A yw'n cael ei argymell i roi'r cyfeiriad cartref ar y crynodeb? Deall

John Brown 04-08-2023
John Brown

Mae gan lawer o bobl sy'n chwilio am swyddi bob amser amheuon o ran paratoi eu CV. Nid yw'r farn bob amser yr un fath ac mae yna rai sy'n anghytuno neu beidio â materion sy'n ymwneud â pharatoi'r crynodeb.

Mae cwestiwn cyffredin yn ymwneud â'r argymhelliad i roi'r cyfeiriad cartref ar y crynodeb. Fodd bynnag, mae'n werth cofio y gall y math hwn o ddogfen bersonol gynnwys amrywiadau niferus o ran gwybodaeth a rhaid i'r ymgeisydd ystyried manteision ac anfanteision mewnbynnu gwybodaeth o'r math hwn.

A ddylwn i roi'r cyfeiriad cartref ar y ailddechrau?

Cyn y rhyngrwyd roedd yn gyffredin i bobl roi data amrywiol ym mhennyn eu crynodebau. Felly, byddai ymgeiswyr yn nodi'r cyfeiriad, rhifau dogfen, statws priodasol a gwybodaeth bersonol arall.

Ar hyn o bryd, mae CVs yn gynyddol gryno a chyflwynir gwybodaeth mewn ffordd wrthrychol a hawdd, i wneud y CV yn fwy deniadol i recriwtwyr swyddi gwag sydd ar gael.

Yn yr ystyr hwn, y dyddiau hyn ni argymhellir rhoi'r cyfeiriad cartref ar y crynodeb. Byddai'r agwedd yn cael ei digalonni am gyfres o resymau, sy'n amrywio o faterion diogelwch i berthnasedd iawn i amlygu'r math hwn o wybodaeth.

Gweld hefyd: Pa mor hen mae ci yn byw? 9 brîd sy'n byw yn hir

Rhesymau dros beidio â chynnwys y cyfeiriad preswyl yn y crynodeb

Y mae rhesymau dros beidio â mewnosod y cyfeiriad ei hun yn cwmpasu llawer o resymau. Yr un cyntaf ywdiogelwch yr ymgeisydd. Yn ogystal, dyma'r math o wybodaeth nad oes ei hangen, gan fod y recriwtwr yn cymryd yn ganiataol y gall yr ymgeisydd weithio i'r cwmni, waeth ble mae'n byw.

Yn ogystal, ni argymhellir rhoi'r cyfeiriad ym mhennyn yr ailddechrau, oherwydd gall y wybodaeth hon gymryd llawer o le a chyfaddawdu cynllun y crynodeb. Fodd bynnag, gall rhoi'r cyfeiriad ar y crynodeb fod yn ffordd o wahaniaethu yn erbyn yr ymgeisydd trwy beidio â phenderfynu ei alw oherwydd ei fod yn byw mewn rhyw ranbarth o'r ddinas.

Pryd i roi'r cyfeiriad cartref ar yr ailddechrau<5

Mae angen rhoi'r cyfeiriad mewn rhai sefyllfaoedd yn unig, megis pan fydd y cyhoeddiad am y swydd wag yn ei gwneud yn glir bod y swydd wedi'i bwriadu ar gyfer pobl o ardal benodol; pan fydd y cwmni'n gofyn i ymgeiswyr roi eu cyfeiriad ar eu hailddechrau; mewn achosion o swyddi gwag dramor a phwysleisio bod yr ymgeisydd yn byw yn agos at y man y mae’n bwriadu gweithio ynddo.

Fodd bynnag, er mwyn gwneud i’r ddogfen gydymffurfio â disgwyliadau recriwtwyr swyddi, yr argymhelliad yw mewnosod cyfeiriad y cyfeiriad yn y gwybodaeth bersonol yn rhan o'r crynodeb.

Rhaid i'r ymgeisydd fod yn ofalus wrth fewnbynnu'r math hwn o wybodaeth, gan fod y man preswylio yn dod yn un o gysylltiadau swyddogol yr ymgeisydd. Yn yr ystyr hwn, rhaid i'r cyfeiriad gynnwys gwybodaeth gywir, megis cyfeiriad stryd, rhif a chyfateb, yn ogystal â'r cod ardal, dinas a sip.

Fel yGall cyfeiriad ar y crynodeb gymryd llawer o le, fel ei fod yn peryglu cyflwyniad y crynodeb, gall yr ymgeisydd ond yn dewis rhoi'r gymdogaeth a dinas domisil fel gwybodaeth berthnasol.

Gweld hefyd: Ydych chi'n hynod smart? Gweler 4 nodwedd sy'n diffinio'r cyflwr

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.