Edrychwch ar 5 model car ym Mrasil sy'n “gyrru eu hunain”

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r cerbydau ymreolaethol enwog eisoes yn realiti ym Mrasil a hyd yn oed mewn gwledydd eraill. Mae rhai cewri technoleg yn gweithio'n ddiflino i gynnig y cysur ychwanegol hwnnw i'w cwsmeriaid. Felly, arhoswch ar ben y pum model car hunan-yrru sydd eisoes yn bodoli ym Mrasil.

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig pwysleisio nad yw cerbyd ymreolaethol 100% yn bodoli yn y byd eto, ond mae hyn mae arloesi eisoes yn bodoli. yn agos iawn at ddod yn realiti ym mywydau'r rhai sydd fwyaf angerddol am geir ac sy'n coleddu'r cyfleustra hwn.

Modelau ceir sy'n “gyrru ar eu pen eu hunain”

1) Audi A5

<​​0>Meincnod mewn ceir premiwm yn y segment moethus, mae'r Almaen ar y blaen o ran modelau ceir hunan-yrru. Mae'r cerbyd lled-ymreolaethol hwn yn taro'r farchnad gyda phrisiau'n amrywio o R$228,500 i R$281,600.

Awyddus i wybod beth yw prif nodweddion y campwaith peirianneg hwn? Mae'r car hardd hwn yn cyflymu, yn troi'r olwyn ac yn brecio ar ei ben ei hun mewn traffig trwm ar gyflymder o hyd at 65 km/h. Yn ogystal, mae'n llwyddo i aros o fewn yr ystod os yw hyd at 200 km/h.

Prif fanteision y sedan yw ei frecio a'i gyflymu, sy'n llawer llai sydyn o'i gymharu â modelau eraill. Ar y llaw arall, dim ond ar gyflymder isel ac mewn traffig trwm y mae'r adnodd hwn yn gweithio.

2) Cyfres BMW 5

Un arall o'r modelau oceir hunan-yrru. Gyda phris cyfartalog yn agos at R$ 400,000, mae'r car Almaeneg moethus hwn hefyd yn lled-ymreolaethol ac yn cynnig y cysur mwyaf posibl i yrwyr sy'n ffafrio mwy o dawelwch meddwl a llai o straen mewn traffig.

Gweld hefyd: UCHAF 10: Y niferoedd sy'n dod allan fwyaf yn gêm gyfartal Megasena

Gall y cerbyd cain hwn gyflymu, brêc , gwnewch gromliniau ac arhoswch o fewn y lôn os ydych chi hyd at 210 km/h. Yn ogystal, mae hefyd yn brecio i gerddwyr basio a gallant barcio ei hun.

Y manteision yw rheolaethau'r sedan hwn, sy'n eithaf syml a greddfol, nad yw'n gadael y gyrrwr yn ddryslyd. Fel pwynt negyddol, mae'r car yn tueddu i adael y lôn yn anwirfoddol.

3) Modelau ceir sy'n gyrru ar eu pen eu hunain: Volvo XC90

Mae'r car lled-annibynnol hwn yn un o'r rhai mwyaf coeth, yn ddiogel ac yn dechnolegol o'r Sweden automaker enwog hwn. Yn y fersiwn uchaf o'r llinell o'r SUV mawr hwn, mae prisiau a awgrymir yn fwy na R $ 560,000.

Gweld hefyd: Darganfyddwch sut i ymgynghori â'ch NIS gan CPF

Mae gan y car awtobeilot addasol, sy'n cyflymu'n awtomatig hyd at y cyflymder a nodir gan y gyrrwr. Os oes unrhyw gerbyd o'ch blaen sy'n atal y cyflymiad hwn, mae'r model yn llwyddo i gadw pellter diogel. Manylion: i gyd yn annibynnol.

System brecio awtomatig, cadw lonydd, cywiriadau awtomatig ar y llyw, synhwyrydd man dall, swyddogaeth lliniaru lôn gyferbyn, adnabod arwyddion traffig, ymhlith technolegau unigryw eraill, yn rhan o'r freuddwyd hon odefnydd llawer o bobl.

4) Model Tesla 3

Wrth sôn am fodelau ceir hunan-yrru, ceir biliwnydd Tesla yw'r rhai cyntaf sy'n dod i'r meddwl. Mae gan y car hwn gan wneuthurwr ceir enwog Elon Musk brisiau sy'n amrywio o R$ 439,000 i R$ 549,000.

Mae'n nodi goleuadau traffig, dolenni mynediad, tyllau yn y ffyrdd a hyd yn oed yn perfformio goddiweddyd yn gwbl ddiogel. Gyrru ymarferol ymreolaethol yw gwahaniaeth mawr y sedan hardd hwn, sy'n llwyddo i aros yn gyfan gwbl o fewn yr ystod o hyd at 100 km/h.

I sicrhau nad yw'r gyrrwr yn llythrennol yn syrthio i gysgu wrth y llyw, yn enwedig ar y teithiau nos hir hynny, bob pum munud mae'r car yn gofyn i'r gyrrwr gymryd rheolaeth arno am gyfnod penodol.

5) Dosbarth E Mercedes-Benz

Am newid, un arall o'r modelau ceir sy'n gyrru ar eu pen eu hunain hefyd, mae'n Almaeneg. Fe darodd y sedan lled-ymreolaethol hardd hwn farchnad Brasil gan gostio tua R$330,000 ac achosodd wylltineb gwirioneddol ymhlith gyrwyr incwm uchel. Wedi'r cyfan, Mercedes ydyw.

Yn ogystal â'i nodweddion technolegol niferus, mae'r cerbyd hwn yn cyflymu, yn troi'r llyw, yn brecio ac yn aros o fewn yr ystod hyd at gyflymder o 210 km/h. Yn union fel ei hanner brawd BMW, mae'r car hefyd yn brecio i gerddwyr a pharciau'n gwbl ymreolaethol.

Am fwy o fanteision? Mae'r model yn brecio ar ei ben ei hun ac yn troi'r goleuadau rhybuddio perygl ymlaen, os yw'r gyrrwrEwch am amser hir heb roi eich dwylo ar y llyw wrth yrru mewn traffig. Fel pwynt "negyddol", nid yw'r gorchmynion mor syml ac nid ydynt yn rhyngweithiol iawn. Ond dim byd na all darlleniad da yn y llawlyfr ei ddatrys.

Felly, beth yw eich barn am y modelau ceir sy'n gyrru ar eu pen eu hunain? Mae hyn yn brawf nad oes gan dechnoleg ffiniau ac y bydd ceir cwbl ymreolaethol yn siŵr o fod yn rhan o’n bywydau beunyddiol yn y dyfodol agos. Bydd pwy bynnag sy'n byw yn gweld.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.