Roedd gan Brasil 8 enw eisoes cyn yr hyn rydyn ni'n ei wybod yn barod; gwirio pa rai oedd

John Brown 03-08-2023
John Brown

Nid oedd Brasil bob amser yn cael ei hadnabod wrth yr enw hwnnw a, thrwy gydol ei bodolaeth, aeth trwy lawer o ffyrdd eraill o gael ei galw nes iddi dderbyn ei henw diffiniol. Dros amser, bu rhai trawsnewidiadau i enw’r wlad, megis y newid sillafu a ddefnyddiodd y “Z” yn lle’r “S”.

Pedro Álvares Cabral oedd y dyn gwyn cyntaf i osod troed ar y rhain. tiroedd, yn Ebrill 22, 1500. Fodd bynnag, enwodd y llywiwr y tiroedd ar ôl croes Urdd Crist, a oedd yn bresennol ar hwyliau carafelau Portiwgaleg.

Fodd bynnag, aelod arall o'r criw a rapporteur cenhadol, Pero Vaz de Caminha, yn defnyddio ymadrodd arall i gyfeirio at Brasil, gan ddychmygu y byddai'r darn hael hwn o dir yn ynys wedi'i lleoli yn yr Iwerydd, yn gwahanu Ewrop oddi wrth yr Indiaid.

O Pindorama i Brasil: 8 enw bod y roedd ein gwlad eisoes wedi gosod

Pedro Álvares Cabral ar diroedd Brasil ar Ebrill 22, 1500 a'i fesur cyntaf oedd enwi'r lle newydd Terra de Vera Cruz, yn bennaf oherwydd dylanwad Urdd Crist, sy'n ymffrostio yn y groes ar hwyliau llongau Portiwgaleg.

Fodd bynnag, mae ei rapporteur ac aelod o'r genhadaeth, Pero Vaz de Caminha, yn defnyddio'r ymadrodd Ilha de Vera Cruz i gyfeirio at y darn hwn o dir a ddarganfuwyd. Y meddwl ar y pryd oedd y byddai'r lle hwn yn ynys a fyddai'n gwahanu Ewrop oddi wrth yr Indiaid.

Dechrau popeth

Cyn yCyrhaeddodd Portiwgaleg Brasil, a chafodd y rhan hon o dir y credent a fyddai yng nghanol yr Iwerydd yn gwahanu'r cyfandiroedd oddi wrth lwybr anhysbys hyd yn hyn, ei enwi'n Pindorama. Yn Tupi, teulu o ieithoedd a siaredir gan y bobloedd gwreiddiol, a oedd eisoes yn meddiannu’r lle hwn cyn dyfodiad y dyn gwyn, ystyr Pindorama yw “gwlad y coed palmwydd”.

Fodd bynnag, yn 1501, y Brenin Dom Cyfeiriodd Manuel at y lle newydd fel Terra de Santa Cruz, mewn llythyr a anfonwyd at y brenhinoedd Catholig eraill, ar Orffennaf 29 y flwyddyn honno. Parhaodd yr enw am ddwy ganrif arall hyd yn oed ac, yn yr 17eg ganrif, byddai'r enw Brasil yn dechrau cael ei ddefnyddio, hyd yn oed pe bai'n answyddogol. wedi bod yr unig un ac, yn hyn o beth, mae hyd yn oed ddadl a arweiniwyd gan haneswyr sy'n cysylltu'r enw â'r goeden brazilwood, a archwiliwyd yn ystod blynyddoedd cyntaf y gwladychu. Rhyddhaodd liw cochlyd o'r pren, a ddefnyddid yn aml i liwio ffabrigau a'r enw ar y gweithwyr oedd yn echdynnu pren brazil oedd Brasil.

Ar y llaw arall, mae chwedl ganoloesol hynafol yn cyfeirio at Ilha Brasil, lle cyffredin iawn mytholegol yn y dychmygol canoloesol. Roedd yr ynys hefyd yn cael ei phortreadu'n eang mewn mapiau o'r Oesoedd Canol a chododd chwilfrydedd ar y pryd.

Gweld hefyd: 30 enw o darddiad Iddewig sy'n gyffredin iawn ym Mrasil

Dechreuwyd defnyddio'r term Brasil mewn gwirionedd o 1530 ymlaen, eisoes gyda chyfuniad y system drefedigaethol.Yn yr ystyr hwnnw, fe'i gelwid yn Wladfa Brasil, Teyrnas Portiwgal. Yn fuan wedyn, gyda dyfodiad y llys i'r wlad, ym 1808, adnabyddir Brasil fel Teyrnas Unedig Portiwgal, Brasil a'r Algarves, enw a wnaed yn swyddogol ym 1815.

Gweld hefyd: Enigmatig: edrychwch ar y 12 lle mwyaf dirgel yn y byd

Daeth y wlad yn annibynnol ar y Portiwgaleg goron yn 1822 a newidiwyd ei henw hefyd i Império do Brasil , a barhaodd felly tan 1889. Gyda Chyhoeddiad y Weriniaeth , ailenwyd y wlad yn Unol Daleithiau Brasil ac, yn olaf, Gweriniaeth Ffederal Brasil , a sefydlwyd gyda'r Cyfansoddiad o 1988.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.