Beth yw geiriau deilliedig? Gwiriwch y cysyniad a 40 enghraifft

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mewn Portiwgaleg, gall geiriau newydd godi o ddau fecanwaith. Y cyntaf o'r rhain yw ffurfio geiriau, sy'n defnyddio'r adnoddau a gynigir gan yr iaith ei hun. Yr ail fecanwaith yw mewnforio tramor. Dyma a ddywed Luiz Carlos de Assis Rocha, athro yn y Gyfadran Llythyrau ym Mhrifysgol Ffederal Minas Gerais (UFMG).

Yn y testun hwn, byddwn yn canolbwyntio ar y mecanwaith ffurfio geiriau. Yn y mecanwaith hwn, mae rhai prosesau lle mae geiriau newydd yn codi. Un o'r prosesau hyn yw tarddiad, sy'n deillio o ychwanegu morffemau deilliadol (rhagddodiaid ac ôl-ddodiaid) at wreiddiau geiriau cyntefig. At ddibenion gwybodaeth, geiriau cyntefig yw'r rhai nad ydynt yn deillio o eiriau eraill ac sy'n arwain at eiriau newydd.

Gweld hefyd: Darganfyddwch 7 gwrthrych addurniadol a all ddenu arian i'ch bywyd

O'r broses tarddiad cyfyd geiriau deilliadol, hynny yw, y rhai sy'n codi o eiriau cyntefig o'r rhagddodiaid adio a/neu ôl-ddodiaid. Mae gan y broses tarddiad, yn ei dro, wahanol fathau. Gweler, isod, beth ydyn nhw.

Gweld hefyd: Interniaeth mewn cwmnïau: beth ydyw, mathau, sut mae'n gweithio a rheolau cyffredinol

Y broses tarddiad a'i mathau

Mae'r broses ddeilliad wedi'i gwneud o bum math. Dewch i adnabod pob un ohonynt isod:

 • Deilliad rhagddodiad neu rhagddodiad: digwydd pan ychwanegir rhagddodiad at air cyntefig.
 • Deilliad ôl-ddodiad neu ôl-ddodiad: digwydd pan mae yna ychwanegiad o ôl-ddodiad i air cyntefig. Mae dau fath oôl-ddodiaid, sef, enwol a geiriol. Mae enwebion yn achosi enwau ac ansoddeiriau, neu ffurfiau cynyddol a chyfyngol, trwy uno coesynnau enwol neu eiriol. Mae berfau, ar y llaw arall, yn uno radicalau enwol i gychwyn berfau.
 • Deilliad parasynthetig neu barasynthesis: digwydd pan ychwanegir rhagddodiad ac ôl-ddodiad i air cyntefig ar yr un pryd. Mae'n werth nodi mai dim ond parasynthesis sydd pan, wrth ddileu'r rhagddodiad a'r ôl-ddodiad, mae radical diystyr yn parhau, hynny yw, nad yw'n bodoli yn yr iaith Bortiwgaleg.
 • Deilliad atchweliadol: yn digwydd pan fo gostyngiad o'r gair cyntefig. Yn y math hwn o darddiad, ffurfir berfau ac enwau yn bennaf.
 • Tarddiad neu dröedigaeth amhriodol: digwydd pan fo gair cyntefig yn newid ei ddosbarth gramadegol heb newid ei ffurf. Mae'r newid hwn yn digwydd trwy osod erthygl neu ragenw ansoddeiriol o flaen y gair. Enghraifft yw pan fydd ansoddair yn troi'n enw mewn brawddeg benodol.

Edrychwch ar 40 enghraifft o eiriau deilliadol

Nawr eich bod yn gwybod beth yw geiriau deilliadol a'r mathau o proses tarddiad, gwiriwch, isod, 40 enghraifft o eiriau deilliadol yn ôl y math o darddiad.

Enghreifftiau o eiriau â tharddiad rhagddodiad

 • Infiel: rhagddodiad “in-” ;
 • Allforio: rhagddodiad “ex-”;
 • Prognosis: rhagddodiad “pro-”;
 • Rhyngwladol: rhagddodiad“rhyng-”;
 • Lacerate: rhagddodiad “di-”;
 • Disamynedd: rhagddodiad “im-”;
 • Affiliate: rhagddodiad “a-”;
 • Antebraço: rhagddodiad “ante-”.

Enghreifftiau o eiriau â tharddiad ôl-ddodiad

 • Paredão: ôl-ddodiad cynyddol “-ão”;
 • Dentuça: ôl-ddodiad cynyddol “-uça”;
 • Menininho(a): ôl-ddodiad bychan “-inho(a)”;
 • Dentada: ôl-ddodiad enwol “-ada”;
 • Barbeiro: ôl-ddodiad enwol “-eiro”;
 • Gotejar: ôl-ddodiad geiriol “-ejar”;
 • Palimente: ôl-ddodiad adferf “-mente”;
 • Folhear: ôl-ddodiad geiriol “-ear”.

Enghreifftiau o eiriau tarddiad parasynthetig

 • Dychwelyd: “re-” (rhagddodiad), “-ar” (ôl-ddodiad);
 • Trist: “en-” (rhagddodiad), “-ecer” (ôl-ddodiad);
 • Anwyliadwrus: “des-” (rhagddodiad), “-ado” (ôl-ddodiad);
 • Desalmado: “des-” (rhagddodiad), “-ado” (ôl-ddodiad);
 • Entardecer: “en-” (rhagddodiad), “-ecer” (ôl-ddodiad);
 • Submarino : “sub-” (rhagddodiad), “-ino” (ôl-ddodiad);
 • Enqueue: “en-” (rhagddodiad), “-ar” (ôl-ddodiad);
 • Gwres: “ em -” (rhagddodiad), “-ar” (ôl-ddodiad).

Enghreifftiau o eiriau tarddiad atchweliadol

 • Corar (gair deilliedig): choro (gair deilliedig);
 • Cefnogaeth (gair deilliedig): cefnogaeth (gair deilliedig);
 • Sampl (gair deilliedig): sampl (gair deilliedig);
 • Castigate (gair deilliedig): cosb (deilliedig) gair);
 • Cynnal (gair deilliedig): cynnal (gair deilliedig);
 • Deifiwch (gair deilliedig): deifiwch (gair deilliedig);deillio);
 • Torri (gair deilliedig): toriad (gair deilliedig);
 • Perfformio (gair deilliedig): perfformiad (gair deilliedig).

Enghreifftiau o geiriau tarddiad amhriodol

 • Cinio: o ferf i enw;
 • Prifddinas: o ansoddair i enw;
 • Coelho: o enw cyffredin i briod;
 • Burro: o enw i ansoddair;
 • Penderfynol: o’r cyn-rannog i’r enw ac ansoddair;
 • Hardd: o ansoddair i enw;
 • Fodd bynnag: o’r cysylltair i’r enw; ;
 • Distawrwydd: o enwau i gyfeirebau.

Mae'n werth cofio bod galw mawr am thema geiriau tarddiadol mewn tendrau cyhoeddus. Felly, manteisiwch ar y testun hwn i ddiweddaru eich gwybodaeth am y pwnc.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.