Cytundeb llafar ac enwol: osgoi'r camgymeriadau mwyaf cyffredin

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae gan yr iaith Bortiwgaleg reolau gwahanol, ac yn eu plith mae cytundeb geiriol ac enw yn chwarae rhan hanfodol mewn cyfathrebu effeithiol. Mae'r cytundeb cywir rhwng y ferf a'r goddrych, yn ogystal â rhwng penderfynwyr ac enwau, yn gwarantu cytgord a chydlyniad y frawddeg.

Fodd bynnag, mae'n gyffredin drysu'r agweddau gramadegol hyn, a all amharu ar eglurder a'r cywirdeb y neges a drosglwyddir. Felly, gweler isod beth ydynt a sut i ddefnyddio pob un o'r rheolau hyn.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cytundeb geiriol ac enwol?

Cytundeb berf yw digonolrwydd y ferf mewn perthynas â'r yn amodol , sefydlu'r cytundeb mewn nifer a pherson rhyngddynt. Yn ei dro, mae'r cytundeb enwol yn cyfeirio at yr harmoni mewn rhyw a rhif rhwng y termau amrywiol sy'n rhan o'r frawddeg, megis erthygl, enw, ansoddair a rhifol. Felly, rhaid i'r ferf gytuno'n gywir â'r gwrthrych o ran rhif a pherson. Edrychwch ar rai enghreifftiau:

 • Darllenais hi.
 • Darllenodd e.
 • Darllenon ni fe.
 • Maen nhw'n ei ddarllen.

Yn y cytundeb enwol, mae cytundeb rhwng y termau sy'n cyd-fynd â'r enw, megis y fannod, yr ansoddair a'r rhifolyn. Mae'r cytundeb hwn yn digwydd mewn perthynas â rhyw (gwrywaidd neu fenywaidd) a rhif (unigol neu luosog). Gweler rhai enghreifftiau:

 • Y cyflogai newydd.
 • Y cyflogai newydd.
 • Y cyflogeion newydd.
 • Y cyflogeionrhai newydd.

Beth yw prif reolau cytundeb berf?

Mae cytundeb berf yn digwydd pan fo'r ferf yn cytuno â'r goddrych mewn rhif a pherson. Fodd bynnag, mae sawl sefyllfa lle gall hyn ddigwydd, gweler isod:

Pwnc Syml

Mewn achosion o destun syml, mae’r ferf yn cael ei chyfuno gan gytuno mewn rhif a pherson â’r goddrych.<1

 • Aeth John at y meddyg.
 • Mae Anna yn hoffi cwcis.
 • Byddan nhw'n gadael heno.
 • Rydym yn hapus.
 • Bu'r plant yn gwylio cartwnau drwy'r dydd.

Pwnc Cyfansawdd

Yn yr achos hwn, mae dwy sefyllfa: cyn neu ar ôl y ferf.

Gweld hefyd: Wedi neu Ydy: Beth yw'r Gwahaniaeth? Gweld sut i ddefnyddio pob tymor

Pwnc Cyfansawdd cyn y ferf

Pan fydd y testun cyfansawdd yn ymddangos o flaen y ferf, mae'r ferf bob amser yn cael ei chyfuno yn y lluosog.

 • Mae daearyddiaeth a hanes yn bynciau diddorol.
 • Aeth Maria a Gabriel i'r sinema.
 • Bydd bara a chacennau yn barod yfory.
 • Mae mab gan Luana a Josué.
 • Roedd y tymheredd a'r hinsawdd yn sefydlog.

Cyfansoddyn Pwnc ar ôl y ferf

Pan fydd y goddrych cyfansawdd yn ymddangos ar ôl y ferf, gall y ferf gytuno yn y lluosog ac â'r goddrych agosaf.

 • Siaradodd y fam a'r athrawes.
 • Siaradodd Mam ac athrawes.
 • Siaradodd mamau ac athrawon.
 • Siaradodd Mam ac athrawes.

Enw iawn

Ynglŷn â bod y gwrthrych yn enw priodol, dylid ei drin yn ôl y personcyfatebol, fel y trafodwyd eisoes mewn achosion goddrych syml a goddrych cyfansawdd (cyn neu ar ôl y ferf).

Yn ogystal, pan fydd rhagenw triniaeth yn cyd-fynd ag enw cywir, rhaid cyfuno'r ferf yn y trydydd person, boed yn unigol neu luosog.

 • Gofynnaf i Eich Ardderchowgrwydd ddadansoddi'r ddogfen cyn gynted â phosibl.
 • Gofynnaf i Eich Ardderchogrwydd ddadansoddi'r ddogfen cyn gynted â phosibl.

Beth yw prif reolau cytundeb enwau?

Er mwyn sicrhau cytundeb enw cywir, mae'n hanfodol cadw at y berthynas rhyw a rhif rhwng enwau a'r telerau sy'n cyd-fynd â nhw , megis ansoddeiriau, rhagenwau, rhifolion ac erthyglau. Gweler yr enghreifftiau canlynol:

Gweld hefyd: 10 nodwedd sy'n gyffredin mewn pobl glyfar IAWN

Cytuno â'r enw agosaf

>
 • Mae merched hardd yn hoffi gwisgo i fyny.
 • Mae dynion ofer yn hoffi gwisgo persawr.
 • >Aeth y ci budron a'r gath i mewn i'r tŷ.
 • Sgwennu ac ynganu uwch.
 • Noun + ansoddair

  • Mae'r ferch yn dalentog.
  • Mae bachgen yn dalentog.
  • Mae merched yn dalentog.
  • Mae bechgyn yn dalentog.

  Berf “i fod” + ansoddair

  • Mae cenfigen yn niweidiol i'r ysbryd.
  • Mae salad yn faethlon.
  • Mae cenfigen yn niweidiol i'r ysbryd.
  • Mae salad yn faethlon.

  enwau + dau neu fwy o ansoddeiriau

   Economïau Brasil a Sbaen.
  • Economi Brasil ayr un Sbaeneg.

  Enwau + ansoddair

  • Blodeuyn a chae prydferth.
  • Te a dŵr blasus.
  • Ymarfer corff a ysgrifennu'n gymhleth.
  • Ymarfer ac ysgrifennu cymhleth.
  • Ysgrifennu ac ymarfer cymhleth.
  • Ysgrifennu ac ymarfer cymhleth.

  Noun + trefnolion 9>
  • Ail a thrydydd safle’r ras.
  • Ail a thrydydd safle’r ras.
  • Ail a thrydydd safle’r ras.

  Y term “llai”

  • Y bachgen lleiaf cyflym yn y dosbarth.
  • Y ferch leiaf cyflym yn y dosbarth.
  • Roedd hi wedi llai o geirios na'i mam.

  John Brown

  Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.