9 proffesiwn Dyniaethau sy'n talu uchaf yn y wlad; gwirio rhestr lawn

John Brown 19-10-2023
John Brown

O ran gyrfaoedd sy'n talu'n uchel, rydym fel arfer yn meddwl ar unwaith am y rhai sy'n ymwneud â'r maes Iechyd neu Beirianneg, iawn? Ond y ffaith yw bod y farchnad lafur yn eithaf deinamig ac yn cynnig cyfleoedd da mewn meysydd gweithgaredd eraill. Dyna pam yr ydym wedi dewis naw proffesiwn dyniaethau â'r cyflog uchaf yn y wlad , fel y gallwch ddewis yr un yr ydych yn uniaethu fwyaf ag ef, os ydych yn hoffi'r maes hwnnw. Gawn ni weld?

Gweld hefyd: Pwy sy'n cael ei eni yn Goiás yw beth? Darganfyddwch naturioldeb pob gwladwriaeth

Gweld y proffesiynau sy'n talu uchaf yn ardal y Dyniaethau

1) Cyfreithiwr

Heb amheuaeth, dyma un o'r proffesiynau Dyniaethau sy'n talu orau yn y wlad. Gall gweithwyr proffesiynol sydd â gradd yn y Gyfraith weithio yn y gwasanaeth cyhoeddus ac mewn cwmnïau preifat.

I roi syniad i chi, gall Cyfreithiwr profiadol yn y sector cyfreithiol dderbyn cyflog o tua R$ 20 mil mewn rhyngwladol, er enghraifft.

2) Hysbysebu

Os ydych chi'n hoffi'r maes Marchnata a Hysbysebu, gallwch chi hefyd wneud yn dda yn y proffesiwn hwn. Mae gweithwyr proffesiynol yn y maes hwn yn gyfrifol am sicrhau delwedd (enw da) sefydliad yn y farchnad a lleoliad ei gynhyrchion neu wasanaethau.

Er enghraifft, gall Cyfarwyddwr Gwerthu â lefel uchel o brofiad ennill hyd at R$ 16,000 yn fisol.

3) Seicolegydd

Un arall o'r proffesiynau Dyniaethau sy'n talu uchaf yn y wlad yw Seicolegydd. Mae'r rhai a raddiodd yn y cwrs Seicoleg yn canfodcyfleoedd gwych i warantu cyflog uchel bob mis.

Gall y gweithiwr proffesiynol hwn weithio fel gweithiwr llawrydd, mewn cwmnïau preifat a hyd yn oed mewn asiantaethau cyhoeddus. Mae Seicolegydd sy'n arbenigo mewn Adnoddau Dynol (AD) ac sydd mewn safle o ymddiriedaeth mewn sefydliadau mawr, yn derbyn R$ 40 mil o gyflog misol.

4) Ysgrifenyddiaeth

Efallai nad yw’n ymddangos fel hyn, ond gall unrhyw un sydd ag addysg uwch mewn Ysgrifenyddiaeth hefyd ennill cyflog da y mis.

Gweld hefyd: Seren saethu: darganfyddwch o beth mae meteors wedi'u gwneud

Er enghraifft, Ysgrifennydd Gweithredol, Dwyieithog neu Gyfarwyddwr cwmni rhyngwladol, gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes. swyddogaeth a meistrolaeth rhugl ar iaith arall, mae'n ennill hyd at R$ 8 mil yn fisol yn y dinasoedd mawr. Ddim yn ddrwg, iawn?

5) Cymdeithasegwyr a Gwyddonwyr Gwleidyddol

Mae gweithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi mewn Cymdeithaseg a/neu Wyddoniaeth Wleidyddol hefyd yn dod o hyd i gyfleoedd gwaith gwych yn y farchnad, yn enwedig fel athrawon prifysgol.

Yn ogystal, gall Cymdeithasegwyr neu Wyddonwyr Gwleidyddol hefyd weithio mewn cyrff cyhoeddus dinesig, er enghraifft. I roi syniad i chi, gall dadansoddwr polisi cyhoeddus gael cyflog cychwynnol o R$ 10,000 y mis. Mae hwn hefyd yn un o'r proffesiynau Dyniaethau sy'n talu uchaf yn y wlad.

6) Daearegwr

Mae gan bobl sy'n graddio o'r brifysgol mewn Daeareg, mor anhygoel ag y mae'n ymddangos, farchnad helaeth hefyd o gwaith a all fodarchwilio. Mae cyrff cyhoeddus (ffederal, trefol a gwladwriaethol), cwmnïau mwyngloddio neu beirianneg a hyd yn oed prifysgolion fel arfer yn llogi’r gweithiwr proffesiynol hwn.

Gall cyflog cyfartalog Daearegwr gyrraedd R$ 9 mil yn fisol, yn dibynnu ar lefel eu profiad.

7) Gweinyddwr Busnes

Un arall o'r proffesiynau Dyniaethau sy'n talu uchaf yn y wlad na allai fod ar goll o'n rhestr. Gall Gweinyddwr Busnes weithio mewn sefydliadau o wahanol rannau o'r economi a hyd yn oed yng nghyrff y llywodraeth (fel gweithiwr cyhoeddus, wrth gwrs).

Er enghraifft, Rheolwr Cyffredinol profiadol cwmni mawr a phwy sy'n gyfrifol am cydlynu sawl maes , gall fod â chyflog o tua R$ 19,000 y mis.

8) Cysylltiadau Cyhoeddus

Mae un arall o'r proffesiynau Dyniaethau sy'n talu uchaf yn y wlad yn Gyhoeddus Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae'r gweithiwr proffesiynol a hyfforddwyd yn y cwrs hwn yn gyfrifol am greu, cadw a lledaenu delwedd dda sefydliad, sefydliad ariannol neu berson (cymdeithasol yn bennaf) gerbron y cyhoedd allanol neu fewnol.

A Cysylltiadau Cyhoeddus ag addysg uwch a chyda blynyddoedd o brofiad yn y swyddogaeth, gallwch ennill cyflog misol o R$ 5 mil , mewn cwmni mawr.

9) Llyfrgellyddiaeth

Hyd yn ddiweddar, y proffesiwn hwn ychydig iawn oedd yn hysbys ac yn cael ei archwilio. Ond ar ol sylweddoli pwysigrwydd aWedi'i hyfforddi'n weithiwr proffesiynol mewn Llyfrgellyddiaeth mewn cwmnïau ym maes Technoleg Gwybodaeth (TG), datblygu systemau, logisteg a hyd yn oed yn y sector cyhoeddus, cafodd ei yrfa hwb aruthrol.

Yn dibynnu ar faint y cwmni a'r profiad Fel llyfrgellydd, gall cyflog y gweithiwr proffesiynol hwn fod yn R$ 7,000 y mis.

Pa un o'r proffesiynau Dyniaethau sy'n talu uchaf yn y wlad yr hoffech chi fuddsoddi ynddo? Nawr mae'n bryd dewis yr un sydd â mwy i'w wneud â'ch proffil proffesiynol a dechrau dilyn gyrfa lwyddiannus. Cadwch ffocws a phob lwc.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.