Ydy'ch ci'n cnoi pren? Gweler 5 rheswm am yr ymddygiad hwn

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae cnoi pren yn ymddygiad sy'n gyffredin i unrhyw gi, sydd hefyd yn codi rhai amheuon ymhlith tiwtoriaid. Os oes gennych chi gi, mae'n debyg eich bod chi wedi dod ar draws rhywbeth wedi'i wneud o bren hindreuliedig.

Gweld hefyd: Her rhesymeg: beth yw'r gwerth sy'n cynrychioli'r sebra yn y ddelwedd?

Y gwir yw, pan maen nhw'n gŵn bach, mae cŵn yn cnoi bron popeth maen nhw'n dod o hyd iddo o'u blaenau, fel ffordd o liniaru dannedd.. Pan fyddant yn oedolion, gall cnoi pren fod yn ffordd o ddangos straen neu hyd yn oed bryder.

Felly os yw eich ci yn cnoi pren, efallai y bydd mwy o reswm dros yr ymddygiad hwn. Gallai fod yn rhybudd y mae eich ci bach yn ei roi ac felly'n ysbrydoli mwy o ofal. Isod, rydym wedi llunio rhestr o 5 rheswm am yr ymddygiad hwn.

5 rheswm i gŵn gnoi pren

Mae cŵn yn cnoi pren yn ymddygiad normal ac, am y rhan fwyaf o'u bywydau, maent wrth eu bodd yn gwneud hynny. chwarae gyda darnau o bren a deilliadau. Fodd bynnag, pan ddaw hyn yn ymddygiad sy'n codi dro ar ôl tro, dylai'r tiwtor gadw llygad i weld beth sy'n digwydd mewn gwirionedd gyda'i gi.

Gweld hefyd: Mae 9 arwydd yn dangos eich bod wedi dod o hyd i'r person cywir hyd yn hyn

Mae hynny oherwydd bod ci sy'n cnoi pren fel arfer yn ceisio trosglwyddo neges i'w gi. tiwtor. Felly, dilynwch yr erthygl isod a gweld 5 rheswm pam mae ci yn cnoi pren. Gwiriwch ef:

1 – Archwiliwch yr amgylchedd

Mae cŵn yn chwilfrydig eu natur ac fel arfer maent yn tueddu i archwilio'r man lle maent. Ar gyfer cŵn, y ffordd i archwilio'r byd ywgyda'r geg. Dyna pam maen nhw wrth eu bodd yn cnoi ar wrthrychau pren maen nhw'n dod o hyd iddyn nhw ar hyd y ffordd.

2 – Yn dangos diflastod

Mae angen difyrru cŵn gyda rhywbeth drwy'r amser. Gall amgylcheddau nad ydynt yn cynnig llawer o opsiynau hamdden i gŵn fod yn ffynhonnell diflastod. Diflastod, yn ei dro, efallai yw'r prif ffactor i gŵn gnoi ar wrthrychau pren y maent yn dod o hyd iddynt o'u blaenau.

Mae'r ci sy'n diflasu yn cael ymlacio wrth gnoi pren. Mae hyn oherwydd bod cnoi yn achosi rhyddhau serotonin ac endorffinau, sy'n golygu nad yw'r ci yn teimlo'r teimlad o ddiflastod a gadael yr oedd yn arfer ei brofi.

Yn aml, mae tiwtoriaid yn y pen draw yn cosbi'r ci sy'n cnoi coed, ei ynysu cymdeithasu â phobl eraill a mathau eraill o gosb. Fodd bynnag, gall unigedd waethygu ymddygiad y ci.

3 – Rhwyddineb torri dannedd

Pan fyddant yn dal yn gŵn bach, mae cŵn yn dueddol o gnoi llawer o bren fel ffordd o leddfu dannedd, sy'n newid. Ar y cam hwn, mae deintgig cŵn yn cosi llawer ac efallai mai cnoi pren yw'r ateb gorau i basio hyn i gyd.

Mae dannedd cŵn yn dechrau ffrwydro ar ôl 20 neu 30 diwrnod o fywyd. Wedi'r cyfan gael eu geni, mae dannedd llaeth yn dechrau cael eu cyfnewid o 4 mis o fywyd. Fel arfer mae'r newid yn para hyd at chwe mis, a chnoi gwrthrychau pren yw'r opsiwn gorau bob amser.

4 – Gallai fod yn anhwylderberfeddol

Gall cŵn ddioddef o syndrom a elwir yn “archwaeth amddifadus”. Mae'r anhwylder yn achosi cŵn i amlyncu gwrthrychau heblaw bwyd. Yn y modd hwn, gallant fwyta cerrig, plastig, darnau o wal, ymhlith pethau rhyfedd eraill.

Mae rhai ffactorau'n cyfrannu at gŵn yn datblygu'r math hwn o anhwylder:

  • mwydod;<8
  • Diffyg maethol;
  • Gorbryder a straen.

5 – Mae’r ci eisiau sylw

Gall atgynhyrchu’r ymddygiad hwn o gnoi unrhyw eitem bren fod yn ffordd i'r ci gael sylw ei berchenog. Yn gyffredinol, mae cŵn bach yn fwy tebygol o ddatblygu'r ffordd hon o geisio sylw ac anwyldeb eu tiwtor, yn enwedig os ydynt yn treulio llawer o amser ar eu pen eu hunain.

I ddarganfod mwy am achos penodol eich anifail anwes, rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori â milfeddyg. Dim ond y gweithiwr proffesiynol hwn fydd yn gallu gwerthuso a nodi'r atebion gorau ar gyfer yr arfer hwn gan eich ci bach.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.