Cofrestru yn Caixa Tem: dysgwch sut i gadarnhau eich rhif ffôn symudol

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae angen i ddefnyddwyr newydd Caixa Tem gadarnhau'r rhif ffôn symudol a gofnodwyd yn y gofrestr i gael mynediad i'r cyfrif digidol. Heb y dilysiad hwn, ni all y gweithiwr ddefnyddio'r gwasanaethau bancio sydd ar gael ar y platfform. Trwyddo, mae'n bosibl talu biliau, gwneud trosglwyddiadau, prynu ar-lein a hyd yn oed yn y peiriant gwerthu.

Yn ogystal, trwy'r cyfrif hwn y mae'r llywodraeth ffederal yn talu buddion cymdeithasol, megis yr Auxílio Brasil a thynnu hyd at R$ 1 mil o'r FGTS. Yn yr ap, gall deiliaid cyfrifon hefyd gymryd benthyciadau o hyd at R$ 1,000, gyda chyfraddau llog is.

Sut i gofrestru gyda Caixa Tem a chadarnhau eich rhif ffôn symudol

Yn gyntaf oll , Mae angen i chi fynd i siop app eich ffôn (Android ac iOS) a lawrlwytho'r app cyfrif digidol. Ar ôl hynny, byddwch yn gallu cofrestru gyda Caixa Tem trwy ddilyn y cam wrth gam isod:

 1. Agorwch y cais a chliciwch ar y botwm oren “Entrar”;
 2. Cliciwch ar y ddolen las “Cofrestru”;
 3. Rhowch eich CPF a chliciwch “Nesaf”;
 4. Rhowch eich enw llawn a chliciwch “Nesaf”;
 5. Teipiwch eich rhif ffôn symudol gyda DDD a gwirio a yw'n gywir cyn clicio ar "Nesaf";
 6. Rhowch wybod eich dyddiad geni a chliciwch ar "Nesaf";
 7. Hysbysu cod zip eich cyfeiriad a chliciwch ar "Nesaf";
 8. Teipiwch eich e-bost yn y maes a nodir ac yna eto isod icadarnhau'r cyfeiriad e-bost;
 9. Creu cyfrinair rhifiadol o chwe digid o leiaf, yn unol â'r manylebau;
 10. Ailadrodd y cyfrinair i gadarnhau a thiciwch y blwch “Nid wyf yn robot”.

Ar ôl hynny, dylech nodi eich blwch e-bost a chwilio am y neges ddilysu. Gwiriwch a yw'r anfonwr yn “Login Caixa” a chliciwch ar y ddolen a nodir. Yna, mae angen dychwelyd i Caixa Tem a cadarnhau eich rhif ffôn cell er mwyn cyrchu'r gwasanaethau:

Gweld hefyd: Dyma'r 5 lle harddaf yn y byd, yn ôl Gwyddoniaeth
 1. Yn y ddewislen gychwynnol, cliciwch ar “Liberar acess”;
 2. Bydd sgwrs yn agor. Ynddo, cliciwch ar y botwm “Cyffwrdd yma i wneud eich mynediad cyntaf”;
 3. Ar y sgrin nesaf, cliciwch ar parhau;
 4. Bydd diwedd y rhif ffôn symudol cofrestredig yn ymddangos i chi. Cliciwch ar “Derbyn cod”;
 5. Unwaith y bydd y cod yn cyrraedd atoch trwy SMS, teipiwch ef yn y lle a nodir a chliciwch ar “Anfon”.

Yn olaf, rhowch enw i'ch dyfais ffôn gofrestredig a chadwch y cod ar gyfer dilysiadau yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw amheuon, gwyliwch y fideo isod:

Gweld hefyd: Y dinasoedd gorau i fyw y tu allan i Brasil; gweler safle newydd gyda'r 10 uchaf

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.