Ydych chi'n hynod smart? Gweler 4 nodwedd sy'n diffinio'r cyflwr

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ydych chi erioed wedi meddwl a allech chi fod yn yn hynod glyfar ? Ydych chi'n adnabod rhywun a oedd bob amser i'w weld ar y blaen? Yn dibynnu ar nodweddion penodol, mae'n bosibl nodi ymddygiadau sy'n integreiddio i'r grŵp o bobl ddeallus iawn mewn rhai pobl.

Mae yna nifer o sgiliau sy'n gallu cyfansoddi deallusrwydd. Wedi'r cyfan, mae'n amlddimensiwn ac yn hydrin. Mae'n bosibl cyflwyno galluoedd deallusol uchel o enedigaeth, trwy eneteg, neu trwy ddatblygiad mewn ffactorau amgylcheddol. Fodd bynnag, mae rhai nodweddion yn ei gwneud hi'n haws gwahaniaethu rhwng unigolion o'r fath.

Yn ôl Associação Mensa Brasil, endid sy'n dod â phobl â galluoedd deallusol gwych a gynrychiolir gan Mensa Internacional at ei gilydd, mae'r unigolion hyn yn sefyll allan o'r gweddill gan llawer o gwestiynau.

Gweld hefyd: Prawf deallusrwydd: atebwch yr 8 pos hyn a heriwch eich meddwl

Mae'n werth cofio mai Mensa yw'r sefydliad IQ uchel mwyaf blaenllaw yn y byd , ac mae'n ymroi ei fodolaeth i adnabod a meithrin deallusrwydd dynol er budd cymdeithas. , yn annog ymchwil ar y pwnc, ac yn darparu amgylchedd ysgogol yn ddeallusol ac yn gymdeithasol ar gyfer ei aelodau.

Nodweddion sy'n diffinio uwch-ddeallusrwydd

Yn ymchwil y gymdeithas, mae'r awdur Yolanda Benita (2007) yn rhestru nodweddion penodol emosiynau sy'n cyfieithu'r dawnus. Yn ei dro, mae Webb (1993) yn dod â nodweddion sy'n gyffredin rhyngddynt. Mae'n gyffredin bodmae'r unigolion hyn yn profi problemau cymdeithasol ac emosiynol yn amlach, er enghraifft.

Mae Ourofino (2005) yn dod â pedair nodwedd sydd fel arfer yn cael eu gwerthuso ar gam fel diffyg sylw a gorfywiogrwydd , pan mewn gwirionedd gallant fod yn gysylltiedig i ddawn. Y rhain yw:

 1. Lefel uchel o egni;
 2. Llai o angen cwsg;
 3. Cyffro uchel;
 4. Breuddwydio creadigol.

Ar y llaw arall, nid oes gan bob unigolyn dawnus yr un nodweddion. Er gwaethaf y proffil heterogenaidd, mae rhai materion yn cael eu hamlygu. Mae’n bosibl y bydd eraill yn ffafrio amgylcheddau newydd, datblygiad corfforol cynhyrfus, caffael gwybodaeth iaith a geiriol cynnar a chwilfrydedd deallusol.

Yn y Cartilha Saberes e Practicals of Inclusion, a drefnwyd gan Ysgrifenyddiaeth Addysg Arbennig y MEC yn 2006 , yn cael eu crybwyll nodweddion y gall plant dawnus eu cyflwyno. Sef:

Gweld hefyd: Cystadleuaeth Refeniw Ffederal: dysgwch sut i gyhoeddi DARF i dalu'r ffi gofrestru
 • Cwilfrydedd uwch;
 • Geirfa uwch yn ifanc;
 • Mwy o ddiddordeb mewn pwnc penodol, gydag ymroddiad arbennig iddo;
 • Cof gwych;
 • Dysgu haws;
 • Hawdd gwneud arsylwadau deallus;
 • Ychydig o angen arweiniad gan athrawon a mentoriaid yn gyffredinol.
 • Perfformiad uchel o gymharu â chyfoedion;
 • Creadigrwydd;
 • Arweinyddiaeth ahunanhyder.

Anrhydedd

Mae'r bydysawd o amgylch dawn, ynddo'i hun, yn hynod ddadleuol. Yn ogystal â chreu dadl, mae'n datblygu'n gyson, gan ystyried bod cudd-wybodaeth yn aml-ddimensiwn . Mae'n mynd i'r afael â meysydd amrywiol, megis cysyniadau ehangach a mwy cymhleth o ba mor bell y gall bodau dynol gyrraedd.

Yn yr ystyr hwn, mae sawl ffocws i ymchwil: seicopedagogeg, sy'n ymwneud â ffactorau seicolegol, cymdeithasegol ac addysgol, niwrobioleg, sy'n gwerthfawrogi mecanweithiau cerebrol, a hyd yn oed rôl geneteg yn natblygiad deallusrwydd.

Ymgorfforodd y MEC ei hun Adroddiad Marland, o 1972, fel cysyniad cyfreithiol, sy'n diffinio dawn dynol . Yn ôl y cysyniad hwn, plant â galluoedd uchel a pherfformiad rhyfeddol yw'r rhai sy'n cyflwyno'r agweddau hyn, yn ynysig neu'n gyfunol:

 • Gallu deallusol;
 • Tueddfryd academaidd cyffredinol neu benodol; <8
 • Sgiliau arwain;
 • Talent arbennig ar gyfer y celfyddydau gweledol a dramatig a cherddoriaeth;
 • Sgiliau seicomotor;
 • Meddwl cynhyrchiol neu ddyfeisgar.

Mae pobl wedi bod â diddordeb ym mhwnc cudd-wybodaeth ers blynyddoedd lawer. Mae ceisio ei ddiffinio yn gyffredin, ond mae'n hanfodol cofio bod y pwnc hwn yn eang. Wedi'r cyfan, mae bod yn unigolyn deallus yn rhywbeth o awydd cymdeithasol mawr, ond ceisio crynhoi'r swyddogaeth mewn ychydig eiriaugall fod yn niweidiol yn ddatblygiadol.

Wrth ddelio â phlentyn sy'n arddangos ymddygiad tebyg i arwyddion dawnus , mae'n bwysig peidio â chyfyngu eich hun i asesiadau seicolegol a niwroseicolegol. Rhaid i'r dilyniant fod yn gyson.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.