Tapio neu drethu? Gweld pa un sy'n iawn a phryd i'w ddefnyddio.

John Brown 06-08-2023
John Brown

Yn ôl Academi Llythrennau Brasil (ABL), mae 370,000 o eiriau yn yr iaith Bortiwgaleg, fel y’i dogfennir yn 6ed argraffiad Geirfa Orthograffig yr Iaith Bortiwgaleg. Felly, mae'n gyffredin i siaradwyr a darllenwyr ddod o hyd i ymadroddion tebyg, yn ysgrifenedig ac ar lafar. Dyma achos “tachar” neu “taxar”, ymadroddion sy'n creu dryswch wrth gyfathrebu.

Yn y modd hwn, mae'n sylfaenol deall ystyr y geiriau hyn, eu cyfystyron a'u gwrthonymau, yn ogystal â'r prif enghreifftiau i'w defnyddio'n gywir. O ganlyniad, gallwch gynhyrchu testunau gyda mwy o ansawdd, yn enwedig yn ystod profion ysgrifennu ac arholiadau gyda chwestiynau traethawd.

Yn ffodus, mae awgrymiadau a thechnegau i helpu gyda dysgu ar gof, gwella dysgu ac osgoi amheuon newydd. Y prif awgrym yw ceisio defnyddio'r geiriau hyn mewn bywyd bob dydd, gan osgoi cyfnewid cyfystyron symlach nes i chi ddod yn gyfarwydd â'r term. Edrychwch ar ragor o wybodaeth isod:

Pryd i ddefnyddio tachar neu taxar?

1) Taxar

Daw'r gair taxar yn wreiddiol o'r Lladin taxare , ac wrth hyn yr ysgrifenir bob amser ag x. I ddeall y diffiniad, gall rhywun feddwl am gyfystyron, megis tabl, pennu, gosod, trethu, casglu, codi tâl, amodi, pris ac eraill. Yn eu tro, y gwrthenwau posibl yw dad-gwmpasu, dadreoleiddio, cwmpawdu, cymedroli, arwain, cymedroli arheol.

Mae'r dosbarthiad gramadegol o dreth fel berf uniongyrchol drosiannol yn golygu codi, casglu dyled, treth neu deyrnged. Fodd bynnag, gellir ei fabwysiadu yn yr ystyr o osod cyfyngiadau, cymedroli, cyfyngu ar wahanol elfennau a gosod rhwystrau.

Yn nosbarthiad berf deudrosiannol, mae treth yn fynegiant sy'n ymwneud â rheoleiddio prisiau, neu â'r weithred. o osod gwerth, swm dros faintioli. Yn olaf, fel berf uniongyrchol drosglwyddol, rhagfynegol a rhagenwol, i raddio modd o farnu, mynegi ansawdd rhywbeth, nodweddu neu ddiffinio. Dysgwch fwy gyda rhai enghreifftiau:

Gweld hefyd: CYSGU CARIAD: Cyfarfod â 5 rhywogaeth o blanhigion ar gyfer amgylcheddau dan do
 • Trethodd y llywodraeth drethi newydd ar ddinasyddion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 • Trethodd y Cyfarwyddwr Gweithredol dreuliau diangen i adfer balans ariannol y cwmni.
 • Cafodd y penderfyniad i drethu trydan a dŵr ei wneud ar ôl llawer o ddadlau.
 • Er iddynt ymdrechu'n galed, cyhuddwyd y grŵp o orliwio eu safbwyntiau.
 • Y cyfraddau yr oeddent yn parhau i gyrraedd, hyd yn oed gyda chanslo'r gwasanaeth.

2) Tachar

Yn ei ffurfiant, mae'r gair tachar yn rhan o ddeilliad ôl-ddodiad, gan fod yr ôl-ddodiad geiriol -ar yn cael ei ychwanegu at y gair tac. Canlyniad y ffurfdro gramadegol hon yw berf sy'n dechrau o enw. Yn yr achos hwn, y cyfystyron a dderbynnir yw'r geiriau cymhwyso, ystyried, dosbarthu, nodweddu, barnu, labelu, beirniadu,anghymeradwyo, dadlau, crafu, torri ac olrhain.

Fel berf uniongyrchol drosglwyddol, rhagfynegol ac enwol, mae'r gair tachar yn golygu rhoi diffygion ar berson, ar eich hun neu ar wrthrych. Y diffiniad llythrennol fyddai rhoi tac, marc, staen neu ddiffyg. Ar y llaw arall, fel berf drosiannol uniongyrchol, mae tachar yn cyfeirio at y weithred o feirniadu, sensro, crafu neu dynnu llinell ar wyneb. y weithred o feddwi neu feddwi. Fel enw, mae'n cyfeirio at y bawd neu'r bawd a ddefnyddir ar fyrddau corc i osod gwahanol ddeunyddiau a phapurau. I ddysgu mwy, edrychwch ar rai enghreifftiau a gweld y defnyddiau posibl:

Gweld hefyd: 5 proffesiwn ar gyfer y rhai sy'n CARU gwyddorau biolegol
 • Roeddwn i'n meddwl fy mod yn berffaith nes i mi gwrdd â phobl callach na mi.
 • Croesodd yr awdur rai rhannau o'r gwaith cyn ei gyhoeddi. cyhoeddi.
 • Pryd bynnag y byddai'n mynd i beintio braslun newydd, byddai'r arlunydd yn taro'r papur cyfan gyda beiro las.
 • Mae ei benblwydd yn gyfle perffaith i daro'i hun gyda cwrw da.
 • Pinniodd yr hysbysiad gyda thaciau bawd coch i'w hatgoffa o'r brys.
 • Tagiauodd yr ymgeiswyr y cyfranogwyr yn seiliedig ar eu perfformiad yn yr her, nad oedd yn ymddangos yn deg i'r rheini gwylio.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.