37 gair a gollodd eu hacen ar ôl Cytundeb Orthograffig newydd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Wyddech chi fod diwygio'r sillafu neu'r Cytundeb Orthograffig Newydd wedi dod â sawl newid i'r iaith Bortiwgaleg, yn enwedig o ran y rheolau acennu, concurseiro? Dewisodd yr erthygl hon 37 o eiriau a gollodd eu hacen.

Os ydych chi'n hyfforddi ar gyfer y prawf ysgrifennu a ddim am fod yn amheus am y sillafiad cywir, parhewch i ddarllen tan y diwedd i wybod y geiriau sydd digon cyffredin yn ein geirfa ni ac sydd ddim ag acenion bellach.

Geiriau gollodd yr acen

Deuawdau agored mewn paroxytones

Mae'r newid cyntaf yn y geiriau a gollodd yr acen yn gwneud sôn am dynnu'r symbol hwn o diphthongs agored éi ac ói o bob gair paroxytone.

Ond nid yw'r rheol hon ond yn ddilys ar gyfer geiriau sydd â'r sillaf gryfaf yw'r un olaf ond un. Nid yw geiriau ocsiton sy'n gorffen yn éu, ói, óis, éis ac éus wedi colli eu hacenion. Gwiriwch ef:

 • Alcatéia – pecyn;
 • Platéia – cynulleidfa;
 • Android – android;
 • Bóia- bwi;
 • Jibóia – constrictor boa;
 • Apóia – cefnogi;
 • Apoio (o’r ferf i gynhaliaeth) – cefnogaeth;
 • Asteroid – asteroid;
 • Korea – Korea;
 • Debut – première;
 • Jeli – jeli;
 • Syniad – syniad;
 • Jewel – gem;
 • Paranoia – paranoia;
 • Cynulliad – cynulliad;
 • Ewropeaidd – Ewropeaidd;
 • Arwrol – arwrol.

Geiriau parocsytôn sydd wedi’u haennu ar ôl y deuffthong

Un aralladdasiad mewn rhai geiriau a gollodd yr acen. Ni fydd geiriau paroxytone lle mai'r sillaf gryfaf oedd y llythyren “u” neu “i” wedi'i acenu'n union ar ôl deuffong, yn acennog mwyach.

Gwybod rhai geiriau paroxytone sy'n cymryd acen ar yr “i” neu “u ” ” ar ôl deuffthong ac nad ydynt bellach yn acennog.

 • Baiúca – baiuca;
 • Bocaiúva – Bocaiuva;
 • Cauíla – cauila;
 • Uglider – hylltra.

Geiriau sy’n gorffen gyda “eem” a “oo(s)”

Gyda’r diwygiad sillafu newydd, penderfynwyd bod geiriau sy’n gorffen ag “eem” a ni fydd acenion “oo(s)” bellach. Hynny yw, os cyn iddynt dderbyn yr acen grom, dylid eu hysgrifennu heb y symbol hwn. Eisiau rhai enghreifftiau? Awn:

 • Bendith – bendithiaf;
 • Pêlo – pelo;
 • Crêem (o’r ferf i gredu) – credwch;
 • Dôo (o ferf doar) – doo;
 • Enjôo – enjoo;
 • Maddeuant (o'r ferf i faddau) – maddeuaf;
 • Vêem (o'r ferf i weld ) – gweler;
 • Magôo – magŵ;
 • Rhoi – rhoi;
 • Gweler – gweler;
 • Aildarllen – ail-ddarllen;
 • Rhagfynegwch – rhagfynegwch.

Acen gwahaniaethol

Wrth sôn am eiriau sydd wedi colli eu hacen, ni all y newid hwn fynd heb ei grybwyll. Roedd y Cytundeb Orthograffig Newydd hefyd yn diffinio na fydd rhai geiriau yn ein geirfa bellach yn derbyn yr acen wahaniaethol. Yma mae'n seiliedig ar gofio, concurseiro. Gwiriwch ef:

 • Para (stopio berf) a para (arddodiaid);
 • Péla (berfpelar) a pela (por + a);
 • Pólo (enw) a polo (por + o), yn segur yn Portiwgaleg;
 • Pêra (ffrwythau) a gellyg (arddodiad a ddefnyddir fawr ddim ).

Presennol dangosol

Un newid arall yn rheolau geiriau a gollodd yr acen, sef bod llawer o ymgeiswyr yn mynd yn ddryslyd yn y pen draw. Oeddech chi’n gwybod nad ydych chi bellach yn defnyddio acen acíwt ar y llythyren “u” tonic yng nghyfuniadau’r berfau redarguir ac arguir, cyn belled â’u bod yn amser presennol y dangosol? A gwir. Gweler isod:

 • Yr ydych yn dadlau, mae'n dadlau, maen nhw'n dadlau;
 • Dych chi'n dadlau, mae'n dadlau, maen nhw'n dadlau.

Yn achos llefaru geiriau gyda'r llythyren “u” yn sillaf dan straen, ni ddylent fod dan fwy o straen. Gadewch i ni fynd at yr enghreifftiau ymarferol:

 • Berf i rinsio: Golchaf, rinsiwch, mae'n rinsio;
 • Berf i ymrwymo: Yr wyf yn ymrwymo, yr ydych yn ymrwymo, y mae'n ymrwymo.

Geiriau nad oedd ganddynt acen erioed

Y broblem yw bod llawer o bobl yn ysgrifennu'r geiriau isod gydag acen, ond nid oedd ganddynt erioed. Nid yw'n costio dim i'w gofio, iawn? Edrychwch a pheidiwch â gwneud camgymeriadau wrth ysgrifennu:

 • Eitem – yr eitem gywir yw;
 • Am ddim – mae’r un cywir yn rhad ac am ddim;
 • Gwaharddedig – gwaherddir yr un cywir;
 • Rúbrica – llythrennau blaen yw’r cywir;
 • Récorde – cofnod yw’r cywir;
 • Púdico – gochelgar yw’r cywir;
 • Menú – yr un cywir yw’r ddewislen;
 • Yna – mae’r un cywir yno;
 • Gwraidd – gwraidd yw’r un cywir;
 • Hylendid – ycywir yw hylendid
 • Sómente – y cywir yn unig;
 • Sózinho – y cywir ar ei ben ei hun;
 • Coco – cnau coco yw’r cywir;
 • Flôr – yr un cywir yw blodyn;
 • Lliw – lliw yw'r un cywir.

Ailadrodd

Ydych chi'n glir am y geiriau gollodd yr acen, concurseiro? I grynhoi, roedd prif newidiadau'r Cytundeb Orthograffig Newydd fel a ganlyn:

Gweld hefyd: Darganfyddwch 5 piler Deallusrwydd Emosiynol, yn ôl Daniel Goleman
 • Dileu'r acen lem ar lafariad i a llafariad pan fyddant yn ymddangos ar ôl deuawdau;
 • Dileu'r acen grom ar ddeuffthongs oo e ee;
 • Tynnu'r acen lem yn y deuffthongs agored oi ac ei;
 • Dileu'r acen wahaniaethol mewn sawl pâr o eiriau.

Ar y dechrau, gall fod yn eithaf cymhleth ac mae'n anochel y gallwch fod mewn dyled wrth ysgrifennu gair penodol, gan fod ein geirfa yn eithaf cymhleth. Ond gyda threigl amser a chyda'r sylw mwyaf, mae'r siawns o gamgymeriadau'n mynd yn fach iawn.

Ac wedyn, gystadleuwyr, beth yw eich barn am y diwygiad sillafu newydd yn yr iaith Bortiwgaleg a barodd i rai geiriau golli eu hacen ? Rydym yn argymell eich bod yn sicr o arsylwi ar y manylion bach, ond hanfodol hyn a all ddod â chi yn nes at y gymeradwyaeth hir-ddisgwyliedig. Dymunwn bob lwc i chi.

Gweld hefyd: 20 o enwau babanod a fydd yn tueddu yn 2023, yn ôl ymchwil

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.