Ysgrifenedig neu ysgrifenedig: gweld pa un yw'r ffordd gywir a pheidiwch â gwneud mwy o gamgymeriadau

John Brown 19-10-2023
John Brown

Gyda geirfa ddiddiwedd a llawn rheolau ac eithriadau, nid yw'r iaith Bortiwgaleg ar gyfer amaturiaid. Gall hi, sy’n aml yn cael ei hystyried yn her hyd yn oed gan ei siaradwyr brodorol, ddrysu unrhyw un gyda’r gwahanol gyfuniadau o ferfau a’u gwahanol ffurfdroadau, ac enghraifft berffaith yw’r fformat “i ysgrifennu”: dyma fyddai’r fersiwn gywir “ysgrifenedig” neu “ysgrifenedig”?

Mae “ysgrifenedig” ac “ysgrifenedig” yn eiriau y gellir eu dosbarthu fel berfau, ond dim ond un ohonyn nhw sy'n gywir. Ac mae'r berfau, yn eu tro, i'w cael yn ffurfiau enwol y gerund, y berfenw a'r cyfranogwr.

Yn achos y ferf “ysgrifennu” ac yn y ffurfdro a ddymunir, yr hyn sy'n cyfrif yw ffurf y cyfranogwr, sy'n gallu mynegi'r syniad o rywbeth sydd wedi'i gwblhau, ei orffen a'i gwblhau. Felly, darganfyddwch isod a all rhywbeth gael ei “ysgrifennu” neu ei “ysgrifennu”.

Ysgrifenedig neu ysgrifenedig? Ffurf gywir y ferf

Ymhlith y berfau, mae yna hefyd rai sydd â dau fath o gyfranogiad: y rheolaidd (yn gorffen yn -ado ac -ido) a'r afreolaidd (coesyn berf + ôl-ddodiaid -i a - felly ). Gelwir y rhain, yn eu tro, yn niferus, ac nid yw “ysgrifennu” yn un ohonynt. Yn y dechrau, roedd gan y fformat y cyfranogwyr wedi'u "ysgrifennu", "sgriblo" ac "ysgrifennu". Aeth dau ohonynt, fodd bynnag, i ben.

Gweld hefyd: Maes y Gwyddorau Union: darganfyddwch yr 11 proffesiwn sy'n talu uchaf yn 2022

Felly, daeth “escrinhado” ac “escritido” i ben, sy’n golygu mai dim ond y cyfranogwr “ysgrifenedig” a ddefnyddir.gywir. Nid yw “ysgrifenedig” yn bodoli: nid yw rhai berfau yn cyfaddef ffurf enwol y cyfranogwr rheolaidd, ond yr un afreolaidd, fel sy’n wir am enghreifftiau eraill megis “ysgrifenedig”, “gwelwyd”, “gorchuddiwyd” ac “agorwyd”. Edrychwch ar enghreifftiau o'r ffurflen gywir:

Gweld hefyd: 13 o ddywediadau poblogaidd bod llawer o bobl wedi dweud yn anghywir am eu bywydau cyfan
 • Roeddwn i wedi ysgrifennu'r testun i orffen yr erthygl, ond ni allwn ei hanfon mewn pryd.
 • Roedd Julia wedi ysgrifennu llythyr iddi hi. wedi'i adael mewn drôr ar gyfer yr holl flynyddoedd hyn.
 • Ysgrifennwyd hwn yn un o'r dogfennau yr anghofiodd eich gweithiwr ddod â hi.

Trwsiad Berf

Gall y cyfranogwr cael ei ddefnyddio fel ansoddair faint fel enw. Felly, mae iddo ffurfdro rhyw (benywaidd neu wrywaidd) a rhif (lluosog neu unigol). Gweler enghreifftiau eraill:

 • Ysgrifennwyd y llythyrau â phin ffynnon.
 • Y myfyriwr ei hun ddylai fod wedi ysgrifennu'r traethawd.
 • Ysgrifennwyd hwn yn y sêr .

Berfau ag un cyfranogwr yn unig

Gall bodolaeth berfau toreithiog, hynny yw, berfau sy'n derbyn dau gyfranogwr, ddrysu llawer o bobl oherwydd enghreifftiau eraill, megis y canlynol :

 • Agored (agored);
 • Gorchudd (wedi'i orchuddio);
 • Gwnewch (gwneud);
 • Dywedwch (dywedwyd);
 • Rhoi (rhoi);
 • Gweler (gwelwyd);
 • Vir (dod).

Yn achos y doreth, i egluro'r defnydd o'r cyfranogwr yn rheolaidd ac afreolaidd, edrychwch ar rai enghreifftiau eraill:

 • Argraffu: printiedig (rheolaidd), printiedig (afreolaidd);
 • Dewch â:dygaf (rheolaidd), dygaf (afreolaidd);
 • Cadw: cadw (rheolaidd), achub (afreolaidd);
 • Cyflawni: danfon (rheolaidd), danfon (afreolaidd);
 • Prender: arestiwyd (rheolaidd), arestiwyd (afreolaidd);
 • Pegar: dal (rheolaidd), dal (afreolaidd);
 • Benser: bendigedig (rheolaidd), bento (afreolaidd) .

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.