Gweld beth yw eich blodyn pen-blwydd a'r ystyr y tu ôl iddo

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae gan lawer o wledydd yn Hemisffer y Gogledd yr arferiad o gysylltu blodyn â mis geni. Credir bod pob un o'r deuddeg blodyn cysylltiedig yn cynrychioli'r unigolion a gafodd eu geni mewn mis penodol, yn union fel arwyddion y Sidydd.

Mae hyn yn golygu y gall pob planhigyn sôn am bersonoliaeth a nodweddion unigolyn. unigol. Mae hyd yn oed gred mai'r ffordd orau o dyfu blodau yw gan bobl a gafodd eu geni yn y mis a gynrychiolir ganddynt. Os ydych chi'n chwilfrydig amdano, yna darganfyddwch beth yw eich blodyn pen-blwydd a'r ystyr y tu ôl iddo isod.

Gweld hefyd: Hwynogod a talismans: gwrthrychau sy'n denu lwc a ffortiwn

Darganfyddwch beth yw eich blodyn pen-blwydd a'i ystyr

4>1. Blodyn i'r rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Ionawr: carnasiwn

Os ydych chi'n cael pen-blwydd ym mis Ionawr, gwyddoch mai eich blodyn yw'r carnasiwn. Mae'n hysbys bod pobl a anwyd yn y mis hwn i lawr i'r ddaear. Ond nid yn unig: maent yn adnabyddus am fod yn ffyddlon, yn ddilys ac am wneud pwynt o ddangos eu holl gariad at eu teulu a'u ffrindiau.

2. Blodyn i'r rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Chwefror: fioled

Yn wreiddiol o gyfandir Affrica, daeth y fioled yn hysbys yng nghanol yr ugeinfed ganrif yn Ewrop. Ym Mrasil, mae'n un o'r planhigion mwyaf poblogaidd, a gellir ei ddarganfod yn ei amrywiadau amrywiol.

A dyma'r fioled, y blodyn sy'n dathlu pen-blwydd ym mis Chwefror. Mae hyn yn golygu bod unigolion a gafodd eu geniy mis hwn maent yn freuddwydwyr, neilltuedig a doeth. Y maent hefyd yn deyrngarol, ond dim ond pan y gallant ymddiried yn ei gilydd.

3. Blodyn i'r rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Mawrth: narcissus

Yn tarddu o ranbarth Môr y Canoldir, sy'n gyffredin i'w gael mewn rhannau o Tsieina a Chanolbarth Asia, mae enw'r blodyn narcissus yn gysylltiedig â chymeriad y chwedloniaeth Roegaidd o'r un enw. Oherwydd bod y cymeriad hwn yn adnabyddus am ei oferedd, mae'r planhigyn yn golygu harddwch ac oferedd.

Yn ogystal, narcissus yw blodeuyn penblwyddi ym mis Mawrth, a dyna pam y cânt eu nodweddu gan fod yn greadigol a charedig, a hefyd am werthfawrogi bywyd hapus a heddychlon.

4. Blodeuyn ar gyfer y rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Ebrill: llygad y dydd

Os ydych chi'n cael pen-blwydd ym mis Ebrill, gwyddoch mai llygad y dydd yw eich blodyn. Mae'r rhai a aned ym mhedwerydd mis y calendr Gregori yn adnabyddus am fod yn hapus ac am gymryd bywyd yn ysgafn a diofal.

5. Blodyn ar gyfer y rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Mai: lili'r dyffryn

Yn tarddu o Asia ac Ewrop, mae lili'r dyffryn yn flodyn ar gyfer y rhai a anwyd ym mis Mai. Mae penblwyddi'r mis hwn yn felys ac yn garedig. Gwyddys eu bod yn gwybod sut i drin sefyllfaoedd anodd.

6. Blodyn ar gyfer y rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Mehefin: rhosyn

O darddiad Asiaidd, mae'r rhosyn wedi'i drin ers yr hen amser, ac mae bellach yn un o'r blodau mwyaf poblogaidd yn y byd. Gan symboleiddio cariad yn ei holl ffurfiau, y rhosyn yw'rblodyn penblwydd i'r rhai a aned ym mis Mehefin.

Am y rheswm hwn, mae penblwyddi'r mis hwnnw yn hysbys, wrth gwrs, am fod yn rhamantus. Yn ogystal, maent yn hawdd delio â phobl, yn ogystal â sefyllfaoedd newydd neu anodd.

7. Blodyn ar gyfer y rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Gorffennaf: delphino

I'r rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Gorffennaf, delphino yw'r blodyn. Felly, mae pobl pen-blwydd y mis hwn yn swynol, yn ddoniol ac yn gwneud pwynt o werthfawrogi'r teulu. Mae tarddiad y planhigyn wedi'i leoli yn ne Ewrop. Daw ei enw o’r Groeg “ dolphin ”, sy’n golygu dolffin, gan gyfeirio at siâp ei fotymau, sy’n debyg i’r anifail.

8. Blodyn pen-blwydd mis Awst: gladiolus

Gladiolus, sy'n fwy adnabyddus fel palmwydd Santa-Rita, yw blodyn pen-blwydd mis Awst. Mae pobl pen-blwydd y mis hwn yn gryf, yn unionsyth ac yn ddeallusol, ac yn ei chael hi'n hawdd cymryd swyddi arwain. Maent yn dyheu am lwyddiant ac yn ymdrechu i'w gyflawni.

9. Blodyn ar gyfer y rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Medi: aster

Yn tarddu o Tsieina, mae aster yn berlysieuyn meddyginiaethol a ddefnyddir i drin afiechydon amrywiol. Hi yw blodyn penblwyddi mis Medi. Am y rheswm hwn, gwyddys eu bod yn berffeithwyr ac yn emosiynol.

10. Blodyn ar gyfer y rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Hydref: calendula

Gyda lliwiau oren a melyn, y calendula yw'r blodyn ar gyfer y rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Hydref.Mae'r rhai a aned yn y mis hwn yn hoffi byw bywyd heddychlon a chytûn, gan fod yn adnabyddus am fod yn gynnes, hamddenol a chyfeillgar.

11. Blodyn pen-blwydd Tachwedd: chrysanthemum

blodyn cenedlaethol Japan, chrysanthemum yw blodyn penblwydd mis Tachwedd. Mae hyn yn golygu bod pobl pen-blwydd y mis hwn yn dosturiol, yn garedig ac yn ei chael hi'n hawdd meithrin cyfeillgarwch newydd.

12. Blodyn i'r rhai sy'n cael pen-blwydd ym mis Rhagfyr: celyn

A ddefnyddir mewn addurniadau Nadolig yn Hemisffer y Gogledd, celyn yw blodyn penblwyddi Rhagfyr. Os cawsoch eich geni yn y mis hwn, mae'n bosibl eich bod yn adnabyddus am wneud pwynt o ddarparu lles i'r llall.

Gweld hefyd: ‘Am y tro’ neu ‘am y tro’: gweler pa un yw’r ffordd gywir i ddefnyddio ymadroddion

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.