Diflannodd y 9 gair hyn o'r iaith Bortiwgaleg a doedd gennych chi ddim syniad

John Brown 11-10-2023
John Brown

Mae'r 9 gair a ddiflannodd o'r iaith Bortiwgaleg ac nid oedd gennych unrhyw syniad yn dermau sydd wedi mynd i ebargofiant oherwydd trawsnewidiad cyson yr iaith. Fel iaith fyw, mae sawl bratiaith yn ymddangos yn feunyddiol, ond mae'r newidiadau mewn cytundebau sillafu dros y degawdau.

Felly, mae'r iaith a ddefnyddir gan ein neiniau a theidiau neu hyd yn oed gan awduron clasurol megis Machado de Assis yn cael ei gweld fel clasurol, traddodiadol neu erudite.

O ganlyniad, fe'u disodlwyd gan fersiynau wedi'u diweddaru a mwy modern, gydag ystyron tebyg. Edrychwch ar rai enghreifftiau isod:

Geiriau a ddiflannodd o'r iaith Bortiwgaleg

Vossa Mercê

Ffoto: Atgynhyrchu / Pexels.

Y gair cyntaf a ddiflannodd o'r Portiwgaleg Iaith yw o “Vossa Mercê”, sef rhagenw triniaeth gwreiddiol o Bortiwgal i annerch neu i gyfeirio at yr awdurdodau.

Wrth i ffurfioldeb ddod yn llai a llai angenrheidiol, newidiodd ffurfdroadau’r gair. na yn y você traddodiadol.

Gweld hefyd: I'w gwylio: 5 ffilm Netflix sy'n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn

Assunar

Achos arall a gafodd ei drawsnewid oedd y gair “assunar”, gair hen iawn gyda’r un ystyr â “ join “ .

Lero-lero

Yn flaenorol, roedd yr ymadrodd “lero-lero” hefyd yn cael ei ddefnyddio fel cyfystyr ar gyfer “ sgwrs fach “, ond yn y diwedd aeth yn segur a daeth termau fel “talk” neu “papinho” yn fwy poblogaidd.

Borocoxô

Yn yr un modd, yDefnyddir yr ymadrodd gogledd-ddwyreiniol “borocoxô” yn bennaf yn yr ardal, ond cyn hynny roedd iddo sgôp cenedlaethol. Gellir dweud yn syml fod y person yn drist yn lle dweud ei fod yn drist.

Supimpa

Achos poblogaidd arall yw’r gair “supimpa”, y gallech fod wedi’i glywed gan eich neiniau a theidiau neu ewythrod hŷn .

Adeg plentyndod ac ieuenctid y genhedlaeth hon, dyma’r slang mwyaf poblogaidd i ddweud bod rhywbeth yn “ cŵl “, yn ogystal â’r “cwl” diweddarach a ymddangosodd yn ddiweddarach, ond mae hefyd wedi mynd yn segur.

Mewn ffurf brinnach, ond hefyd fel ansoddair, tueddir i ddefnyddio supimpa yn enwedig mewn sefyllfaoedd o syndod neu i ddisgrifio prydau bwyd. Felly, gall fod yn gysylltiedig â blas, sesnin neu flas pryd penodol.

Chumbrega

Prin ac anhysbys yw'r gair “chumbrega”, sydd hefyd wedi'i ysgrifennu fel “xumbrega”. Er gwaethaf eirdarddiad y gair yn dod o gyfenw milwrol Almaenig, ym Mrasil, fe'i mabwysiadwyd fel ansoddair i ddweud bod rhywbeth yn “ddrwg, cyffredin neu ddiflas “.

Fodd bynnag , collodd le i dermau eraill, megis “paia”, sy’n cynrychioli’r un peth.

Mae hyd yn oed berf i’r ymadrodd hwn, sef “ chumbregar “. Yn yr achos hwn, mae'n cyfeirio at ddigwyddiad "mynd yn ddiflas neu'n ddrwg", fel pryd o fwyd sy'n colli ei apêl.neu barti nad yw bellach yn hwyl.

Cymaint yw cymhlethdod y gair hwnnw a ddiflannodd, nes bod y lluosog yn dal i fod, “chumbregas”, am sawl peth arbennig sy’n gyffredin.

Munheca

Roedd y gair “munheca”, yn ei dro, yn arfer cael ei ddefnyddio fel cyfeiriad at “berson rhad, sgit rad neu miser “, ac i gyfeirio at ran sy’n benodol i’r dynol. corff, y ddwrn .

Ar hyn o bryd, mae'r ymadrodd “llaw buwch” yn fwy poblogaidd, ond nid yw'n colli'r ymdeimlad bod y person ynghlwm wrth arian a hunanol.

Tŷ'r fam Joana

Y mae geiriau o hyd sydd ond yn gwneud synnwyr fel ymadroddion, er enghraifft, tŷ'r fam Joana. Fe'i defnyddir yn aml i siarad am “fan lle mae pawb yn rheoli, gyda llanast eithafol a dim perchennog na normau”, mae'n derm cyffredin i'w ddweud gan famau.

Gweld hefyd: Cewri'r Galaeth: Gweld 5 Seren Llwybr Llaethog Sy'n Fwy Na'r Haul

Convescote

Eng Yn olaf, mae'r gair olaf ar y rhestr honno yw “convescote”. Gydag eirdarddiad yng nghyffordd y geiriau “conviviality”, “gwahoddiad”, “gwrando” a “hebrwng”, defnyddir yr ymadrodd fel cyfeiriad at picnic , pryd o fwyd neu unrhyw fath o wibdaith sy’n digwydd. mewn lle agored

Yn draddodiadol, disgwylir i’r rhai sy’n mynychu ddod â pheth bwyd neu ddiod i’w gyfrannu.

Mewn ystyr ffigurol, mae convescote yn dal i gyfeirio at bryd neu achlysur difrifol, a drefnir i ddarparu ar gyfer cynulliad mawr nifer y gwesteion.

Ganer enghraifft, gwledd wedi'i threfnu gan ffigwr cyhoeddus neu ddawns fawreddog a gynhelir gan lywodraeth leol mewn trefi gwledig.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.