Blwch tem: wedi anghofio cyfrinair? dysgu sut i wella

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae Caixa Tem yn gymhwysiad a grëwyd gan Caixa Econômica Federal sy'n caniatáu i ddinasyddion gael mynediad at amrywiol wasanaethau a thrafodion banc. Y cymhwysiad hefyd yw'r platfform a ddefnyddir gan y llywodraeth i drosglwyddo FGTS, yn ogystal ag yswiriant diweithdra, er enghraifft.

Rhaid i'r dinesydd sydd am agor cyfrif yn y cais gyflwyno dogfen adnabod (RG, CNH) , cyfeiriad gyda chod zip, rhif ffôn sydd ar gael, yn ogystal â darparu'r e-bost ar gyfer cyswllt.

Fodd bynnag, er mwyn defnyddio'r rhaglen mae angen cyfrinair. Mae defnyddwyr yn aml yn anghofio'r cyfuniad ac mae angen iddynt greu cyfrinair Caixa Tem newydd. Fodd bynnag, gellir adfer mewn sawl ffordd, er mwyn adennill mynediad unigol i'r rhaglen.

Gweld hefyd: 9 ffilm Netflix ar gyfer y rhai sydd angen teimlo'n fwy gobeithiol mewn bywyd

Sut i greu cyfrinair Caixa Tem newydd

Rhai buddiolwyr cymorth y llywodraeth megis FGTS, lwfans cyflog ac yswiriant diweithdra yn y pen draw yn dod ar draws rhai problemau wrth gael mynediad at y budd-dal pan nad oes ganddynt y cyfrinair i gael mynediad at Caixa Tem.

Gweld hefyd: Aerdymheru: gweld beth yw pwrpas y swyddogaethau FAN a DRY

Yn yr ystyr hwn, er mwyn adennill mynediad, mae angen adennill y cyfrinair trwy weithdrefnau gwahanol ar gael i ddefnyddwyr Caixa Tem. Felly, gellir cyflawni adferiad mewn gwahanol sefyllfaoedd: pan fydd y defnyddiwr yn anghofio'r cyfrinair neu pan fydd y buddiolwr yn colli mynediad i'r e-bost cofrestredig. Yn olaf, mae'n werth cofio bod angen dilysu'r cyfrif hefyd.

Rhag ofn y bydd ymae'r buddiolwr wedi anghofio'r cyfrinair

Pan fydd mynediad i Caixa Tem yn amhosibl oherwydd anghofio'r cyfrinair, rhaid i'r buddiolwr gael mynediad i'r cais ac, ar y sgrin gartref, dewiswch yr opsiwn "Wedi anghofio fy nghyfrinair". Nesaf, mae angen hysbysu'r CPF a chlicio ar "Nid wyf yn robot" i barhau â'r llawdriniaeth.

Yn fuan wedyn, bydd y buddiolwr yn derbyn e-bost yn y cyfeiriad wedi'i hysbysu gyda'r cyfarwyddiadau i'w dilyn fel y gellir ailosod cyfrinair mewn ychydig eiliadau a chysoni mynediad y buddiolwr i'w gyfrif.

Ni ellir cyrchu'r e-bost cofrestredig bellach

Y buddiolwr na all gael mynediad at Caixa Tem por oherwydd anghysondeb cofrestru yn eich e-bost, dylech fynd i'r gangen agosaf o Caixa Econômica Federal. Felly, mae angen cofrestru e-bost mynediad arall yn cyflwyno'r ddogfen adnabod (a all fod yn RG neu'r CNH), mewn asiantaeth agosaf.

Mae angen dilysu cyfrif Caixa Tem

Yn y pen draw, mae cais Caixa Tem yn gofyn am anfon dogfennau personol yn awtomatig, yn ogystal â ffotograffau o ddeiliad y cyfrif, er mwyn profi hunaniaeth. Yn y modd hwn, gall y defnyddiwr gyflawni'r weithdrefn cadarnhau hunaniaeth gyfan trwy'r rhaglen ei hun.

Fodd bynnag, gall y defnyddiwr ei hun gyflawni'r weithdrefn, heb fod angen mynd i gangen Caixa. y cais blwchMae Tem ar gael i ddefnyddwyr Android ac iOS a gellir ei lawrlwytho am ddim o'r siopau ffôn symudol priodol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.