‘Mewn egwyddor’ neu ‘mewn egwyddor’: gwybod pryd i ddefnyddio pob ymadrodd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r termau mewn egwyddor neu mewn egwyddor yn debyg iawn, ac mae rhai pobl hyd yn oed yn credu eu bod yn gyfystyr oherwydd y strwythur tebyg, ond nid yw hyn yn wir. Felly, mae'n bwysig gwybod pryd i ddefnyddio pob ymadrodd, yn ogystal â'r ystyr unigol i adeiladu testunau mwy cydlynol a chydlynol.

Yn anad dim, mae rhai awgrymiadau a thechnegau sy'n helpu i wahaniaethu rhwng y ddau pan fo amheuaeth. , a gallwch ddysgu ar unwaith beth mae pob un yn ei olygu o fewn testun. Mae hyn yn gwneud ysgrifennu a chyfathrebu yn haws, yn enwedig pan fyddwch chi'n deall y gwahaniaethau gramadegol rhwng pob strwythur. Yn gyffredinol, mae'r ddwy ffurf yn gywir, ond mae iddynt ystyron gwahanol.

Pryd i'w defnyddio mewn egwyddor neu mewn egwyddor?

1) Mewn egwyddor

Yn ôl diffiniad, mae'r gramadegol hwn mae gan strwythur yr un ystyr ag “mewn egwyddor”, “mewn theori”, “yn gyffredinol”. Felly, dylid ei ddefnyddio fel ffordd o ddisgrifio tarddiad rhywbeth, sut y dechreuodd ac ym mha ffyrdd y mae'n amlygu ei hun yn ei ymddangosiad.

Enghreifftiau:

  • Ar y dechrau, Roeddwn i'n credu y byddai'n ffilm dda.
  • Mewn egwyddor, gallaf astudio ar gyfer yr arholiad cyhoeddus hwn yn ddyddiol.
  • Mewn egwyddor, nid wyf yn meddwl ei bod yn syniad da teithio heb gynlluniau.
  • Credaf y bydd y tîm yn gallu datrys y mater hwn mewn egwyddor.

2) Mewn egwyddor

Yn ei dro, mae’r ymadrodd hwn yn cyfeirio at ydechrau a dechrau rhywbeth, ond gyda’r un syniad â’r ymadroddion “yn bennaf”, “yn y dechrau”, “i ddechrau”, “yn gyntaf oll”, “yn gyntaf oll” ac yn y blaen. Felly, mae'n farciwr amser y gellir ei ddisodli gan y termau agos hyn.

Enghreifftiau:

  • Ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl eich bod chi'n artist. = I ddechrau, roeddwn i'n meddwl eich bod chi'n artist.
  • Ar y dechrau, penderfynais y byddwn i'n astudio bob dydd, ond wnaeth hynny ddim gweithio allan. = Ar y dechrau, penderfynais y byddwn yn astudio bob dydd, ond nid oedd yn gweithio allan.
  • Meddyliais i ddechrau eich bod yn bod yn onest â mi. = Roeddwn i'n meddwl, yn gyntaf oll, eich bod yn bod yn onest â mi.
  • I ddechrau, prynais yr anrheg a roddodd ar ei rhestr dymuniadau. = Yn gyntaf, prynais yr anrheg a roddodd ar y rhestr ddymuniadau.

Sut i osgoi dryswch rhwng yr ymadroddion hyn?

1) Defnyddiwch nhw yn lle cyfystyron

I ddysgu'r defnydd a'r ystyr, mae angen ymgyfarwyddo â'r ddau ymadrodd. Felly, ceisiwch eu hysgrifennu yn eich testunau, crynodebau a chyfansoddiadau fel eu bod yn dod yn fwyfwy cyffredin, gan fod ailadrodd a llunio ystyron trwyddynt yn hwyluso'r broses ddysgu. Yn lle dewis cyfystyron sy'n ymddangos yn haws, ceisiwch fewnosod mewn egwyddor ac egwyddor yn ysgrifenedig.

Ar y pwynt hwn, mae'n ddiddorol ymgyfarwyddo hefyd trwy areithio a lleferydd. Mewn cyflwyniadau,cyfarfodydd neu sgyrsiau, gallwch ddefnyddio'r ymadroddion hyn i ddod o hyd i wrandawyr am yr hyn rydych chi'n ei ddisgrifio a'i fabwysiadu'n raddol i'ch geirfa. O ganlyniad, bydd yr eiliad o ysgrifennu yn dod yn fwy naturiol.

Gweld hefyd: Tem Caixa: dysgwch sut i newid neu adfer cyfrinair cais

2) Creu cardiau disgrifiadol

I osgoi amheuon, ysgrifennwch y diffiniadau, cyfystyron ac enghreifftiau ar gerdyn a gadewch nhw wedi'u gludo yn eu man astudio. Felly, gallwch chi adolygu'r wybodaeth a dysgu hyd yn oed heb ei sylweddoli, gan fod darllen cyson yn helpu i drwsio'r cynnwys. Dros amser, yn ogystal â chofio'r cysyniadau, gallwch gofio'r enghreifftiau a deall beth yw'r defnydd cywir.

3) Cofiwch y gwahaniaethau

Os yw'n dal yn anodd, mae'n ddiddorol cofio am y gwahaniaethau rhwng y ddau fynegiant pan fo amheuaeth yn codi. Fel y crybwyllwyd o'r blaen, y term mewn egwyddor yw dynodydd amseryddol sydd yn nodi tarddiad, dechreuad neu ddechreuad rhywbeth. Ar y llaw arall, mae'r term mewn egwyddor yn cyfeirio at rywbeth sy'n bodoli mewn theori, theori neu'n gyffredinol.

Gweld hefyd: Edrychwch ar yr 20 enw mwyaf cofrestredig yn y flwyddyn hon 2022

Ceisiwch ysgrifennu'r un frawddeg gyda phob un o'r ymadroddion hyn a gweld pa un sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr. A ydych yn cyfeirio at rywbeth sy'n dechrau neu a yw'n ddynodiad cyffredinol am wrthrych y frawddeg? A yw'n bosibl disodli'r term â “yn gyffredinol” neu “yn y dechrau” a dal i gadw'r ystyr? Rhag ofn, defnyddiwch gyfystyron a gwiriwch y cyd-destun ar gyfer unrhyw newidiadau.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.