Darganfyddwch beth yw pwrpas y twll yn y cap pen mewn gwirionedd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae pinnau ysgrifennu yn wrthrychau rydyn ni'n eu defnyddio bron bob dydd ac yn bodoli mewn gwahanol fodelau sydd ar gael. Mae gan y model plastig (mwyaf cyffredin ymhlith eraill) dwll yn y cap pen. Wedi'r cyfan, ydych chi erioed wedi meddwl beth yw pwrpas y twll yn y cap pen?

Credir bod y twll yn y cap pen yn fesur i atal gollyngiadau rhag digwydd neu rywbeth felly. Fodd bynnag, nid yw'n hysbys bod y twll hwn yn y cap yn bodoli mewn gwirionedd am reswm llawer mwy a phwysig.

Felly, a oes gennych unrhyw syniad beth yw pwrpas y twll yn y cap pen? Dilynwch yr erthygl isod a darganfyddwch.

Gweld hefyd: Emoji gydag wyneb clown: deall beth yw ei ystyr go iawn

Ar gyfer beth mae'r twll yn y cap pin yn cael ei ddefnyddio?

Mae gan bennau pelbwynt dwll yn y blaen fel arfer. Mae llawer yn credu bod y twll hwn yn y cap pen yn atal gollyngiadau, er enghraifft. Fodd bynnag, y gwir reswm pam fod y twll yn y cap pen yw diogelwch.

Yn ôl y gwneuthurwr, mae'r twll yn y cap pen yn atal mygu rhag ofn i rywun lyncu'r cap yn ddamweiniol. Felly, mae'r mesur hwn yn lleihau nifer y damweiniau difrifol gyda'r cap.

Yn ôl Gweinyddiaeth yr Unol Daleithiau, mae tua chant o bobl yn marw bob blwyddyn wedi'u mygu â chapiau pen. Yn gyntaf i fabwysiadu'r mesur, ysbrydolodd Bic weithgynhyrchwyr eraill i wneud yr un peth, gan fynnu bod y twll yn y caead yn orfodol ym mhob achos.corlannau.

Mae'r twll sydd wedi'i leoli yng nghap y gorlan yn bodoli yn unol â mesur diogelwch o gwmpas rhyngwladol, sy'n anelu at leihau'r risg y bydd plant ac oedolion yn mygu'r capiau yn y pen draw, gan fod y twll yn caniatáu aer i basio drwodd.

Gweld hefyd: 10 brid cŵn mwyaf 'peryglus' yn y bydTwll yn y cap pen. Llun: Comin Wikimedia

Rhyfeddod am y twll yng nghap y ysgrifbin

Enwodd y gwneuthurwr Ffrengig Marcel Bich nid yn unig un o ysgrifbinnau enwocaf y byd, ond ym 1950 lansiodd y fersiwn gyntaf o'i ysgrifbinnau Bic . Wedi'i ysbrydoli gan ddyluniad sydd eisoes wedi'i ymhelaethu, daeth y gwneuthurwr hwn â gwelliannau swyddogaethol, yn ogystal â dechrau cynhyrchu màs cost isel o gorlannau.

Er mwyn rheoli llif yn well, buddsoddodd y gwneuthurwr mewn technoleg dramor i gyrraedd maes a fyddai'n caniatáu i'r paent redeg yn fwy rhydd. Newidiwyd rhai agweddau ar y cynnyrch hefyd, er mwyn osgoi gollyngiadau a sychder. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am y tyllau ar ochrau'r corlannau.

Mae'r tyllau hyn ar yr ochrau hyd yn oed yn gyfartal â'r gwasgedd atmosfferig y tu mewn a'r tu allan i'r gorlan a, hebddo, ni fyddai'n bosibl defnyddio'r gwrthrych y tu mewn awyren neu hyd yn oed ar ben adeilad uchel iawn. Mae hynny oherwydd byddai'r gwahaniaeth yn y pwysau yn gwneud i'r ysgrifbin fyrstio.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.