5 hafaliad mathemateg sydd dal heb eu datrys

John Brown 19-10-2023
John Brown

Dechreuon ni astudio mathemateg o'r graddau ysgol gynradd. Dros y blynyddoedd, yn yr ysgol uwchradd ac mewn rhai graddio, rydym yn dysgu fformiwlâu newydd ac yn datblygu rhesymu rhesymegol mathemategol.

Fodd bynnag, dros y blynyddoedd, nid yw rhai hafaliadau wedi'u datrys o hyd. Felly, hyd yn oed gydag ymroddiad absoliwt yr ymchwilwyr mwyaf a'r cyfrifiaduron mwyaf pwerus, ni chafwyd ateb i rai problemau mathemategol erioed.

Ystyrir yr hyn a elwir yn “broblemau’r mileniwm” yn hafaliadau haniaethol iawn ac anodd eu deall. Oherwydd ei gymhlethdod uchel, lansiodd Sefydliad Mathemateg Clay, yn 2000, her sy'n caniatáu i bob person sy'n datrys un o'r saith “problem mileniwm” ennill gwobr o US$ 1 miliwn.

Yn fyr, mae'n werth nodi bod un o'r saith problem fathemategol, sef y Poincaré Hypothesis, wedi'i datrys yn 2010. Felly, dyma 5 hafaliad mathemategol arall na chafodd eu datrys erioed, felly pwy a ŵyr y gallwch chi geisio eu datrys a mynd i lawr mewn hanes.

Haliadau Mathemategol Na Fuont Erioed Eu Datrys

Y Damcaniaeth Riemann

Mae llawer o bobl yn ystyried y broblem fathemategol hon yn un o rai anoddaf y mileniwm. Mae Rhagdybiaeth Riemann yn ymdrin â rhifau cysefin, sef y rhai na ellir ond eu rhannu ag 1 a hwy eu hunain.

Mae'r her fathemategol yn cynnwysprofi bod y fformiwla fathemategol, hynny yw, tarddiad rhifau cysefin yn gywir.

Halaliadau Navier-Stokes

Hafaliadau gwahaniaethol yw hafaliadau Navier Stokes sy'n ymdrin ag ymddygiad gwrthrychau yn y cyfrwng llif hylif ac maent wedi bod yn hysbys ers y 19eg ganrif.

Yr her yw gwneud cynnydd sylweddol a all esbonio symudiadau hylifol, megis tonnau mewn llyn a cherhyntau aer o amgylch awyrennau.

Y broblem P = NP

Mae hwn yn hafaliad a ddaeth ynghyd ag esblygiad cyfrifiadureg, ond nid oedd hyd yn oed cyfrifiaduron yn gallu ei datrys. Mae problem P=NP yn cynnwys yr her o drefnu llety parau heb unrhyw bâr o'r rhestr yn ymddangos mewn un arall.

Gall y dasg anodd hon warantu gwobr ariannol enfawr. Chwilfrydedd yw bod bron pob un o systemau diogelwch asiantau ariannol y byd yn defnyddio cryptograffeg yn seiliedig ar yr hafaliad hwn.

Mewn gwirionedd, yr anfantais o ddatrys y broblem fathemategol hon yw datgelu cyfrineiriau a fyddai'n cael eu cracio'n rhy hawdd. Felly, byddai'r rhan fwyaf o gyfrifon banc a chyfathrebiadau wedi'u hamgryptio ar drugaredd sgamiau ac ymosodiadau haciwr.

Dargraffiad Hodge

Mae'r broblem hon yn seiliedig ar adeiladwaith geometrig. Dywedodd yr Americanwr William Vallance Douglas Hodge, yn y flwyddyn 1950, fod yr hafaliadau sy'n gallu disgrifio'rMae siapiau cylchol mewn gwahanol ddimensiynau yn seiliedig ar gyfuniadau o siapiau geometrig symlach, tebyg i gromliniau. Felly, yr her yw profi bod y ddamcaniaeth hon yn gywir neu'n anghywir.

Gweld hefyd: Nid oeddech chi'n disgwyl yr un hon: gwelwch ystyr emoji gwenu'r Lleuad

Damcaniaeth Yang-Mills

Mae Damcaniaeth Yang-Mills yn gysylltiedig â mathemateg a ffiseg. Mae hwn yn delio â'r ddamcaniaeth a ddefnyddir i ddisgrifio gronynnau elfennol o strwythurau sydd hefyd yn digwydd mewn geometreg.

Er gwaethaf cael ei phrofi mewn sawl labordy arbrofol, mae'r ddamcaniaeth fathemategol yn dal yn ansicr. Yn olaf, yr her yw darganfod y rheswm mathemategol sy'n cefnogi'r theori ffisegol a grëwyd gan Yang a Mills.

Gweld hefyd: Beth yw tarddiad y reis rydyn ni'n ei fwyta ym Mrasil?

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.