Beth yw ystyr ocwlt y llygad Groeg? Beth mae'n ei ddenu mewn gwirionedd?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Pan rydyn ni'n siarad am y “llygad drwg” neu'r “llygad drwg”, rydyn ni'n cyfeirio at yr egni negyddol sydd o'n cwmpas. I gadw hyn i ffwrdd, mae swynoglau sy'n helpu i gadw'r holl negyddiaeth hon i ffwrdd oddi wrthym ac un ohonynt yw'r llygad Groeg , gwrthrych hynafol iawn a all ddod â llawer o fanteision.

Y 1> Mae llygad Groeg hefyd yn cael ei adnabod fel llygad Twrcaidd , gan fod y gwrthrych hwn yn un o symbolau mwyaf adnabyddus Twrci. Enw arall ar yr amwled hwn yw Nazar .

Gweld hefyd: Darganfyddwch 7 gwrthrych addurniadol a all ddenu arian i'ch bywyd

Llygad Groegaidd: tarddiad

Mae tarddiad yr amulet yn hen iawn ac mae cofnodion archeolegol o 3,300 CC, yn y rhanbarth o Mesopotamia. Mae cofnodion hefyd mewn rhannau eraill o'r byd, megis yr Hen Aifft.

Ar hyn o bryd ym Mrasil, mae'r gwrthrych ar gynnydd ac yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn gemwaith ac ategolion ffasiwn eraill. Fodd bynnag, yn Nhwrci y mae'r amulet yn adnabyddus iawn, ac mae'n hawdd dod o hyd iddo mewn siopau sy'n gwerthu cynhyrchion i dwristiaid.

Yn Nhwrci, mae mor boblogaidd nes iddo ddod yn logo Cwpan FIFA U-20, a leolwyd yn y wlad, yn 2013. Mae'r llygad Groegaidd neu lygad Twrcaidd hefyd yn boblogaidd mewn gwledydd cyfagos, megis Rwmania, Bwlgaria a Gwlad Groeg.

Beth yw ystyr y Groeg llygad neu lygad Twrcaidd?

Dysgwch ystyr y gwrthrych cyfriniol hwn. Llun: montage / Pixabay - Canva PRO

Mae llawer o athrawiaethau yn deall bod y llygaid yn symbol o ganfyddiad o'r hyn sy'n digwydd nid yn unig yn y byd y tu allan, ond hefyd yn ein byd nitu mewn. Yr ydych yn sicr wedi clywed y dywediad barddonol am awduraeth anhysbys mai “ y llygaid yw ffenestr yr enaid “.

Yn ogystal â’r symbol fel llygad, y lliw glas, sy’n dominyddu’r gwrthrych, y pŵer i gadw egni negyddol i ffwrdd, yn bennaf rhag eiddigedd a'r “llygad drwg” poblogaidd.

Y dewis lliw, fel y credir, yw oherwydd mai anaml y deuir o hyd i'r lliw llygad hwn yn y Twrcaidd boblogaeth. Ymhellach, glas yw lliw y llygad drwg , hynny yw, wrth wynebu sefyllfa o'r fath, mae'r llygad Groegaidd yn llwyddo i'w wrthyrru.

Gweld hefyd: 5 “arwydd o'r Bydysawd” sy'n nodi bod rhywun yn meddwl amdanoch chi

Ond nid oes esboniad pendant am y dewis. y lliw hwnnw ar gyfer y gwrthrych. Mae yna rai sy'n credu bod glas y llygad Groegaidd i'w briodoli i liw'r awyr, gan ei fod yn cynrychioli llonyddwch a thawelwch meddwl.

Ar ôl deall yr esboniad mai llygad yw'r amulet a'r lliw glas , mae elfen bwysig arall : y cylch . Wrth wynebu egni negyddol, mae'r amulet yn ei ddal ac yn cylchredeg ynddo'i hun, gan ei drawsnewid yn bositifrwydd a chael gwared ar yr holl egni niweidiol hwnnw.

Sut i ddefnyddio'r amulet?

Y amulet a elwir yn Llygad Groegaidd neu lygad Twrcaidd (mae'r enw'n amrywio yn dibynnu ar y rhanbarth y mae wedi'i leoli ynddi), fel arfer mae wedi'i wneud o wydr a gall amddiffyn nid yn unig pobl, ond hefyd yr amgylchedd lle rydym yn byw.

Yn ôl Yn feng-shui, mae'r llygad Groegaidd yn cael gwared ar negyddiaeth, eiddigedd ac yn denu lwc. Gallwch ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd, megis:

  • Yncartref: i amddiffyn eich cartref rhag y llygad drwg, hongian talisman sy'n cynnwys llygad Groegaidd ar y ffenestri ac wrth y drws mynediad. Yn ôl feng shui, gallwch hefyd ddefnyddio crogdlws yn hongian o'r drws neu hyd yn oed wedi'i ddarlunio ar baentiad sy'n agos at brif fynedfa'r tŷ.
  • Yn y gwaith: y drwg- Mae edrych arno a chenfigen yn eithaf cyffredin yn eich amgylchedd gwaith ac, os ydych chi'n credu nad ydych chi'n tyfu'n broffesiynol oherwydd hynny, gall llygad Groeg helpu. Defnyddiwch yr amulet ar eich desg neu wrth eich ymyl;
  • Yn y car: gall hyd yn oed eich car gael ei ddiogelu gan ddefnyddio'r gwrthrych. I wneud hyn, gallwch ei hongian ar ddrych golwg cefn eich car neu hyd yn oed ar eich cadwyn allwedd (mae hyn hefyd yn gweithio i allweddi eich tŷ);
  • Defnyddiwch ef ar eich pen eich hun: i gadw eiddigedd draw oddi wrthych ble bynnag yr ewch, gwisgwch emwaith sy'n cynnwys y swynoglau, megis crogdlysau, breichledau, clustdlysau, mwclis, ymhlith eraill.

Fel y gwelsom, nid oes un ffordd i amddiffyn eich hun rhag y negyddol naws sy'n ein hamgylchynu. Mae'r llygad Groegaidd neu'r llygad Twrcaidd yn wrthrych pwerus a ddefnyddir yn helaeth i ddod â'r amddiffyniad angenrheidiol a chadw unrhyw egni negyddol oddi wrthych.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.