Darganfyddwch y tarddiad a phwy wnaeth y dyn eira cyntaf yn y byd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Gyda dyfodiad y Nadolig, mae popeth yn ymddangos yn hudolus, gyda goleuadau a lliwiau Nadolig, anrhegion ac addurniadau dyn eira. Mae'r olaf yn syniad hwyliog sy'n hysbys i bobl ers canrifoedd, ond ychydig sy'n gwybod yr ystyr goruwchnaturiol a roddwyd i ddynion eira yn y gorffennol, a sut y daethant i fod.

Yn fyr, portreadwyd y dynion eira cyntaf fel rhai ffyrnig , bwystfilod drwg o faint trawiadol. Nid cyd-ddigwyddiad mo hyn, oherwydd yn yr hen amser hynny, daeth y gaeafau didrugaredd gyda’u rhew difrifol a’r storm eira gwlyb â llawer o broblemau i’r trigolion lleol.

Felly, dim ond yn y 19eg ganrif y daeth creaduriaid yr eira “ daeth yn fwy caredig” ac yn fuan daeth yn nodwedd anhepgor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Buan iawn y daeth cardiau cyfarch gyda dyn eira ciwt yn gwenu wedi'i amgylchynu gan blant siriol yn boblogaidd.

Mae'n rhyfedd, ym marn pobloedd Ewrop, fod dyn eira bob amser yn greadur gwrywaidd, hynny yw, ni chawsant erioed ferched eira a morwynion eira.

Beth yw tarddiad y Dyn Eira?

Mae tarddiad y doliau hyn yn ansicr iawn. Yn ôl awdur The Story of Snowmen, Bob Eckstein, y tro cyntaf iddyn nhw gael eu hysgrifennu oedd yn yr Oesoedd Canol. Mewn gwirionedd, mae dogfen o'r flwyddyn 1380 lle gallwch weld enghraifft o'r math hwn o ffigur. Hynny yw, mwy nachwe chanrif o hanes.

Yn ôl hen chwedl Ewropeaidd, ystyriai Sant Ffransis o Assisi fod creu gwŷr eira yn rhyw fath o ddull o frwydro yn erbyn cythreuliaid. Ac yn ôl chwedl Gristnogol arall, angylion yw dynion eira, oherwydd rhodd o'r nef yw eira. Mae hyn yn golygu nad yw'r dyn eira yn ddim byd mwy nag angel sy'n gallu cyfleu ceisiadau pobl i Dduw.

Gweld hefyd: Mae pob person craff yn arddangos y 5 patrwm ymddygiad hyn

I wneud hyn, byddent yn mowldio ffigwr eira allan o eira newydd ddisgyn ac yn siarad yn dawel eu dymuniad drosti. Roeddent yn credu cyn gynted ag y byddai'n toddi, y byddai'r dymuniad yn cael ei drosglwyddo ar unwaith i'r nefoedd ac yn cael ei gyflawni'n fuan.

Gweld hefyd: Geiriau o darddiad Germanaidd a ddefnyddiwn yn ein bywydau beunyddiol

Yn Ewrop, roedd dynion eira bob amser yn cael eu gwneud wrth ymyl tai, wedi'u haddurno'n foethus â garlantau ac eitemau tŷ, wedi'u lapio mewn sgarffiau ac ategolion eraill. Hefyd, gosodwyd moron yn lle trwyn, i addoli'r ysbrydion sy'n sicrhau cynhaeafau da a ffrwythlondeb y tir. Hefyd, roedd bwced gwrthdro ar y pen yn symbol o gyfoeth y tŷ.

Yn Rwmania, mae'r arferiad o addurno ffigwr eira gyda gleiniau pennau garlleg wedi bod yn hysbys ers amser maith: credwyd ei fod yn hybu iechyd teuluoedd a’u hamddiffyn rhag grym y tywyllwch.

Pam mae pobl yn cysylltu’r Dyn Eira â’r Nadolig?

Mae’r Nadolig yn gyfnod o atgofion mewnol a theuluol, ac mae wedi’i amgylchynu gan symbolau sydd yn aml heb ddim i wneud ag efa chyda'r gwir amcan, sef genedigaeth yr Iesu.

Yn wir, trwy chwedlau a chwedlau yr aeth y dyn eira i'n bywydau. Felly, mae llawer o straeon i ddisgrifio ei bresenoldeb yn y cyfnod hwn, ac un ohonynt yw cynrychiolaeth y Drindod Sanctaidd, oherwydd bod y dyn eira wedi'i wneud â 3 pelen eira.

Fodd bynnag, ystyr penodol mae cysylltiad agos rhwng y dyn eira a gwledydd lle mae eira'n amlwg yn disgyn, lle mae'n aml yn gysylltiedig â beichiogi chwedlonol, fel yr adroddwyd yn flaenorol.

Yn olaf, mae dogfennau hynafol, straeon, chwedlau am y dyn eira sy'n dangos i ni mai ei darddiad Nid yw o reidrwydd yn ymwneud â'r Nadolig, ond mae'n bendant wedi parhau'n addurn Nadolig i lawer ac yn adloniant gwych i blant mewn gwledydd lle mae eira yn bresennol ym mis Rhagfyr.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.