Diwrnod Pobl Gynhenid: gwybod pwysigrwydd y dathliad hwn

John Brown 19-10-2023
John Brown

Yn gyntaf oll, prif amcan Diwrnod y Bobl Gynhenid ​​yw dathlu amrywiaeth diwylliant brodorol y wlad, ond hefyd deffro myfyrdodau ar realiti'r cymunedau hyn yn y diriogaeth genedlaethol. A elwid gynt yn Ddiwrnod Indiaidd, cafodd y dyddiad newid mewn dull enwi trwy gyfraith rhif 14,402, a gymeradwywyd ar 8 Gorffennaf, 2022.

Wedi'i ddathlu'n flynyddol ar Ebrill 19, digwyddodd y newid enw oherwydd bil a amddiffynodd y gwelliant fel ffordd o werthfawrogi cyfraniad y dinasyddion hyn i ddiwylliant Brasil. Trwy gydol y dyddiad hwnnw, mae gwahanol gamau cymdeithasol yn cael eu cymryd i gyrraedd grwpiau brodorol a dod â gwybodaeth i Brasil.

Beth yw pwysigrwydd Diwrnod y Bobl Gynhenid?

Yn ogystal â dathlu amrywiaeth hanesyddol a diwylliannol poblogaeth frodorol Brasil, mae Diwrnod y Bobl Gynhenid ​​yn fecanwaith i frwydro yn erbyn rhagfarn yn erbyn y rhan hon o gymdeithas, annog sefydlu polisïau cyhoeddus sy'n gwarantu hawliau pobl frodorol ac ysgogi cymdeithas sifil o blaid gofynion y cymunedau hyn.<1

Ar y dechrau, ymddangosodd y dyddiad yn 1943, yn ystod Estado Novo Getúlio Vargas. Ar yr achlysur hwnnw, cynigiwyd y dyddiad gan arweinwyr brodorol o bob rhan o gyfandir America a gymerodd ran yn y Gyngres Gynhenid ​​​​Ryng-Americanaidd, a gynhaliwyd ym Mecsico i drafodpolisïau cyhoeddus a sicrhaodd hawliau brodorion ar draws y cyfandir.

Gweld hefyd: Gwyliwch rhag y 9 planhigyn hyn a all ddod â lwc ddrwg i'ch cartref

Ym Mrasil, ymlynwyd wrth y dyddiad ac at yr hyn a elwir yn Sefydliad Cynhenid ​​​​Ryng-Americanaidd o ganlyniad i ymyrraeth Marechal Rondon, y prif sefydliad. brodor o Brasil. Yn anad dim, mae Diwrnod y Bobl Gynhenid ​​yn bwriadu cadw’n fyw draddodiad a diwylliant y dros 900 mil o bobl frodorol sy’n bodoli yn nhiriogaeth Brasil, yn seiliedig ar Gyfrifiad Demograffig 2010.

Trwy arolygon fel hwn , a gynhaliwyd gan Sefydliad Daearyddiaeth ac Ystadegau Brasil (IBGE), mae'n bosibl deall yn well realiti'r unigolion hyn a beth yw anghenion pob cymuned. Ymhellach, mae’n ffordd o addysgu’r boblogaeth am y ffyrdd cywir o drin a byw gyda phobl frodorol.

I weithredwyr a grwpiau gweithredu cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar y gymuned frodorol, mae Ebrill 19eg yn ddyddiad arall eto ar gyfer myfyrio a brwydr yn hytrach na dathlu, oherwydd mae llawer o bwyntiau i’w symud ymlaen o hyd o ran hawliau pobl frodorol. Yn y broses hon, mae cyrff fel y Sefydliad Cenedlaethol dros Bobl Gynhenid ​​(Funai) yn hanfodol.

Pam y bu newid yn y data enwau?

Yn gryno, y newid o Dia do Índio i Dia dos dos Daeth Pobl Gynhenid ​​i'r amlwg oherwydd bod y term “Indiaidd” wedi'i nodi fel gair rhagfarnllyd wedi'i nodi gan ystyr negyddol, fel y'i cysylltiri'r syniad o berson cefn neu wyllt. Felly, mae defnyddio “pobl frodorol” yn fodd o fyfyrio ar amrywiaeth y cymunedau hyn mewn ffordd fwy parchus.

Trwy ddiffiniad, mae’r gair “cynhenid” yn cyfeirio at y syniad o bobloedd gwreiddiol, creu cysylltiad hefyd â'r syniad o bresenoldeb yr unigolion hyn ar gyfandir America cyn dyfodiad Ewropeaid. Yn dilyn hynny, cyflwynwyd Bil Cyfraith yn 2019 yn gofyn am y gwelliant ac yn amddiffyn pwysigrwydd cynrychiolaeth gadarnhaol ar y dyddiad hwnnw.

Sut i ddathlu Diwrnod y Bobl Gynhenid?

Yn gyffredinol, Nid yw arferion megis defnyddio gwisgoedd neu addurniadau brodorol yn ffurfiau cadarnhaol o ddathlu, gan fod diwylliant y boblogaeth hon yn cael ei ddeall fel addurn ac yn annog defnydd diwylliannol. Am y rheswm hwn, mae'n ddiddorol betio ar ymweliadau ag amgueddfeydd, dangosiadau dogfennol a chylchoedd sgwrsio ar faterion cynhenid.

Gweld hefyd: Mewn trefn neu mewn trefn: beth yw'r gwahaniaeth a phryd i ddefnyddio pob un

Yn bennaf oll, mae'n sylfaenol gwrando ar yr hyn sydd gan aelodau'r cymunedau hyn eu hunain i'w ddweud, yn bennaf. oherwydd mae’n ffordd o roi llais i’r unigolion hyn sydd ar y cyrion. Trwy gysylltiad â realiti, gellir deall arferion bywyd, gofynion a beth yw pwysigrwydd treftadaeth gymdeithasol-hanesyddol y wlad yn well.

Drwy gydol Ebrill 19, cynhelir ymgyrchoedd, gorymdeithiau a chyfarfodydd rhanbarthol hefyd.rhwng arweinwyr neu grwpiau o weithredwyr er mwyn ysgogi pŵer cyhoeddus o blaid hawliau pobloedd brodorol. Yn gyffredin, mae'r math hwn o ddigwyddiad ar agor ar gyfer cyfranogiad cyffredinol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.