Veryovkina: darganfyddwch fanylion am yr ogof ddyfnaf yn y byd

John Brown 04-08-2023
John Brown

Ym 1864, roedd Jules Verne eisoes wedi ysgrifennu am le hynod o ddwfn yn ei waith “Journey to the Center of the Earth”, a chynhyrchwyr Hollywood ddaeth â’r antur hon i’r sinema gyda sawl ffilm sy’n portreadu’r ogof fawr hon.

Er nad yw yng nghanol ein planed, y tu allan i ffuglen, mae'r ogof ddyfnaf yn y byd yn bodoli ac mae wedi'i lleoli rhwng mynyddoedd Krepost a Zont yn rhanbarth Abkhazia, gwladwriaeth annibynnol ddatganedig, ond sy'n cael ei hystyried yn rhan o Georgia

Ym 1968, pan oedd yn dal yn rhan o’r hen Undeb Sosialaidd Sosialaidd Undeb Sofietaidd yr Undeb Sofietaidd, daeth grŵp o speleolegwyr o ddinas Krasnoyarsk ar draws twll yn y ddaear a’u denodd. Fodd bynnag, dim ond 114 metr o ddisgyniad y gwnaethant lwyddo i'w gyrraedd (rhywbeth sy'n cyfateb i'r Empire State Building).

Gweld hefyd: “Codi i’r brig”: 11 enghraifft o bleoniaeth i’w hosgoi mewn bywyd bob dydd

Yr enw ar y lle sydd wedi'i gatalogio yn y Guinness World Records (Llyfr Cofnodion) yw ogof Veryovkina, yn ogystal â hynny. yw'r pwynt dyfnaf y gellir ei gyrraedd, lle mae tua 2,112 metr eisoes wedi'i archwilio.

Teithiau i'r pwynt dyfnaf ar y Ddaear

Fel y darllenwyd uchod, darganfuwyd yr ogof hon ym 1968. Speleologist Rwsiaidd Alexander Veryokvin, a dyna pam y cafodd ei enw yn 1986, ar ôl ei farwolaeth.

Gweld hefyd: Monteiro Lobato: gweler 8 chwilfrydedd am yr awdur o Frasil

Digwyddodd yr ail alldaith i'w ddyfnderoedd yn yr un flwyddyn â marwolaeth Veryokvin, ac fe'i harweiniwyd gan grŵp Muscovite dan arweiniad OlegParfeno, yn cyrraedd 440 metr.

Byddai’n cymryd 35 mlynedd i fewngyrchoedd newydd gyrraedd y dyfnder mwyaf a gyrhaeddwyd: 2,212 metr, a chyrhaeddwyd hyn gan grŵp Perovo-Speleo, a ganfuwyd yn 2018 fod y system twnnel yn fwy na 6,000 metr .

Er na chyrhaeddwyd gwaelod yr ogof, cofnodwyd y dyfnder a gyrhaeddwyd; fodd bynnag, mae gwneud y daith i ganol y Ddaear yn freuddwyd a fydd yn parhau i gael ei choleddu am flynyddoedd lawer ac efallai na ddaw byth yn wir.

Ogofâu Dwfn Eraill yn Abkhazia

Y Pedair Ogof Dyfnaf yn y Byd wedi'u lleoli yn Abkhazia, ymhlith y mae ogof Veryovkina yn amlwg wedi'i gynnwys. Maent fel a ganlyn:

Krubera-Voronya (2,199 metr)

Am nifer o flynyddoedd fe'i hystyriwyd fel yr ogof ddyfnaf yn y byd, tan alldaith 2017 a archwiliodd waelod Veryokvina. Fe'i darganfyddir hefyd yn yr Arabika Massif yn Abkhazia. Mae ei enw yn ddyledus i'r daearyddwr Rwsiaidd Alexander Kruber. Mae'r gair Voronya yn golygu “ogof brain” yn Rwsieg.

Ar ôl archwiliad a wnaed yn 2001, daeth ogof Krubera-Voronya y dyfnaf a archwiliwyd erioed, gan ragori ar y ffigwr chwedlonol o ddau gilometr o ddyfnder.

Mae ei rhan ddyfnaf dan ddŵr, a wnaeth hi'n anodd ei harchwilio. Yn olaf, archwiliodd deifwyr ogofâu ei ffynnon ddyfnaf, gan bennu'r uchder i fod yn 2,199 metr.

Sarma (1,830 metr)metr)

Y trydydd mewn dyfnder, wedi'i leoli yn yr un rhanbarth â Veryovkina a Krubera-Voronya. Cafodd ei archwilio a'i fesur yn 2012. Mae'n sefyll allan am bresenoldeb dwy rywogaeth endemig o amffibiaid sy'n byw tua 1,700 metr o dan yr wyneb.

Snezhnaja (1,760 metr)

Yn olaf, mae'r pedwerydd ogof ddyfnaf y Ddaear hefyd yw'r un gyda'r nifer fwyaf o orielau a thwneli. Maent yn adio i fwy na 41 cilometr o hyd, mwy na dwbl yr ogofâu eraill ar y rhestr hon.

Pwynt cyfandirol dyfnaf y blaned

Mapio arall o 2019, wedi'i wneud yn y rhanbarth mwyaf anhysbys o'n planed , yn datgan mai yn Antarctica y mae'r pwynt cyfandirol dyfnaf ar y Ddaear.

Manylodd rhewolegwyr o Brifysgol Califfornia, UDA, fod yr affwys gyfandirol wedi'i lleoli yn rhan ddwyreiniol Antarctica, yn benodol, o dan y Denman Rhewlif , sydd â rhyddhad tebyg i “Grand Canyon” sy'n cyrraedd 3,500 metr neu 3.5 cilometr o ddyfnder.

Mae'r sianel yn mesur tua 100 km o hyd a 20 km o led, yn ôl yr astudiaeth. Mae'r ddaear o dan y ffrwd iâ hon ar ddyfnder tebyg i ddyfnder y cefnfor ac mae wyth gwaith yn ddyfnach na'r tir agored isaf ar lannau'r Môr Marw.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.