CYSGU CARIAD: Cyfarfod â 5 rhywogaeth o blanhigion ar gyfer amgylcheddau dan do

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae gwahaniaethau sylweddol rhwng planhigion sy'n addas ar gyfer gerddi a rhywogaethau sy'n ddelfrydol ar gyfer amgylcheddau dan do. Yn achos planhigion gardd, yn gyffredinol, dewisir rhywogaethau sydd wedi'u haddasu i hinsawdd benodol, golau'r haul a chyflyrau pridd yr ardal awyr agored. Maent yn agored i olau haul uniongyrchol ac yn dibynnu ar amodau tymhorol a'r tymhorau i dyfu a ffynnu.

Ar y llaw arall, mae planhigion dan do yn cael eu dewis ar sail eu gallu i oroesi mewn amodau llachar, cyfyngedig ac mewn amgylchedd rheoledig . Yn gyffredinol mae gan y planhigion hyn oddefiant uwch o gysgod ac mae angen llai o olau haul uniongyrchol arnynt i dyfu.

Fe'u dewisir hefyd oherwydd eu gallu i addasu i dymheredd sefydlog, lefelau lleithder rheoledig, a gofodau gwreiddiau cyfyngedig fel fasys neu gynwysyddion. Gweler isod y rhywogaethau dan do sy'n cael eu gwerthfawrogi fwyaf oherwydd eu nodweddion addurniadol, megis dail deniadol a'r gallu i buro'r aer.

5 planhigyn perffaith ar gyfer amgylcheddau dan do

1. Maranta (Maranta leuconeura)

Mae'r maranta, a elwir hefyd yn blanhigyn calathea neu sebra, yn blanhigyn trofannol gyda dail trawiadol. Mae'n cynnwys patrymau o streipiau a smotiau mewn arlliwiau o wyrdd, pinc a choch.

Yn ogystal â'i harddwch, mae maranta yn hynod addasadwy i amgylcheddau dan do gyda golau isel. mae hi'n ffynnumewn amodau cysgodol ac mae'n well ganddo osgoi golau haul uniongyrchol. Mae Maranta hefyd yn adnabyddus am ei allu i buro'r aer, tynnu tocsinau a gwella ansawdd yr amgylchedd dan do.

Gweld hefyd: Darganfyddwch 7 gwrthrych addurniadol a all ddenu arian i'ch bywyd

2. Philodendron (Philodendron sp.)

Mae philodendrons yn blanhigion trofannol sy'n cael eu gwerthfawrogi'n eang am eu harddwch a rhwyddineb eu tyfu. Maent yn ddewisiadau ardderchog ar gyfer amgylcheddau cysgodol dan do gan eu bod yn gallu addasu i amodau golau isel.

Mae gan Philodendrons ddail mawr, sgleiniog sy'n amrywio o ran siâp a lliw o wyrdd tywyll i wyrdd golau. Mae'r planhigion hyn yn ychwanegu ychydig o geinder i unrhyw ofod mewnol ac yn ddelfrydol ar gyfer addurno silffoedd, byrddau neu hongian mewn potiau crog.

Gweld hefyd: Darganfyddwch 10 o'r cyrsiau lleiaf poblogaidd i fynd trwy Sisu

3. Begonia (Begonia sp.)

Mae begonias yn blanhigion sy'n adnabyddus am eu hamrywiaeth o siapiau a lliwiau, sy'n cynnwys dail mewn arlliwiau o wyrdd, arian, pinc a choch. Maent yn blanhigion lluosflwydd sy'n gwneud yn dda mewn amgylcheddau dan do cysgodol.

Er y gall rhai mathau o begonia oddef golau haul anuniongyrchol, mae'n well gan y mwyafrif gysgod neu olau wedi'i hidlo. Mae Begonias yn hawdd i ofalu amdanynt ac yn ychwanegu ychydig o danteithion a cheinder i fannau dan do.

4. Rhedynen Americanaidd (Nephrolepis exaltata)

Mae'r rhedyn yn blanhigyn clasurol sy'n dyddio'n ôl i'r hen amser. Mae ganddo ddail cain, deiliog sy'n lledaenu'n arcau gosgeiddig.Mae'r planhigion hyn yn enwog am eu cysgod a goddefgarwch lleithder, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer amgylcheddau dan do. Maent yn ychwanegu ychydig o afiaith a naturioldeb i ofodau, yn ogystal â helpu i wella ansawdd aer, gan weithredu fel purifiers naturiol.

5. Asen Adda (Monstera Delicia)

Planhigyn trofannol gyda dail mawr, tolciog sy'n debyg i asen yw Asen Adda. Mae'n werthfawr iawn am ei olwg egsotig a chain.

Mae'r planhigyn hwn yn ffynnu mewn amgylcheddau dan do cysgodol, ond gall hefyd oddef golau anuniongyrchol mwy disglair. Mae'r rhywogaeth hon yn ddewis gwych ar gyfer ychwanegu ychydig o harddwch trofannol i fannau dan do, gan greu amgylchedd cynnes a chroesawgar.

Yn olaf, wrth ofalu am blanhigion sy'n caru cysgod, cofiwch ddarparu digon o olau anuniongyrchol, dŵr yn gymedrol i osgoi socian y pridd, sicrhau draeniad da mewn cynwysyddion planhigion, creu amgylchedd gyda lleithder rheoledig, ffrwythloni'n gynnil, glanhau'r dail yn rheolaidd ac osgoi tymheredd eithafol.

Mae hefyd yn ddelfrydol ymchwilio i anghenion unigolion o bob rhywogaeth, fel yn ogystal â cheisio gwybodaeth am wenwyndra i blant ac anifeiliaid anwes.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.