Erioed wedi clywed y gair ‘balacobaco’? Gweld ei darddiad a beth mae'n ei olygu

John Brown 19-10-2023
John Brown

Yn ôl diffiniad, mae'r gair balacobaco yn enw gwrywaidd y mae ei ddefnydd anffurfiol yn cyfeirio at briodoledd neu harddwch anghyffredin. Felly, gellir ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywbeth sy'n hynod, yn rhagorol, yn hwyl neu'n wahanol i sefyllfaoedd eraill. Er hyn, nid yw llawer o bobl yn gwybod y tarddiad a'r gwahanol ystyron sy'n gysylltiedig â'r term hwn.

Yn anad dim, mae'r iaith Bortiwgaleg yn iaith fyw sy'n parhau i addasu geiriau benthyg a geiriau newydd i eirfa weithredol ei siaradwyr. . Yn y modd hwn, mae'n gyffredin trawsnewid ymadroddion o wahanol ieithoedd yn eiriau sy'n agosach at Bortiwgaleg, hyd yn oed os yw'r amsugno i fywyd bob dydd yn addasu'r ystyr gwreiddiol. Dysgwch fwy isod:

Beth mae balacobaco yn ei olygu a beth yw ei darddiad?

Ar y dechrau, mae tarddiad y gair balacobaco yn ddirgel, ond mae yna rai sy'n dweud i'r gair gael ei addasu o yr iaith ronga, yn fwy penodol yr ymadrodd “mba'laku”. Fe'i gelwir hefyd yn xironga, chironga, shironga neu gironga, ac ystyrir ronga yn un o'r ieithoedd sy'n tarddu o ranbarth Mozambique, ac fe'i defnyddir yn gyffredin yn nhalaith a dinas Maputo.

Yn ôl Ieithyddiaeth, yr iaith hon yn rhan o gangen tsua-ronga yr ieithoedd Bantw, gyda 650,000 o siaradwyr yn Mozambique a thua 90,000 yn Ne Affrica. Fodd bynnag, mae rhai sy'n dweud bod yr iaith hon yn ffurf neu'n dafodiaith sy'n deillio o'r iaith Tsonga. er hynya siaredir yn eang yn y gorffennol, mae'n cael ei fygwth gan bresenoldeb Portiwgaleg a Xangana yn y rhanbarth tarddiad.

Gweld hefyd: Sut i gael gwared â staen o rwber tenis heb lawer o ddioddef

Ynglŷn â'r ystyron, amcangyfrifir bod balacobaco yn gyfystyr â rhagorol ac eithriadol, fel ansoddair i ddisgrifio digwyddiad, pryd neu brofiad. Ymhellach, mae'r ystyr yn gysylltiedig â pharti sy'n rhy uchel a swnllyd, fel pêl neu ŵyl. Yn olaf, gall fod yn ansoddair i ddisgrifio person sy'n caru partïon a chyffro.

Beth yw'r cysylltiadau eraill?

Yn ddiddorol, wrth chwilio am y gair balacobaco ar y rhyngrwyd, y canlyniad yw nofel gyda'r un enw. Wedi'i gynhyrchu a'i ddangos gan TV Record rhwng Hydref 2012 a Mai 2013, mae gan y plot 163 o benodau, wedi'u creu a'u hysgrifennu gan y dramodydd Gisele Joras.

Ar y dechrau, byddai'r telenovela yn cael ei alw'n Pastado Próxima oherwydd bod prif gymeriad yr opera sebon yn priodi llofrudd ei chwaer. Fodd bynnag, newidiodd y cynhyrchiad yr enw i Balacobaco er mwyn canolbwyntio ar thema gomedi’r stori, a chael gwared ar y dramateiddio sy’n ymwneud â’r digwyddiadau sy’n digwydd ym mywydau’r cymeriadau.

Yn y bôn, mae’r plot yn adrodd hanes Isabel, a chwaraeir gan Juliana Silveira, fel pensaer llwyddiannus sy'n mynd trwy argyfwng difrifol pan mae'n darganfod bod ei gŵr wedi colli holl asedau'r teulu trwy hapchwarae a chynlluniau anghyfreithlon. Ar yr un pryd, bu farw ei chwaer yndamwain ddirgel, gan ei gorfodi i ofalu am ei nith Taís, a chwaraeir gan Letícia Medina.

Yn y senario hwn, mae perchennog y casino lle mae ei gŵr Danilo, a chwaraeir gan Roger Gobeth, yn ddyn uchelgeisiol sydd ag obsesiwn ag ef. Isabel. Yn y modd hwn, mae'n gwneud popeth i'w chael fel ei gariad, gan ddewis cuddio ei hunaniaeth a dod yn ddyn busnes difrifol a oedd yn gyfrifol am farwolaeth chwaer y fenyw.

Gweld hefyd: “Beth amser yn ôl” neu “beth amser yn ôl”: pa un yw'r ffurf gywir?

O fewn y plot hwn, daw cyfres o gymeriadau yn rhan o'r sefyllfa, megis cyn-gariad perchennog y casino, cariad mawr bywyd Isabel, mam y prif gymeriad, perchennog y bar lleol a hyfforddwr hunangymorth. Yn ogystal â'r stori, cynhyrchwyd trac sain gyda'r un teitl, a gynhyrchwyd gan Rede Record gyda'r caneuon thema ar gyfer pob cymeriad.

Ar adegau gwahanol yn y stori, mae'r cymeriadau'n defnyddio'r ymadrodd balacobaco i ddisgrifio'r comic sefyllfaoedd maent yn eu profi, yn digwydd mewn golygfeydd. Fel, er enghraifft, ymdrechion Danilo i setlo ei ddyledion ac anturiaethau trigolion y gymdogaeth gyda'u cymdogion.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.