Crase rhwng oriau: 'o 8 am i 12 pm' neu 'o 8 am i 12 pm'?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Tabl cynnwys

Mae ysgrifennu cywir mewn Portiwgaleg yn cael ei lywodraethu gan nifer o reolau, ac mae'n gyffredin i ni fod ag amheuon mewn rhai ymadroddion. Un o'r rhai mwyaf cyffredin yw gwybod pryd a sut i ddefnyddio'r cras rhwng oriau. Pryd dylen ni ei ddefnyddio a phryd nad oes ei angen? A pham mae angen yr argyfwng yn y cyd-destun hwn? Parhewch i ddarllen a deall isod.

Pryd i ddefnyddio argyfwng rhwng oriau?

Mae'r argyfwng yn digwydd pan gysylltir yr arddodiad “a” â'r erthygl “a”, gan osgoi'r ailadrodd o'r erthygl honno. Felly, mae'r acen fedd (`à`) yn dynodi bod y rheol hon wedi digwydd.

Yn achos nodi amser mewn Portiwgaleg, mae angen defnyddio'r erthygl “a” neu “as”, yn dibynnu ar y gramadeg. Felly, wrth ddisgrifio amser digwyddiad, terfyn amser neu weithred, mae angen defnyddio'r crâs.

Dyma rai brawddegau lle mae angen defnyddio'r cras i nodi oriau:

<4
 • Cyrhaeddodd am hanner nos sydyn;
 • Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r gwaith yw 6 pm;
 • Cynhelir y cyfarfod am 8 am;
 • Y digwyddiad yn cychwyn am 9:30 yn y bore;
 • Mae'r ysgol Saesneg ar agor o 8:00 tan 12:00.
 • Pryd i beidio â defnyddio ticio ôl i nodi oriau?<3

  Fel y soniasom yn gynharach, mae'r argyfwng yn digwydd pan fydd yr arddodiad “a” yn ymuno â'r erthygl “a”. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn angenrheidiol i ddefnyddio'r argyfwng yn yr arwydd o oriau. Pan ddefnyddir yr arddodiaid “apó”, “de”, “entre” a “para” cyn yr amser, nid oes angen defnyddio'r crasis.Edrychwch ar rai enghreifftiau:

  • Mae'r digwyddiad yn dechrau ar ôl 7pm;
  • Yr oriau ymweld yn yr ysbyty yw rhwng 1 pm a 3 pm;
  • Ar ôl 10 pm Mae'n Gwaherddir gwneud sŵn yn yr adeilad;
  • Roedd y gystadleuaeth wedi'i hamserlennu am 2 pm;
  • Mae'r siop ar agor o 10 am.

  Dewisol defnydd o'r crâs

  Mae'n bwysig nodi bod y defnydd dewisol o'r crâs yn eithaf cyfyngedig mewn Portiwgaleg. Yn achos yr argyfwng cyn “horas”, bydd ei ddefnydd yn ddewisol dim ond os daw’r arddodiad “até” o flaen y gair “horas”. Er enghraifft:

  • Rhoddir y prawf tan 3 pm, neu Rhoddir y prawf tan 3 pm.
  • Byddaf yn cwrdd â chi ddydd Sul tan 8 pm, neu I yn cwrdd â chi ddydd Sul tan 8 pm 20h.

  Yn ogystal, mae yna achosion eraill lle mae'r argyfwng yn ddewisol, megis:

  • Rhagenwau meddiannol benywaidd blaenorol ;
  • Cyn enw benywaidd priod;
  • Cyn ymadroddion adferfol benywaidd;
  • Cyn enwau lleoedd;
  • Cyn ymadrodd arddodiadol.

  Defnyddiau eraill crase

  I egluro amheuon ynghylch defnyddio crych cyn rhifolion, boed yn drefnol neu gardinal, rydym yn cyflwyno isod rai enghreifftiau:

  Gweld hefyd: 5 proffesiwn sy'n talu'n dda ac yn llogi pobl dros 50 oed

  Crase cyn rhifolion cardinal

  • Rhoddwyd gwybod i ddau berson gwahanol am y lladrad.

  Yn yr achos hwn, mae’r arddodiad “a” yn deillio o reifedd y ferf “relatar” (i adrodd i rywun) ac nid oes presenoldeb yr erthygl “a””. Fodd bynnag, os yw'r ateguyn benderfynol, mae'r erthygl “a” a'r lluosog yn ymddangos, sy'n golygu bod angen defnyddio'r argyfwng. Gwirio:

  • Rhoddwyd gwybod i'r ddau berson oedd yn bresennol am y lladrad (yr [arddodiaid] + yr [erthygl bendant]).

  Crase cyn rhifolion trefnol

  0>Mae'r un rhesymeg yn berthnasol i achosion lle defnyddir trefnolion, gwiriwch:
  • Bydd y daith ar gyfer myfyrwyr o 5ed i 8fed gradd.

  Heb ddefnyddio'r crasis yn yr enghraifft hon, ond os yw wedi'i ysgrifennu fel isod, dylid defnyddio'r argyfwng:

  • Bydd myfyrwyr o 5ed i 8fed gradd yr ysgol yn cael trip.

  Sylwer, yn yr enghraifft uchod, fod presenoldeb yr arddodiad “de” ac yna’r arddodiad “a”, sy’n arwain at y crebachiad “da”. Mae hyn yn datgelu bodolaeth yr erthygl bendant benywaidd sy'n rhagflaenu'r rhifolyn trefnol.

  Crasis before dates

  Yn olaf, mae defnyddio'r crasis cyn dyddiadau yn ddiangen ac yn gamgymeriad cyffredin, er ei fod yn digwydd hyd yn oed yn cyhoeddiadau gan gwmnïau neu sefydliadau enwog. Felly, ni ddylech fyth ddefnyddio’r argyfwng rhwng dyddiadau, fel yn yr enghraifft: “Bydd cofrestru ar agor rhwng 02/5 a 30/5”.

  Gweld hefyd: Rhinweddau a diffygion person: rhestr o A i M

  John Brown

  Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.