30 o enwau cyfansawdd mwyaf poblogaidd ym Mrasil; gwiriwch y rhestr

John Brown 19-10-2023
John Brown

Trefnwyd y rhestr o'r 30 enw cyfansawdd mwyaf poblogaidd ym Mrasil yn seiliedig ar arolygon BabyCenter. I grynhoi, dyma'r prif lwyfan ar gyfer beichiogrwydd, addysg rhieni a babanod yn y diriogaeth genedlaethol.

Gweld hefyd: Bydd y 3 Arwydd Sidydd hyn yn Lwcus Mewn Cariad ym mis Tachwedd

Gydag arolygon blynyddol ar wahanol agweddau ar famolaeth a thadolaeth, mae safle'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi rhestru'r enwau mwyaf poblogaidd i fechgyn a merched, merched. O fewn y detholiad hwn, mae rhai amrywiadau a chyfansoddiadau yn sefyll allan. Dysgwch fwy isod:

30 o enwau cyfansawdd mwyaf poblogaidd ym Mrasil

1) Enwau cyfansawdd benywaidd

 • Maria Luísa;
 • Maria Alice;
 • Maria Júlia;
 • Maria Clara;
 • Maria Cecília;
 • Maria Helena;
 • Maria Eduarda;
 • Ana Clara;
 • Ana Júlia;
 • Ana Luísa;
 • Ana Laura;
 • Ana Liz;
 • Maria Vitória;<8
 • Maria Liz;
 • Ana Beatriz.

2) Enwau cyfansawdd gwrywaidd

 • João Miguel;
 • João Pedro ;
 • Pedro Henrique;
 • Enzo Gabriel;
 • Davi Lucca;
 • João Lucas;
 • João Gabriel;
 • Davi Lucas;
 • João Guilherme;
 • Arthur Miguel;
 • Anthony Gabriel;
 • Luiz Miguel;
 • João Vitor ;
 • Arthur Gabriel;
 • Luiz Felipe.

Beth yw’r tueddiadau enw ar gyfer 2023?

Eleni, y rhagolygon yw bod yr enwau wedi’u hysbrydoli gan fod teulu brenhinol Prydain yn ennill poblogrwydd, fel sy'n wir am Diana a Camila. Yn ddiddorol, mae'r dylanwad yn deillio o'r ddau ddigwyddiad hanesyddol,fel yn achos Tywysoges Cymru, yn ogystal â digwyddiadau ffuglennol, oherwydd cyfresi poblogaidd sy'n mynd i'r afael â'r thema.

Yn achos gwŷr brenhinol, yr enwau mwyaf Ewropeaidd, megis Harry, William a Charles , nodwedd cadw ychydig. Fodd bynnag, mae'n bosibl bod y ffasiwn yn dal ymlaen ac mae trawsnewidiad yn y safleoedd oherwydd globaleiddio'r brenhiniaethau hyn.

Wrth feddwl am achos dynion, gellir disgwyl y bydd rhai eilunod cerddorol yn cychwyn. i ysbrydoli enwau cyfansawdd. Mae hyn yn wir am yr enwau José Felipe a José Neto, er enghraifft.

Hefyd, mae'n ymddangos bod enwau mawr mewn celf yn dod yn boblogaidd gyda chefnogwyr a'u teuluoedd. Mae twf recordiau gyda Paulo Gustavo, Pedro Paulo, Maria Helena, José Eugênio ac eraill yn atgyfnerthu’r newid hwn.

Gweld hefyd: 50 o enwau prin gydag ystyron hardd i'w rhoi ar eich babi

Os nad yw’r ysbrydoliaeth yn dod o gerddoriaeth, mae opsiynau mewn pêl-droed, megis yr enw Endrick, y yr un peth â datguddiad y chwaraewr Palmeiras. Ym maes enwau cyfansawdd, mae'r uchafbwynt yn seiliedig ar bersonoliaethau fel Gabriel Jesus, Fábio Henrique, Carlos Henrique ac eraill.

Er gwaethaf llwyddiant yr enw Maria Alice yn rhestrau'r blynyddoedd diwethaf, y duedd yw bod amrywiadau fel Maria Flor a Maria Rosa yn tyfu i fyny. Yn anad dim, mae BabyCenter yn asesu y gall meibion ​​a merched dylanwadwyr digidol effeithio’n uniongyrchol ar y canfyddiad hwn.

Ar ben hynny, poblogeiddiwyd athletwyr amlwg fel y dylwythen deg Rayssa a’r gymnastwraig Rebecca Andrade hefydeich enwau. Y disgwyl yw y bydd genedigaethau eleni yn parhau i anrhydeddu ffigurau cyhoeddus ac yn seiliedig ar y tueddiadau mwyaf poblogaidd.

Sut mae’r ymchwil hwn yn cael ei wneud?

Yn gyffredinol, y tueddiadau a’r rhestrau o’r rhai mwyaf poblogaidd. mae enwau poblogaidd yn y Brasil yn gwyro oddi wrth ddadansoddiad meintiol. Hynny yw, mae data o grŵp o blant a aned yn ystod cyfnod yr astudiaeth yn cael eu dadansoddi.

Yn achos y rhestr a gyflwynir uchod, sy'n cyfeirio at 2021 a 2022, mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddadansoddiad o data o 294,000 o fabanod a anwyd y llynedd. Er mwyn cyrraedd y plant hyn, defnyddir arolygon gan Sefydliad Daearyddiaeth ac Ystadegau Brasil (IBGE) a'r porth Tryloywder.

Er hyn, mae pob sefydliad yn defnyddio dull penodol i grwpio'r swm mawr o ddata a'i hidlo. nhw er mwyn cael rhestr fwy penodol. Gydag enwau cyfansawdd, er enghraifft, rhaid ystyried yr enwau ar wahân.

Felly, nid yw enwau fel Maria Luísa wedi'u cynnwys wrth gyfrifo babanod o'r enw Maria neu Luísa. Gyda lleihad mewn ailadroddiadau a gwahaniaethau yn y wybodaeth, mae'n bosibl cynhyrchu rhestr sy'n trosi'r arolygon gyda dehongliad mwy hygyrch.

Yn ôl Cymdeithas Genedlaethol Cofrestryddion Personau Naturiol (Arpen), y semester cyntaf o 2022 cofnodwyd 1.5 miliwn o enedigaethau. Gosododd y pandemig coronafirws ostyngiad yn y gyfradd genedigaethau, ynarbennig oherwydd yr ôl-effeithiau economaidd-gymdeithasol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.