Edrychwch ar y 9 proffesiwn rhyfeddaf yn y byd; mae'r 5ed yn bodoli ym Mrasil

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ganrifoedd yn ôl, heb y dechnoleg sydd gennym heddiw a thrydan ar gael ym mhobman, roedd rhai swyddi'n cael eu hystyried yn annirnadwy heddiw. Dewisodd yr erthygl hon y naw proffesiwn rhyfeddaf yn y byd .

Parhewch i ddarllen tan y diwedd a dadansoddwch a fyddai gennych y parodrwydd hwnnw i arfer unrhyw un o'r swyddi a restrir isod. Y peth mwyaf diddorol yw bod pobl yn cymryd eu proffesiwn o ddifrif, hyd yn oed os oedd yn rhyfedd. Dewch i ni edrych arno?

Cwrdd â rhai o'r proffesiynau rhyfeddaf yn y byd

1) Doethur Brogaod

Dyma un o'r proffesiynau rhyfeddaf yn y byd ac fe fu unwaith. oedd yn bodoli yn Lloegr. Roedd gwaith y Doctor of Frogs yn cynnwys gosod llyffant byw y tu mewn i fag defnydd a'i osod ar wddf y claf oedd â rhyw afiechyd croen .

I wneud y gwaith hwn, roedd angen i'r gweithiwr proffesiynol hefyd fod yn fridiwr broga profiadol neu feddu ar sgiliau penodol i ddod o hyd i'r amffibiad hwn yn y gwyllt.

2) Proffesiynau rhyfeddaf y byd: Neidr godro

A oes gennych chi'r dewrder i echdynnu gwenwyn nadroedd mwyaf peryglus y byd? Roedd angen i'r gweithiwr proffesiynol hwn wneud hyn bob dydd a chyda'r sylw mwyaf, er mwyn peidio â chael ei frathu gan y nadroedd hyn.

Roedd y Cobra Milker ar ei ben ei hun mewn ystafell gyda thua 100 o'r ymlusgiaid hyn a bu'n rhaid iddo echdynnu (â llaw ) ygwenwyn o bob un ohonynt, a fyddai'n cael ei drawsnewid yn ddiweddarach yn frechlynnau ysbyty.

3) Hyfforddwr Syrffio Cŵn

Arall o broffesiynau rhyfeddaf y byd. Mae gan rai cyrchfannau moethus weithwyr proffesiynol sy'n dysgu cŵn y gwesteion mwyaf cyfoethog i syrffio fel bodau dynol.

A fyddai gennych chi'r amynedd i ddysgu ci i gydbwyso ar ben bwrdd syrffio ac wynebu tonnau'r môr? Mae rhai lleoedd ledled y byd yn cynnig dosbarthiadau yn y gamp hon i gathod bach.

4) Penderfynyddion Cyw Iâr

Un arall o broffesiynau rhyfeddaf y byd. Er ei fod yn eithaf cyffredin yn Lloegr a Japan, mae Sexators, fel y mae'r gweithwyr proffesiynol hyn yn cael eu hadnabod, yn gyfrifol am adnabod rhyw cywion sydd newydd ddeor.

Maent yn weithwyr ffermydd o ddiwydiannau bwyd ac wedi cyflog o US$60,000 y flwyddyn. A fyddech chi'n derbyn yr her hon?

5) Gweithwyr Proffesiynol Ciw

Maen nhw'n gyfrifol am wneud yr hyn nad yw'r rhan fwyaf o bobl ei eisiau, ddim yn ei hoffi neu nid oes ganddyn nhw'r amynedd ar gyfer: aros i mewn ciwiau hir. Boed dan yr haul neu'r glaw cryf, mae'n rhaid i'r Gweithwyr Proffesiynol Ciw aros am oriau neu hyd yn oed ddyddiau, yn dibynnu ar yr angen.

Ym Mrasil, mae'n eithaf cyffredin dod ar draws y gweithiwr proffesiynol hwn yn sioeau y mae anghydfod yn eu cylch fwyaf neu mewn digwyddiadau pwysig eraill sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd.

6) Proffesiynaupethau rhyfeddaf y byd: Jester

Ffoto: Atgynhyrchiad / Pixabay.

Yn ymarferol mae pawb wedi clywed am y Jester eiconig. Pan oedd Brasil yn frenhiniaeth, cyflogwyd person di-rwystr i ddweud jôcs a gwneud pethau rhyfedd i'r brenin, a oedd yn aml yn diflasu ac eisiau cael hwyl, i basio'r amser.

Yn amlwg, nid yw'r proffesiwn hwn yn bodoli mwy. Ond fe'i hymladdwyd yn frwd ganrifoedd yn ôl mewn teyrnasoedd ledled y byd. Roedd y cyflog, yn anhygoel fel mae'n ymddangos, yn eithaf deniadol.

7) Glanhawr toiled

Pan fyddwch chi'n meddwl am swydd ryfedd, efallai mai hwn fydd yn ennill y fedal aur. Yn amser brenhiniaeth Lloegr cyn y 19eg ganrif, cyflogwyd person i lanhau rhannau preifat y brenin, ar ôl ei ymgarthu.

Y peth mwyaf diddorol yw bod y dasg hon yn destun cryn ddadlau gan y rhai pwysicaf aelodau'r rhanbarth. Y rheswm? Cael mynediad anghyfyngedig bron at y brenin, a ystyrid yn anrhydedd yn yr oesoedd cynnar hynny.

8) Chwipiwr Cŵn

Pan ddaw i broffesiynau rhyfeddaf y byd, dyma hefyd yn haeddu crybwyll. Cyflogwyd y gweithiwr proffesiynol hwn gan yr eglwysi i ddychryn pob ci crwydr a arferai lochesu yn y lle ac yn y diwedd darfu ar weddïau'r ffyddloniaid.

Pe bai unrhyw gi yn tarfu ar yr offeren neu'r ŵyl grefyddol. , daeth y Chwip Cŵn i mewn i'r lleoliad a chymerodd yanifail yn seiliedig ar chwipio.

Diolch byth, rydym wedi newid hen syniadau ac esblygu o ran amddiffyn a hawliau anifeiliaid , ac mae'r proffesiwn rhyfeddol hwn wedi parhau yn y gorffennol.

Gweld hefyd: Mercwri yn Taurus: gweld beth sy'n newid ar gyfer pob arwydd

9) Gwaredu Carthion

Yr olaf o'r proffesiynau rhyfeddaf yn y byd. Yn Lloegr yr Oesoedd Canol, cyflogwyd gweithiwr proffesiynol i gael gwared ar wastraff a charthion o byllau a thoiledau. Dim ond ar wawr y gellid gwneud y gwaith hwn, gan mai o leiaf y defnyddid hwy yn ystod y cyfnod hwn.

Gweld hefyd: Argraffu neu Argraffu? Gwybod y ffordd gywir i ysgrifennu

Bu'n rhaid mynd â phopeth a gasglwyd y tu allan i'r ddinas oherwydd yr arogl cryf. , yn enwedig mewn dyddiau o dymereddau uchel.

Bu farw llawer o weithwyr hyd yn oed o fygu yn ystod y “gwaith budr” hwn. Ar ôl i glanweithdra sylfaenol ymddangos, diflannodd y proffesiwn hwn oddi ar y map.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.