Darganfyddwch yr ystyr y tu ôl i'r emoji bodiau i fyny

John Brown 09-08-2023
John Brown

Yn ôl diffiniad, ideogramau neu bictogramau yw emojis. Hynny yw, math o ddyluniad neu symbol sy'n cynrychioli gwrthrych, cysyniad neu syniad trwy ffigurau. O'r diffiniad hwn, mae'n bosibl darganfod yr ystyr y tu ôl i'r emoji bodiau i fyny.

Er ei fod yn ffigwr poblogaidd ymhlith defnyddwyr app sgwrsio, gall yr emoji bodiau i fyny fod yn sarhaus i rai . Felly, mae gwybod yr ystyr y tu ôl i'r emoji hwn yn ffordd o wybod am dueddiadau cyfredol. Dysgwch fwy isod:

Beth yw ystyr yr emoji bawd i fyny?

Yn gyntaf oll, mae'r emoji bawd i fyny yn golygu cymeradwyaeth, cytundeb neu ganmoliaeth. Felly, fe'i defnyddir yn aml yn lle ymadroddion fel “Rwy'n cytuno”, “Iawn” neu “Rwy'n Cytuno” mewn deialogau mwy ffurfiol, uniongyrchol neu fyr.

Copi o'r arwydd plws yw'r pictogram ei hun. gwneud â'r dwylo, fel ystum cadarnhaol, ond yn y fersiwn digidol. Mae'r emoji bodiau i fyny yn ymddangos yn gyffredin fel ymateb awtomatig neu adwaith ar rwydweithiau cymdeithasol.

Ar Facebook, er enghraifft, defnyddiwyd yr emoji hwn fel ffordd o hoffi postiadau pobl eraill, megis lluniau neu negeseuon testun. Ar y dechrau dyma'r unig adwaith a oedd ar gael, ond yn ddiweddarach dyfeisiwyd mwy o adweithiau. Fodd bynnag, mae rhwydweithiau cymdeithasol eraill, megis LinkedIn, hefyd yn caniatáu'r math hwn odefnydd.

Felly, mae'r emoji bodiau i fyny wedi dod i olygu arwydd o gytundeb, cefnogaeth, a llongyfarchiadau. Hynny yw, pan fydd defnyddiwr yn cyhoeddi rhywbeth rydych chi'n cytuno ag ef, mae defnyddio'r math hwn o symbol fel adwaith, neu ei bostio mewn sylw yn golygu eich bod yn cytuno.

Mewn rhwydweithiau cymdeithasol eraill, megis Twitter ac Instagram, mae'r un swyddogaeth hon ar gael trwy emoji y galon. Gyda'r diweddariadau WhatsApp diweddar, mae gan ddefnyddwyr nawr y posibilrwydd i ymateb i negeseuon gyda'r emoji bawd hwn, yn union fel y digwyddodd eisoes ar Telegram.

Gweld hefyd: 15 hen enw sy'n boblogaidd eto ym Mrasil

Beth yw'r broblem gyda'r emoji bodiau i fyny?

Yn fyr, mae rhai pobl yn credu bod yr emoji bodiau i fyny yn eironig. Mae pobl ifanc, yn enwedig, yn deall y defnydd cyson o'r pictogram hwn fel ffordd o ddatgan y gwrthwyneb llwyr i'r ystyr traddodiadol. Hynny yw, anghytundeb, beirniadaeth ac anghymeradwyaeth.

Defnyddir yr emoji bawd i fyny yn bennaf mewn cyd-destunau ffurfiol, megis grwpiau gwaith neu rwydweithiau cymdeithasol corfforaethol. Yn ogystal, mae'n gyffredin i bobl hŷn ddewis y symbol yn hytrach na theipio, oherwydd y drefn brysur ac am ei ymarferoldeb.

Ar y llaw arall, dechreuodd pobl iau deimlo'n anghyfforddus gyda'r symbol hwn. Yn fwy diweddar, daeth cyhoeddiad ar Reddit i ben i ddod â nifer o ddefnyddwyr sydd hefyd yn gweldyr emoji bodiau i fyny fel rhywbeth rhy ffurfiol, a hyd yn oed anghwrtais.

Yn yr achos hwn, dywedodd rhai defnyddwyr fod ystyr yr emoji bodiau i fyny hyd yn oed yn dangos diogi'r anfonwr wrth barhau â'r ddeialog. Mewn geiriau eraill, byddai'n ffordd o ddweud beth bynnag, neu ddiffyg diddordeb yn y pwnc.

Gweld hefyd: Allwch chi drin y boen? Y 5 lle mwyaf poenus ar y corff i gael tatŵ

Yn ddiddorol, dangosodd arolwg a gynhaliwyd gan Perspectus Global fod y mwyafrif o bobl rhwng 16 a 29 oed yn credu bod mae'r defnydd o'r emoji bodiau i fyny ac emoji y galon yn hen ffasiwn iawn. Felly, maent yn dewis pictogramau eraill, a hefyd yn manteisio ar ddiweddariadau mewn systemau gweithredu.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.