anwyliaid blaenorol. Mae hyd yn oed y bobl hynny sy’n cyfeirio at galon “waedlyd” Mair, mam Iesu.

Beth bynnag, mae’r ystyr swyddogol ymhell o hyn oll. Mae'r wefan Emojipedia, sy'n casglu llawer o wybodaeth am yr emojis sydd ar gael mewn cymwysiadau negeseuon, yn esbonio gwir ystyr yr emoji gyda'r dot isod.

Yn ôl y dudalen, nid yw'r emoji yn ddim mwy nag a ebychnod addurniadol. Beth mae hynny'n ei olygu? Mae'n golygu bod y pictogram yn cynrychioli dwyster, ond mae'n gysylltiedig â theimladau da. Yn enwedig oherwydd bod y galon yn fywiog ac, o fewn y persbectif cyffredin, mae hefyd yn cynrychioli cariad, gofal, hapusrwydd a chysur.

Sut i ddefnyddio emoji y galon gyda'r dot isod?

Yn gyffredinol, na, mae rheolau ar gyfer defnyddio emoji y galon gyda'r dot isod. Yn enwedig oherwydd bod llawer o bictogramau yn ennill eu hystyron eu hunain, yn dibynnu ar y cyd-destun y maent yn cael eu defnyddio gan bobl. A yw'n anghywir ei ddefnyddio i gynrychioli calon Mair? Wrth gwrs ddim.

Fodd bynnag, mae'n bwysig deall na chafodd yr emoji ei greu i gynrychioli gwaed nac unrhyw beth o ran hynny. Mae'n cynrychioli, yn anad dim, dwyster a chariad. tu mewn i hwnpersbectif, rydym yn argymell defnyddio emoji yn y sefyllfaoedd bob dydd canlynol:

  • Pan fyddwch chi eisiau atgyfnerthu teimlad da gyda'ch anwylyd;
  • Pan fyddwch chi eisiau dod â sgwrs ddwys i ben mewn a ffordd fwy cain. Bydd y pwynt ebychnod yno, ond yn cael ei gynrychioli gan galon;
  • Pan fyddwch chi eisiau amrywio'r catalog o emojis calon ychydig. Yn enwedig oherwydd, er ei fod yn bwynt ebychnod, mae ganddo ystyr cariad, brawdgarwch ac anwyldeb o hyd;
  • Pan fyddwch chi'n gyffrous yn ystod y sgwrs ac eisiau mynegi teimladau cadarnhaol am bwnc y sgwrs;
  • Pan fyddwch chi eisiau defnyddio emoji y galon gyda dot isod yn ystod cyfarchion pen-blwydd;
  • Ymhlith llawer o opsiynau eraill sydd ar gael. Defnyddiwch eich creadigrwydd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.