Wedi'r cyfan, beth mae'r llythyren A sy'n ymddangos yn arsylwadau'r CNH yn ei olygu?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Yn ôl y Weinyddiaeth Seilwaith, mae gan Brasil tua 74 miliwn o yrwyr. Er mwyn gallu delio â nifer mor enfawr, mae cofrestriad nodweddion pob gyrrwr yn cael ei nodi gan gyfyngiadau neu fanylion sy'n hwyluso gwirio, megis llythyrau trwydded. Ond wedi'r cyfan, beth mae'r llythyren A sy'n ymddangos yn sylwadau CNH yn ei olygu?

Cyn y sylw gyda'r llythyrau, 'roedd nodyn neu'r llall eisoes yn y maes hwn o Genedlaethol y gyrwyr. Trwydded Yrru. Cyn hynny, disgrifiwyd y manylion yn llawn. Fodd bynnag, o 2008 ymlaen, gwneir adnabod gan ddefnyddio codau , sef yr achos ar gyfer llythyrau.

Gan ddefnyddio'r model hwn, gall asiantau traffig wirio manylion pob gyrrwr yn haws.

Mae'r llythrennau, sy'n amrywio o A i Z , yn cyfeirio at gyfyngiadau pob gyrrwr, neu addasiadau angenrheidiol yn y cerbyd sy'n cael ei yrru. Gall cyfuniadau llythrennau, er enghraifft, gyfeirio at gymwysterau arbennig.

Beth mae’r llythyren A sy’n ymddangos yn nodiadau CNH yn ei olygu?

Yn seiliedig ar y tabl o dalfyriadau i’w hargraffu ar y CNH ac yn y Caniatâd i Yrru (PPD) o Benderfyniad 511/2014 y Cyngor Traffig Cenedlaethol, mae'r llythyr A yn cyfeirio at y defnydd gorfodol o lensys cywiro. Felly, ni ddylai gyrwyr sydd â'r llythyr hwn yn eu dogfennaugyrru heb eich sbectol.

Dyma'r arsylwi mwyaf cyffredin ar y CNH. Mae wedi'i ddynodi yn yr archwiliad offthalmolegol, yn ffactor penderfynu ar gyfer rhoi neu adnewyddu trwydded yrru.

Gweld hefyd: Drychau Sgrin: Sut i Gastio Sgrin Symudol i Deledu

Ystyr y llythrennau eraill yn arsylwadau CNH

Hyd yn oed os yw'r gyrrwr Mae trwydded trwydded yn ddogfen swyddogol sy'n profi bod y gyrrwr yn gallu gyrru cerbydau penodol, nad oes gan bawb yr un sgiliau.

Gweld hefyd: Sut ydw i'n gwybod a ydw i wedi cael fy rhwystro ar WhatsApp? Gweler 5 arwydd cryf

Felly, yn dibynnu ar eich cyfyngiadau, mae angen gwneud addasiadau cerbydol,

2> y maent hefyd yn cynnwys ategolion gorfodol wrth yrru.

Mae pob un ohonynt wedi'u nodi yn y penderfyniad i'r gwrthwyneb. Mae codau argymhelliad eraill yn cynnwys:

 • Llythyr B: defnydd gorfodol o gymhorthion clyw;
 • Llythyr C: defnydd gorfodol o’r sbardun chwith;
 • Llythyr D: y defnydd o mae cerbyd â thrawsyriant awtomatig yn orfodol;
 • Llythyr E: mae defnyddio handlen/ bwlyn olwyn llywio yn orfodol;
 • Llythyr F: mae defnyddio cerbyd â llywio hydrolig yn orfodol;
 • Llythyr G: mae defnyddio cerbyd sydd ag awtomeiddio cydiwr llaw neu gydiwr yn orfodol;
 • Llythyr H: mae defnyddio cyflymydd a brêc â llaw yn orfodol;
 • Llythyr I: y defnydd o addasu rheolyddion panel olwyn llywio;
 • Llythyr J: defnydd gorfodol o reolaethau panel ar gyfer aelodau isaf neu rannau eraill o'r corff;
 • Llythyr K: defnydd gorfodol o gerbyd gydaestyniad lifer neu glustogau sy'n gwneud iawn am yr uchder neu'r dyfnder;
 • Llythyr L: mae defnyddio cerbydau gydag estyniadau pedal a llawr uchel yn orfodol.

Mae'r llythyrau o M i S yn cyfeirio i ganllawiau penodol i feiciau modur. Mae'r llythyren T, er enghraifft, yn gwahardd gyrru ar briffyrdd a llwybrau traffig cyflym, neu'r llythyren U, sy'n gwahardd gyrru ar ôl machlud haul. Mae'r llythyren W yn benodol ar gyfer pobl anabl sy'n ymddeol, ac mae'r llythyren X yn cyfeirio at gyfyngiadau eraill nad ydynt wedi'u rhestru.

Ymhlith y codau, dim ond y llythrennau A, B ac X sydd heb eu cynnwys yn yr hawl i eithriad ar gyfer prynu car sero cilomedr. Gwneir y wybodaeth yn swyddogol yng Nghyfraith 8989 o 1995.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.