Edrychwch ar 13 gair sydd wedi newid eu hystyr dros amser

John Brown 19-10-2023
John Brown

Tabl cynnwys

Yn gyntaf oll, deallir yr iaith Bortiwgaleg fel iaith fyw neu iaith fyw. Trwy ddiffiniad, iaith fyw yw un sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd, fel ei bod yn destun newidiadau sillafu ac addasiadau naturiol a achosir gan siaradwyr. Yn yr ystyr hwn, dyma achos y 13 gair a newidiodd eu hystyr dros amser.

Yn fwy penodol, etymology yw’r maes gwybodaeth sy’n gyfrifol am astudio esblygiad geiriau yn eu ffurf, ystyr a defnydd . O ganlyniad, mae arbenigwyr yn gallu monitro'r newidiadau hyn yn y tymor hir. Edrychwch ar y 13 gair a newidiodd eu hystyr dros amser a gweld a ydych yn eu hadnabod:

Gweler y geiriau a newidiodd eu hystyr dros amser

1) Almofadinha<7

Yn fwy na'r lleihaol o glustog , mae'r ymadrodd hwn yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio person sy'n actio a gwisgo mewn ffordd goeth neu rhy ffurfiol.

2 ) Acwariwm a phwll nofio

Yn ddiddorol, er bod acwariwm yn cyfeirio at danc neu gronfa ddŵr, a phwll nofio yn cyfeirio at bwll pysgod, mae ystyr y ddau air wedi newid. Felly, mae'n arferol defnyddio acwariwm i ddisgrifio pwll pysgod a phwll fel cronfa ddŵr.

3) Cwpwrdd

Yn y gorffennol, roedd cwpwrdd yn disgrifio man lle roedd pobl yn cadwyr arfau , yn bennaf yn y Fyddin. Fodd bynnag, trawsnewidiwyd y gair hwn nes iddo gyrraedd ei ystyr presennol, sef bod yn ddarn o ddodrefn i storio gwrthrychau amrywiol, o ddillad i offer cegin.

4) Awtopsi

Yr awtopsi a ddefnyddir i gyfeirio i’r drefn o gynnal archwiliad o’ch hunan , ac mae’n deillio o’r gair Groeg sy’n golygu “archwiliad o’ch hunan”. Fodd bynnag, enillodd ystyr poblogaidd archwiliad meddygol cadaver. Er gwaethaf hyn, y term penodol a ddefnyddir i ddisgrifio'r driniaeth hon yw necropsi.

5) Barbeiro

Ar y dechrau, gair gwreiddiol o Bortiwgaleg Lusitanaidd yw barbeiro i ddisgrifio'r gweithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol am gwallt a barf . Fodd bynnag, enillodd ystyr “unigolyn anaddas yn ei broffesiwn” neu anallu oherwydd traddodiad o’r 19eg ganrif.

Gweld hefyd: Dim ond pobl glyfar all ddatrys yr her HON; gwneud y prawf

Ar y pryd, roedd barbwyr yn gyfrifol am arferion Deintyddiaeth a Meddygaeth, o fân feddygfeydd i weithdrefnau beiddgar. Fodd bynnag, arweiniodd y diffyg hyfforddiant at ddamweiniau a ddechreuodd effeithio ar boblogrwydd gweithwyr proffesiynol, o leiaf nes bod gwahaniad dyletswyddau mwy penodol.

6) Brigadeiro

Yn flaenorol, y term oedd hefyd yn cael ei ddefnyddio fel ffurf o dyluniad proffesiwn , gan fod y diweddglo “-eiro” yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at yrfa benodol. Felly, roedd yn ymwneud yn benodol â gweithiwr proffesiynol o’r frigâd filwrol. Yn y pen draw y candycododd oherwydd addasiad Brasil o rysáit a oedd yn gyffredin yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

7) Escapar

Yn ei darddiad, defnyddiwyd y gair fel berf yn yr ystyr cael gwared o'r clawr . Mewn achosion o ladrata, byddai dynion yn rhoi eu clogynnau i fyny er mwyn dianc rhag y troseddwyr. Fodd bynnag, daeth yn boblogaidd mewn synhwyrau eraill, yn bennaf oherwydd yr etymology Lladin gwreiddiol.

8) Expresso

Mae'r gair express yn dod o'r Lladin “expressu”, ac yn golygu bod rhywbeth yn cael ei wasgu neu cywasgedig. Fodd bynnag, mae coffi espresso yn deillio o'r gair Eidaleg “caffè espresso”. Yn olaf, mae'r gair express i ddynodi cyfrwng trafnidiaeth, megis bws neu drên, yn wreiddiol o'r term “express” yn Saesneg.

9) Flashlight

Fel arf goleuo, y llusern yn dod o’r Lladin “lantern”, “archote”, “lantern”. Fodd bynnag, cafodd y ymdeimlad o le olaf mewn cystadleuaeth oherwydd y Tour de France ym 1903. Yn fyr, dyma'r ras bwysicaf i feicwyr yn fyd-eang, yn para 22 diwrnod a chwrs o fwy na 3.4 km.

Felly, mae'n mynd trwy nifer o ddinasoedd, fel bod dinasyddion yn beicio yn ystod y dydd a'r nos. Fodd bynnag, dechreuodd y safle olaf yn y gystadleuaeth benodol honno gael ei alw’n “lantern rouge”, neu lusern goch. Yn y bôn, cododd y cysylltiad hwn wrth gyfeirio at y goleuadau coch sy'n ymddangos fel rhybudd yn yr olafcar trên ar segmentau rheilffordd.

Ar ôl cael ei addasu fel llusern goch ym Mhortiwgal, mabwysiadwyd y term fel llusern neu lanterninha ym Mrasil . Y dyddiau hyn, mae'n gyffredin clywed y term hwn pan ddaw i gystadlaethau a thwrnameintiau pêl-droed cenedlaethol.

10) Condom

Cyn ei ddefnyddio fel cyfeiriad at y dull atal cenhedlu , cyfeiriai y gair at unrhyw fath o beth perthynol i gadwedigaeth. O helmedau beic modur i badiau pen-glin chwaraeon, roedd yr eitemau hyn gynt yn rhan o'r categori condom.

11) Cell

Yn flaenorol, dynododd gell fach , a oedd yn gyffredin yn yr oesoedd canol. cestyll o Bortiwgal. Gyda dyfodiad technoleg a datblygiad Gwyddoniaeth, daeth y term hefyd i ddynodi'r adeiledd organig sy'n bresennol mewn bodau byw.

12) Gwefrydd

Adeg Yr Oesoedd Canol , porthor oedd y dyn oedd yn cario, o cesys i ffigyrau brenhinol mewn cerbydau mawr. Fodd bynnag, derbyniodd y diffiniad o offeryn sy'n gwefru batri dyfeisiau electronig eraill lawer yn ddiweddarach, yn ystod y Trydydd Chwyldro Diwydiannol.

13) Mishap

Er heddiw ei fod yn golygu math o anghyfleustra neu niwsans , arferai damwain gael ei ddefnyddio i ddisgrifio bendith, ennill neu elw.

Gweld hefyd: Wedi'r cyfan, sut mae chameleons yn newid lliw? Darganfyddwch yma

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.