20 enw babi harddaf a'u hystyron

John Brown 11-08-2023
John Brown

Er bod y cysyniad o harddwch yn gymharol, o ran enwau mwy ciwt ar gyfer babanod, mae llawer o bobl yn y pen draw yn dewis rhai yn benodol. P'un ai ar gyfer cymhelliant personol, hynodrwydd, ceinder, ystyr neu hyd yn oed sain drawiadol y gair, y ffaith yw bod rhai enwau pobl ar restr y rhai mwyaf dewisol yn y byd. Os ydych chi'n goncurseiro sy'n ystyried cael plant yn y dyfodol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr erthygl hon tan y diwedd.

Rydym wedi dewis yr 20 enw harddaf ar gyfer babanod sydd ymhlith y rhai mwyaf annwyl mewn sawl gwlad. . Yn ogystal, byddwn yn dangos i chi ystyr pob un ohonynt. Wedi'r cyfan, gall gwybod gwir hanfod enw'r un yr ydym yn mynd i'w garu fwyaf yn y bywyd hwn gynrychioli llawer i deulu, iawn? Gwiriwch ef isod.

Enwau gorau ar gyfer babanod (gwrywaidd)

Noa

O darddiad Hebraeg, ystyr Noa yw “gorffwys”, “gorffwys” neu “oes hir”. . Nid yw'r enw hwn yn ddim byd mwy na'r fersiwn Saesneg o "Noé", sy'n fwy adnabyddus mewn tiroedd tupiniquin.

Ravi

Arall o'r enwau mwyaf prydferth ar fabis yw hwn. Ystyr Ravi yw “haul” yn yr iaith a siaredir yn Nepal ac India. Mae'n ymwneud â goleuedd, eglurder, pŵer a gwybodaeth.

Gweld hefyd: Dysgwch sut i lanhau haearn eich dillad heb ei ddifetha

Christopher

Arall o'r enwau babanod mwyaf prydferth. Yn bur boblogaidd yn yr iaith Saesneg, mae Christopher o darddiad a modd Groegaiddyn ei hanfod “yr un sy'n cario Crist” neu “yr un sy'n cario Crist”.

Anthony

Ydych chi'n cael plentyn gwrywaidd ac eisiau fersiwn gwahanol o'r enw Antônio? Mae Anthony o darddiad Seisnig ac yn golygu "amhrisiadwy", "rhywbeth gwerthfawr" neu "deilwng o werthfawrogiad". Y cyfuniad sentimental perffaith, onid ydych chi'n meddwl?

Isaac

Meddwl am enwau babanod mwy ciwt? Ni allai'r un hwn fod ar goll. O darddiad Hebraeg, daw Isaac o’r gair “tzaháq”, sy’n golygu “bydd yn chwerthin”. Gall ei ystyr gyfeirio at rywbeth fel “mab llawenydd”.

Théo

Yn boblogaidd iawn mewn sawl gwlad, mae Théo yn golygu “Duw”, sydd hefyd yn gallu cyfeirio at “Duw goruchaf”, mewn rhai diwylliannau, yn enwedig y rhai Nordig.

Nicolas

Mae'r enw hwn hefyd yn llwyddiannus iawn ym Mrasil. Ystyr Nicolas yw “yr un sy’n ennill gyda’r bobl”, “buddugol” neu “yr un sy’n arwain y bobl i fuddugoliaeth”.

Gweld hefyd: 10 gair Portiwgaleg sydd heb gyfieithiad mewn ieithoedd eraill

Bryan

Arall o’r enwau babi mwyaf prydferth . Mae gan Bryan wreiddiau Seisnig ac Americanaidd ac mae'n eithaf cyffredin yn y ddwy wlad. Ei ystyr yw “bonheddig”, “yr hwn sy’n gryf”, “bryn”, “mynydd” neu “rhinweddol”. calonnau miloedd o rieni Brasil. Mae Gael yn golygu “hardd a hael”, “yr un sy'n amddiffyn” neu “yr un gwarchodedig”.

Enrico

O darddiad Eidalaidd, nid yw Enrico yn ddim byd mwy na ffurf Ewropeaidd yr enw Henrique . yn perthyn irhywbeth sy'n perthyn i'r uchelwyr ac sy'n golygu “rheolwr y tŷ” neu “dywysog y cartref”.

Enwau mwyaf ciwt babanod (benywaidd)

Sophia

Mae llawer o rieni yn dewis yr un enw hwn oherwydd ei danteithrwydd, sy'n nodwedd sy'n fwy cysylltiedig â merched, yn ychwanegol at y sain ddymunol. Mae tarddiad Groegaidd i Sophia a golyga “doethineb” neu “ddoethineb dwyfol”.

Maitê

Mae'r enw benywaidd hwn yn tarddu o'r Fasgeg, a siaredir mewn rhai ardaloedd yn Ffrainc a Sbaen. Mae Maitê yn golygu “annwyl”, “cyfareddol”, “edwyn” neu “rhywbeth sy'n swyno”.

Déborah

Dyma hefyd un o'r enwau harddaf ar gyfer babanod. Yn tarddu o’r iaith Hebraeg, mae Déborah yn golygu “gwenynen” neu “ddynes sy’n gweithio’n galed”. Mae hanfod yr enw hwn yn cyfeirio at ddoethineb yr enaid, atgyfodiad a buddugoliaeth daioni.

Alícia

Wyddech chi fod yr enw Alicia o darddiad Germanaidd, concurseiro? A gwir. Mae'n gyfyngiad syml o Adelaide. Mae'n golygu “o ansawdd fonheddig”, “gwaed bonheddig”, “llinach fonheddig”, “parchu” neu “mawreddog”.

Luna

Mae tarddiad Luna yn yr iaith Ladin. Mae’r ystyr yn cyfeirio at y “lleuad”, “yr un goleuedig” neu “yr un fenywaidd”. Mae hwn hefyd yn un arall o'r enwau mwyaf prydferth ar gyfer babanod benywaidd.

Chloé

Hyd yn oed os, ar y dechrau, mae ynganiad yr enw hwn yn ymddangos yn gymhleth, mae'n plesio llawer o rieni o gwmpas yma. Mae Chloé yn tarddu o'r Hen Roeg ac mae eisiaudyweder "glaswellt gwyrddlas" neu "dail newydd". Mae'n deyrnged syml i dduwies Roegaidd a ofalodd am lystyfiant.

Hannah

Mae Hannah o darddiad Hebraeg yn golygu “mae Duw yn llawn gras” neu “wedi ei rasio gan Dduw”. Y peth rhyfedd yw bod yr enw hwn yn cael ei ddefnyddio'n aml yn Japan hefyd, ond yn y wlad ddwyreiniol hon mae'n cyfeirio at fath o flodyn.

Louise

Beth ydych chi'n ei feddwl o'n detholiad o enwau babi mwyaf ciwt? Mae Louise o darddiad Almaeneg ac yn golygu "rhyfelwr". Yn wir, ei symboleg yw “rhyfelwr enwog”.

Antonella

Gyda sain ysgafn a dymunol, mae Antonella o darddiad Eidalaidd ac yn dod â cheinder arbennig. Mae'r enw hwn yn golygu "amhrisiadwy", "gwerthfawr", "amhrisiadwy" neu "bwydo blodau". Bydd eich merch wrth ei bodd yn derbyn yr enw hwn yn anrheg.

Bella

Yr olaf o'r enwau babi mwyaf prydferth. Nid oes amheuaeth bod rhieni yn meddwl mai eu merch fach yw'r peth bach mwyaf ciwt a mwyaf ciwt yn y byd. Ac mae’r enw Bella, sydd o darddiad Eidalaidd, yn cyfeirio at “harddwch”, “purdeb”, “chaste”, “pur” neu “gysegredig i Dduw”. Dyma'r fersiwn lai o Isabella, wyddoch chi?

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.