“Beth amser yn ôl” neu “beth amser yn ôl”: pa un yw'r ffurf gywir?

John Brown 13-08-2023
John Brown

Ydy hi’n gywir ysgrifennu “beth amser yn ôl” neu “beth amser yn ôl”? “Amser maith yn ôl” neu “amser maith yn ôl”? “Ychydig amser yn ôl” neu “ychydig yn ôl”? Spoiler: mae pob ymadrodd yn gywir, pa newidiadau yw'r cyd-destun priodol ar gyfer defnyddio pob un, yn ôl yr hyn a elwir yn norm safonol yr iaith Bortiwgaleg.

Mae'r defnydd o “há” ac “a” yn gyffredin iawn creu amheuon a gellir mynd i'r afael â nhw'n hawdd mewn tendrau cyhoeddus, profion ar gyfer cyfweliadau swyddi a thraethodau ar gyfer arholiadau mynediad coleg. Deall isod y gwahaniaeth rhwng y termau ac ym mha sefyllfaoedd i ddefnyddio “beth amser yn ôl” a “beth amser yn ôl”.

Hefyd edrychwch ar y cymhwysiad mewn brawddegau a darganfod sut i beidio byth â gwneud camgymeriad eto wrth gofio dwy enghraifft gerddorol.

Gweld hefyd: Datganiadau yn y dyfodol: deall beth yw’r eitem hon ar eich cyfriflen banc

“Ychydig o amser” neu “mae peth amser”?

Mae “A” a “há” yn homoffonau, hynny yw, yn cael eu ynganu â'r un sain, ond wedi'u sillafu'n wahanol ac, o ganlyniad, gyda gwahanol ystyron. Mae'r ddau hefyd yn chwarae eu rhan eu hunain mewn gramadeg, gan mai “ha” yw cydlyniad y ferf “haver” ac “algo” yn ymadrodd adferol.

Fodd bynnag, yn lle dosbarthiadau technegol, y ffordd symlaf o ddarganfod ym mha sefyllfaoedd y mae defnyddio'r geiriau hyn trwy enghreifftiau ymarferol. Dyma’r awgrym gorau ar gyfer gwahaniaethu pryd i ddefnyddio “mae” neu “y” mewn brawddegau sy’n cyfeirio at amser – “peth amser”, “ychydig o amser”, “tipyn o amser”:

 • A dylid ei ddefnyddio wrth gyfeirio at amserdyfodol; dylid defnyddio
 • HA wrth gyfeirio at yr amser a aeth heibio, a'r gorffennol.

Edrychwch ar enghreifftiau o gymhwysiad mewn brawddegau isod.

Pryd i ddefnyddio “mewn peth amser”

 • Bydd ateb y prawf ar gael ymhen ymhen peth amser/mewn amser hir/ymhen ychydig (yn y dyfodol, boed yn y dyfodol pell neu yn y dyfodol agos);
 • Bydd y gatiau ar gau i ymgeiswyr ymhen peth amser/amser hir/ymhen ychydig ;
 • Ymhen ychydig/ mewn amser hir / amser hir / ymhen ychydig , bydd modd cyhoeddi'r ddogfen yn electronig;
 • Ymhen i dwy awr mae'r prawf yn dechrau;
 • Mae angen iddi adael yma ychydig;
 • Byddwn yn cyrraedd ymhen deng munud.

Pryd i ddefnyddio “sbel yn ôl”

 • Cyhoeddwyd yr ateb beth amser yn ôl/sbel yn ôl/ychydig yn ôl (gorffennol, diweddar neu bell);<8
 • Cafodd y gatiau eu cau i ymgeiswyr beth amser yn ôl/amser maith yn ôl /á little (“mae” yn disodli “yn” ac yn dynodi’r gorffennol);
 • Roedd wedi bod amser hir ers iddo astudio'r pwnc hwn ar gyfer arholiad cystadleuol;
 • Cymhwyso'r ras Dechreuodd ddwy awr yn ôl;
 • Cyrhaeddom ni ddeng munud yn ôl;
 • Daethant yn ôl amser maith yn ôl.

Amheuon? Awgrym bonws: dysgu caneuon ar eich cof

Eisiau hyd yn oed mwy o ymarferoldeb? Er gwaethaf y gwahaniaethau rhwng trwydded farddonol gerddorol a thestunau ysgrifenedig sy’n gofyn am normau safonol, gall dwy gân helpu i gofio pryd i ddefnyddio “ha” neu“a” mewn brawddegau sy’n cyfeirio at amser:

 • “Cefais fy ngeni ddeng mil o flynyddoedd yn ôl”

  (cyfeiria Raul Seixas at amser gorffennol. Gallai hefyd fod yn “llawer flynyddoedd yn ôl”, “ugain mlynedd yn ôl”);

  Gweld hefyd: Darganfyddwch y proffesiynau delfrydol ar gyfer pob arwydd Sidydd
 • “Rwy’n dy garu am byth, rwy’n dy garu gymaint, yn dy weld a ychydig, tan byth eto”

  ( Mae Kid Abelha yn cyfeirio at yr amser dyfodol. Gallai hefyd fod “mewn ychydig amser” neu “flynyddoedd lawer o nawr”).

Gyda llaw: yma ni fyddwn yn rhoi sylw y ffaith y byddai “flynyddoedd yn ôl” yn cael eu diswyddo (“blynyddoedd yn ôl” neu “flynyddoedd yn ôl” yn fwy priodol mewn testunau ffurfiol) na chwestiynu defnydd anffurfiol o “te” neu “pra””. Gellir gadael y myfyrdodau hyn ar gyfer yr agenda nesaf, dim ond helpu i gofio yw syniad yr enghreifftiau.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.