Cael gwared ar lygod mawr: gwybod y 5 cynhwysyn sy'n dychryn yr anifeiliaid hyn

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae llygod mawr a llygod yn achosi perygl iechyd oherwydd gallant gynhyrchu ystod eang o heintiau. Dyna pam ei bod yn hanfodol cael gwared ar gnofilod o'r tŷ. Ar y cyfan, y ffordd orau o atal pla cnofilod yw cael gwared ar ffynonellau bwyd a dŵr.

Gweld hefyd: 5 arwydd y gallai eich presenoldeb fod yn eich poeni

Fodd bynnag, ni waeth faint o lanhau rydych chi'n ei wneud yn eich cartref bob dydd, gall llygod mawr ymddangos o hyd. Ar gyfer yr achosion hyn, mae meddyginiaethau cartref sydd wedi bod yn effeithiol iawn. Gweler rhai dewisiadau amgen isod.

5 cynhwysyn sy'n dychryn llygod

1. Clof a phupur

Mae sbeisys fel ewin a phupur hefyd yn codi ofn ar lygod. Mae'r rhain yn gynhyrchion naturiol sy'n hawdd eu cael. Mewn bag, rhowch y ddwy eitem a'u gadael yn y mannau yn y tŷ lle gwelsoch chi'r anifeiliaid hyn. Bydd ei arogl yn gwneud iddynt ddianc o'ch cartref yn fuan. Peidiwch ag anghofio bod yn rhaid i chi ei newid yn gyson fel ei fod yn cynnal ei effaith.

2. Nionyn

Mae winwnsyn yn feddyginiaeth gartref effeithiol i ddychryn yr anifeiliaid hyn i ffwrdd o'ch cartref. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw sleisio criw o winwns. Yna rhowch nhw mewn cynwysyddion agored a'u gosod mewn mannau strategol, megis yn agos at ddraeniau, ffenestri neu ddrysau, gan eu bod fel arfer yn mynd i mewn trwy'r bylchau hyn.

3. Peppermint

Mae arogl pwerus y planhigyn hwn yn effeithiol iawn i'w dychryn, gan ei fod yn rhy gryf i'w arogl. Beth sydd angen i chi ei wneud yw rhoi hynplannwch mewn gwahanol rannau o'ch tŷ, neu defnyddiwch olew mintys pupur a gwlychu peli cotwm i'w gosod mewn gwahanol fannau o'r tŷ. Dylid newid y rhain bob 3 neu 4 diwrnod. Gallwch hefyd ychwanegu'r olew at y sebon a ddefnyddiwch i lanhau neu baratoi chwistrell gydag olew, dŵr ac ychydig o alcohol i chwistrellu eich cartref.

4. Lafant

Un arall o'r dulliau naturiol 100% o beidio â niweidio'r amgylchedd yn y frwydr yn erbyn llygod mawr a llygod yw lafant, gan fod ganddo flodau porffor sy'n amlygu arogl ffres a dymunol i'r trwyn dynol, ond yn cadw cnofilod i ffwrdd. .

5. Basil

Yn olaf, mae Basil, yn ogystal â chadw llygod mawr a llygod i ffwrdd, yn ddelfrydol i atal eu lluosogi. Gallwch ei blannu mewn rhai mannau strategol yn eich tŷ a hyd yn oed chwistrellu'r te yn y rhannau lle mae cnofilod yn mynd fel arfer.

Sut i osgoi llygod gartref?

Felly does dim rhaid i chi wneud hynny. delio â phroblemau llygod mawr gartref, bydd taenu'r cynhwysion hyn a grybwyllwyd uchod a chyflawni cyfres o gamau glanhau yn eich helpu i osgoi pla o gnofilod yn eich cartref.

Felly, yn y lle cyntaf, rhaid i chi gadw y tŷ bob amser yn lân a chyda'r hylendid lleiaf. Mae llygod mawr yn aml yn mynd i mewn i dai i chwilio am fwyd, felly argymhellir yn gryf peidio â gadael bwyd ar y bwrdd neu ddodrefn. Yn yr un modd, mae'n bwysig iawn bod y cynhwysydd gwastraff bob amser ar gau a'i osod y tu allan.bob dydd.

Mae gwirio eich waliau am graciau neu dyllau hefyd yn ddefnyddiol iawn, oherwydd gall fod yn syndod pa mor aml y mae llygod yn sleifio i mewn i'ch cartref oherwydd y broblem hon. Rydym yn argymell eich bod yn cynnal archwiliad da ac yn gorchuddio pob twll a chornel lle gallant lithro gyda phlaster neu forter.

Os oes gennych anifeiliaid anwes gartref, mae'n bwysig bod y bagiau o fwyd a bwydydd gwahanol ar eu cyfer. wedi'u cau'n dda a'u gosod mewn mannau uchel sy'n anhygyrch i lygod.

Gweld hefyd: Prawf deallusrwydd: atebwch yr 8 pos hyn a heriwch eich meddwl

Os oes gan y tŷ ardd, mae'n hanfodol peidio â gadael llwyni na phlanhigion wedi'u hesgeuluso, neu bentyrrau o bren y mae llygod yn gallu heigio'n hawdd yn eu plith. Yn olaf, hyd yn oed ar ôl cymryd y mesurau ataliol hyn rydych yn dal i gael problemau gyda llygod mawr, ceisiwch gymorth gan weithwyr proffesiynol arbenigol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.