13 clasuron o lenyddiaeth Brasil y mae angen i chi eu gwybod

John Brown 19-10-2023
John Brown

Tabl cynnwys

Mae clasuron llenyddiaeth Brasil yn dod â'r ysbrydoliaeth sydd ei angen i wynebu heriau paratoi arferol ar gyfer profion Enem neu hyd yn oed gystadleuaeth gyhoeddus. Mae'r traddodiad llenyddol ym Mrasil yn adnabyddus ac yn rhychwantu cenedlaethau. Mae rhai gweithiau yn goroesi treialon amser ac yn adlewyrchu hanfod ein diwylliant. Er gwaethaf yr arddulliau mwyaf amrywiol, mae ganddyn nhw gynrychiolaeth enfawr.

Gweld hefyd: CYSGU CARIAD: Cyfarfod â 5 rhywogaeth o blanhigion ar gyfer amgylcheddau dan do

Dyna pam rydyn ni wedi creu'r erthygl hon a ddewisodd 13 o glasuron o lenyddiaeth Brasil sy'n haeddu cael eu darllen o leiaf unwaith. Parhewch gyda ni tan ddiwedd y darlleniad i ddarganfod gweithiau bythol a ysgrifennwyd gan awduron enwog a adawodd eu nod masnach mewn amser am byth.

Clasuron o lenyddiaeth Brasil

1) Iracema, José de Alencar<5

Cyhoeddwyd y gwaith hwn ym 1865 ac mae’n dod â chwedl fythgofiadwy inni o dalaith enedigol yr awdur (Ceara). Mae Iracema, y ​​wyryf enwog â gwefusau mêl, yn byw rhamant gyda gwladychwr o Bortiwgal. Er gwaethaf ei ddiweddglo trasig rhyfeddol, mae'r llyfr hwn yn un o'r prif opsiynau darllen ar gyfer y rhai sy'n mwynhau straeon serch.

2) Dom Casmurro, Machado de Assis

Clasur arall o lenyddiaeth Brasil. Cyhoeddwyd y gwaith clodwiw hwn ym 1899 ac mae’n cynnwys y cymeriad eiconig Bento Santiago a oedd, ers ei blentyndod, mewn cariad â Capitu. Mae'r llyfr yn mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â chenfigen ac ansicrwydd, sefcynhwysion nodweddiadol perthnasoedd cariad.

3) O Navio Negreiro, Castro Alves

Ydych chi wedi meddwl am glasuron llenyddiaeth Brasil? Ysgrifennwyd adnodau “O Navio Negreiro” ym 1868 a’u cyhoeddi yn y gwaith “Os Escravos” a gyhoeddwyd ym 1883. Mae’r gerdd hon yn portreadu trafnidiaeth ansicr ac annynol dynion a merched Affricanaidd i gael eu caethiwo ym Mrasil. Mae’n grynodeb sy’n dangos i ni ddrygioni cyfnod llawn caethwasiaeth. Bwriad yr awdur yw gadael empathi'r darllenydd ar y dŵr.

4) Clasuron llenyddiaeth Brasil: Vidas Secas, Graciliano Ramos

Wedi'i gyhoeddi ym 1938, mae'r llyfr yn dod â straeon sy'n cyfeirio at awdur y cyfnod i ni. plentyndod, yn ogystal â themâu megis sychder yn y Gogledd-ddwyrain, anonestrwydd, pla dynol a hyd yn oed amodau goroesi is-ddynol. Byddwch yn siwr i ddarllen, ar gau?

5) Madam, José de Alencar

Cyhoeddwyd y llyfr hwn yn 1875 a'i thema ganolog yw'r rhamant rhwng Aurélia Camargo a Fernando Seixas, a nodwyd trwy uchelgais a chariad. Mae'r naratif yn amlygu'r berthynas agos sy'n bodoli rhwng eiddo materol a chariad person, yn ogystal â'r cyfeiriad y gall bywyd rhywun ei gymryd.

6) Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões

Wrth siarad am glasuron llenyddiaeth Brasil, ni allai'r gwaith hwn fod ar goll. Wedi'i gyhoeddi ym 1572, mae'r llyfr hwn yn cynnwys deg cân sy'n adrodd, yn fanwl iawn, brif ddarnau'r stori.o Bortiwgal, megis alldeithiau enwog Vasco da Gama, a ddigwyddodd yn fuan ar ôl darganfod Brasil.

7) Memoirs of a Militia Sergeant, Manuel Antônio de Almeida

Cyhoeddwyd ym 1854 , mae'r nofel hardd hon yn portreadu hanes Leonardo ifanc direidus, sy'n cwympo'n wallgof mewn cariad â Luisinha, y cynigiwyd ei llaw gan José Manuel. Yn llawn hwyl a sbri, mae'r llyfr yn amlygu diddordeb pobl mewn nwyddau materol, yn ogystal â dangos i ni fywydau beunyddiol dinasyddion tlotaf y cyfnod hwnnw.

8) A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo

Un arall o glasuron llenyddiaeth Brasil. Wedi'i chyhoeddi ym 1844, mae'r nofel drefol hon yn adrodd hanes Carolina (a oedd yn Moreninha) ac Augusto, a oedd yn gysylltiedig â pherthynas garu. Gorfodwyd y dyn, a gollodd bet a wnaeth gyda'i ffrind coleg, i ysgrifennu llyfr am gariad mawr ei fywyd, a thyngodd y byddai'n ei charu am byth.

9) Clasuron Llenyddiaeth Brasil: O Cortiço, Aluísio Azevedo

Heb os, dyma un o weithiau mwyaf eithriadol ein llenyddiaeth. Wedi'i gyhoeddi ym 1890, mae'r llyfr yn adrodd hanes bywyd heriol mewnfudwr o Bortiwgal (João Romão) a oedd yn fasnachwr ac yn berchen ar denement. Mae’r gwaith yn archwilio’r obsesiwn â gwaith, yn ogystal â’r enillion anghyfreithlon o arian yn y cyfnodau newydd hynny a oedd yn rhan o drefn arferol y maestrefi.carioca.

10) Atgofion ar ôl Marwolaeth o Brás Cubas, Machado de Assis

Wedi'i gyhoeddi ym 1881, mae'r holl naratif o waith yr awdur enwog hwn yn digwydd yn y person cyntaf. Roedd Brás Cubas yn ddyn oedd wedi marw, ond roedd eisiau ysgrifennu, yn fanwl iawn, ei hunangofiant hynod ddiddorol.

11) Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto

Y nofel gynhanesyddol hon Cyhoeddwyd -modernista yn 1915 ac mae’n dod â chenedlaetholdeb hynod feirniadol inni, sy’n dwyn i’r amlwg y problemau cymdeithasol a wynebir gan wlad. Gydag eironi byrlymus, mae’r awdur yn amlygu trywydd yr enwog Policarpo Quaresma, a oedd yn ddelfrydwr cenedlaetholgar o’r pethau da ym Mrasil. Fodd bynnag, mae'n siomedig pan sylweddola fod yr hyn yr oedd ei eisiau ar gyfer holl Brasilwyr yn amhosib, sy'n ei arwain i fabwysiadu agweddau a roddodd ef y tu ôl i fariau.

12) O Bem-Amado, Dias Gomes

Dyma un arall o glasuron llenyddiaeth Brasil. Ar ôl i'r gwaith hwn ddod yn llyfr, fe'i hysgrifennwyd ar gyfer y theatr yn 1962. Mae'r awdur yn beirniadu polisïau cymdeithasol Brasil yn llym trwy'r cymeriad eiconig Odorico Paraguaçu. Mae hiwmor, cymeriadau digywilydd, materion yn ymwneud â llygredd a moeseg amheus yn rhan o'r gwaith.

Gweld hefyd: O dan neu o dan? Deall sut i ddefnyddio pob un

13) Capitães de Areia, Jorge Amado

Ym 1937, cyhoeddwyd un o glasuron llenyddiaeth Brasil. Mae'r naratif yn digwydd yn ninas Salvador yn1930au ac yn tynnu sylw at fywyd bob dydd grŵp bach o bobl ddigartref, a gafodd y llysenw annwyl Capitães de Areia. Mae materion fel rhyddid, tlodi a gwrthryfel yn nodi hanes.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.