Wedi'r cyfan, a ellir defnyddio cling film yn y microdon?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r microdon yn un o'r offer hanfodol i'w gael gartref. Wedi'r cyfan, mae'n caniatáu ichi gynhesu bwyd mewn ychydig eiliadau. Fel pe na bai hynny'n ddigon, mae hefyd yn caniatáu ichi baratoi bwydydd amrywiol, fel popcorn, brigadeiro a hyd yn oed cacennau. Hyn i gyd mewn ychydig funudau. Am y rhesymau hyn, ers ei ymddangosiad, mae'r microdon wedi bod yn hwyluso'r drefn o ddydd i ddydd ac yn arbed ein hamser.

Er mwyn i ni allu mwynhau holl fanteision y microdon ac osgoi ei niweidio, mae angen i ni rhowch sylw i'r deunyddiau rydyn ni'n eu rhoi yn yr offer hwn. Ac ar yr adeg hon y mae llawer o amheuon yn codi ar ran y rhai sy'n defnyddio'r microdon mewn perthynas â pha ddeunyddiau y gellir eu defnyddio ynddo. Mae un o'r amheuon hyn yn cyfeirio at haenen lynu, a elwir hefyd yn ffilm blastig neu PVC.

Os oes gennych yr amheuaeth hon, darganfyddwch unwaith ac am byth a ellir defnyddio cling film yn y microdon. Gwiriwch ef isod.

A ellir defnyddio cling film yn y microdon?

Yr ateb yw na. Mae'r cling film yn blastig, felly, yn ei gyfansoddiad gall gynnwys sylweddau gwenwynig. Am y rheswm hwn, ni argymhellir gwresogi bwydydd sydd wedi'u gorchuddio â cling film. Gan gynnwys y cling films hynny sydd wedi'u cymeradwyo gan yr Asiantaeth Genedlaethol Arolygaeth Iechyd (Anvisa).

Y cyngor, felly, yw disodli'r haenen lynu am eitemau eraill y gellir eu cludo i'r microdon, megis papur amsugnol ( papur)tywel, er enghraifft), porslen a llestri, cyn belled nad oes ganddynt rannau metel. Gall cling film hefyd gael ei ddisodli gan ddysglau gwydr a phowlenni, platiau a hyd yn oed bowlenni plastig y gellir eu cludo i'r microdon.

Sut mae'r microdon yn paratoi bwyd mor gyflym?

Y ffaith bod y microdon yn paratoi bwyd mor gyflym? gall microdon gynhesu a pharatoi bwyd mewn amser mor fyr oherwydd y defnydd o ymbelydredd electromagnetig yn rhan o'i weithrediad, sy'n cynnwys y sbectrwm o ficrodonnau trwy weithrediad magnetron, math o diwb electronig.

Beth yw hanes y microdon?

Mae hanes y microdon yn gysylltiedig ag un o'r rhannau hyn, y magnetron. Ar y dechrau, dim ond ar gyfer cynhyrchu radar yr Ail Ryfel Byd y defnyddiwyd y gydran hon. Flynyddoedd yn ddiweddarach, yn fwy manwl gywir ym 1946, fe'i hystyriwyd ar gyfer coginio bwyd.

Ar y pryd, yn un o'r profion gyda thiwb magnetron, sylwodd y peiriannydd sifil Percy Spencer fod y siocled oedd yn ei boced wedi bod. wedi toddi. Mae hynny diolch i ficrodonnau. Dychmygodd y peiriannydd, felly, mai'r gollyngiadau ymbelydredd o'r tiwb oedd yn gyfrifol am doddi'r siocled.

Gweld hefyd: Ofergoeliaeth: edrychwch ar 5 peth na ddylech chi eu gwneud ar y Lleuad Waning

Wrth sylweddoli hyn, penderfynodd Percy arbrofi gyda'r magnetron. Yn gyntaf, fe brofodd gnewyllyn popcorn. Nid oedd un arall, y corn yn fuan byrstio. Yna fe brofodd yr wyau. Cyrhaeddodd y bwydffrwydro dan bwysau ar ôl coginio.

Ar ôl y profion hyn, datblygodd cwmni Percy's y popty microdon masnachol cyntaf, o'r enw Radar Range ar y pryd. Roedd y ddyfais yn llawer mwy o'i gymharu â'r hyn rydyn ni'n ei ddefnyddio heddiw. I roi syniad i chi, roedd y meicrodon cyntaf yn debyg i oergell.

Ar y dechrau, dim ond bwytai oedd yn prynu'r teclyn. Dim ond ym 1952 y byddai'r microdon yn dechrau cael ei farchnata at ddibenion domestig.

Gweld hefyd: Enwogion drwg: edrychwch ar ochr waethaf pob arwydd Sidydd

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.