Ydy hi'n wir bod dillad Siôn Corn yn goch oherwydd CocaCola?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Un o’r ffigurau mwyaf poblogaidd ar ddiwedd y flwyddyn, heb os nac oni bai, yw Siôn Corn. Gyda chydymdeimlad, elusengar ac, yn bendant, yn llawn rhwysg, mae'r Hen Wr Da yn llonni'r Nadolig i'r rhai bach (a llawer o rai mawr hefyd) ym mhob rhan o'r blaned.

Mae llawer o'r swyngyfaredd hwn yn ymwneud â'r ddelwedd o Siôn Corn, bob amser gyda barf wen hir a'r wisg goch draddodiadol, y mae llawer o bobl yn honni bod ganddo reswm masnachol dros fodoli: Coca-Cola.

Mae'r stori a glywir o gwmpas yn dweud mai dyma'r brand enwog o diodydd meddal a benderfynodd, mewn ymgyrch hysbysebu Nadolig, y dylai dillad Bom Velho fod yn goch i gyd-fynd â label y brand. Ai?

Pam mae dillad Siôn Corn yn goch?

Gwnaed un o'r disgrifiadau cyntaf o Siôn Corn yn y gerdd The Night Before Christmas, gan Clement Clarke Moore, ym 1823. Darluniwyd yr awdur Siôn Corn fel hen ŵr bachog a hedfanodd o gwmpas y byd ar sled a defnyddio'r simnai i fynd i mewn i gartrefi pobl a gadael anrheg fach.

Digwyddodd cynrychiolaeth Siôn Corn mewn darlun ychydig yn ddiweddarach, yn y ddiwedd y 19eg ganrif, pan bortreadwyd y cymeriad yn gwisgo dillad gaeafol trwm a oedd yn wyrdd tywyll neu'n frown.

Syniad cartwnydd Almaenig o'r enw Thomas Nast oedd y wisg goch a gwyn mewn gwirionedd, a lwyddodd i'w chael hi darluniau a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn Harper's Weekly yn1886.

Gweld hefyd: Pisces and Aries: darganfyddwch bersonoliaeth arwyddion mis Mawrth

O hynny allan, pa bryd bynnag y byddai rhywun yn tynnu llun neu’n disgrifio’r Hen Wr Da, y dillad a wisgai yn goch a gwyn. Gyda llaw, Nast, y cartwnydd, a greodd y naratif fod Siôn Corn yn byw ym Mhegwn y Gogledd.

Gweld hefyd: 13 o blanhigion sy'n dod ag amddiffyniad ysbrydol a lwc dan do

Digwyddodd poblogeiddio byd-eang Siôn Corn yn gwisgo dillad coch yn y 1930au ac yna, ie, Coca -Cola Cola oedd ei rôl. Ar gyfer y brand, roedd yn ddiddorol bod y dillad Bom Velhinho yn union yr un lliw â'i label ac, ers hynny, mae bron yn awtomatig i gysylltu'r Nadolig â cola.

Dechreuodd Coca-Cola gynnal ymgyrchoedd hysbysebu Nadolig yn 1920, a chafodd ei ddarnau sylw mewn cylchgronau rhyngwladol mawr, megis National Geographic. Dros amser, atgyfnerthwyd a chadarnhawyd y stereoteip yn y dychymyg poblogaidd.

Bu'r cwmni hefyd yn cydweithio i greu Siôn Corn a oedd yn ymddangos yn gyfeillgar, sylwgar ac iachach. Cafodd y fersiwn rydyn ni'n ei hadnabod heddiw ei wneud gan ddylunwyr a darlunwyr Coca-Cola ym 1964. Does ryfedd ein bod ni mor gyfarwydd ag ef.

Beth mae Coca-Cola yn ei ddweud?

Ar ei gwefan swyddogol, Mae gan Coca-Cola rai testunau wedi'u hanelu at ei Siôn Corn enwog. Yn un ohonyn nhw, mae dylanwad y brand ar ffigwr y Nadolig yn glir: “Helpodd Coca-Cola i siapio delwedd Noel”, medd y testun.

Mewn geiriau eraill: mae, oes, y dylanwad y brand yn y ffordd yr ydym yn adnabod yr Hen Ddyn Da, ond nid dyna oedd yCoca-Cola sy'n gyfrifol am wneud lliw swyddogol dillad Siôn Corn yn goch.

Gyda llaw, hyd yn oed heddiw, mewn sawl gwlad o gwmpas y byd, mae rhai gwisgoedd mewn gwyrdd, glas neu frown. Pan edrychwch arnyn nhw, er eu bod nhw'n brydferth, does dim dwywaith mai'r lliw coch yw'r un sy'n “teimlo fel y Nadolig” fwyaf.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.