Nordig: gwybod 20 enw a chyfenw o darddiad Llychlynnaidd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae diwylliant y Llychlynwyr, a darddodd yn rhanbarth Sgandinafia yn ystod yr Oesoedd Canol, wedi gadael etifeddiaeth sylweddol mewn hanes a diwylliant. Yn ogystal â'u goresgyniadau a'u sgiliau morwrol, gadawodd y Llychlynwyr hefyd gasgliad cyfoethog o enwau a chyfenwau i ni.

Gweld hefyd: Ydy'ch ci'n cnoi pren? Gweler 5 rheswm am yr ymddygiad hwn

Bu'r rhyfelwyr a'r fforwyr hwn yn byw oddeutu rhwng yr 8fed a'r 11eg ganrif. Yn tarddu o'r rhanbarth sydd bellach yn cwmpasu Norwy, Sweden a Denmarc, roeddent yn adnabyddus am eu sgiliau mordwyo a'r arfer o ysbeilio, masnachu a gwladychu gwahanol rannau o Ewrop.

Gweld hefyd: Beth yw arwyddion mwyaf prydferth y Sidydd? Gweler y safle gyda'r 5 uchaf

Er eu bod yn aml yn gysylltiedig â rhyfela ac ysbeilio yn unig, roedd y Roedd Llychlynwyr hefyd yn ffermwyr medrus, yn grefftwyr, ac yn fasnachwyr. Yn ogystal, roedd ganddynt fytholeg gyfoethog, gyda duwiau fel Odin, Thor a Freya, a diwylliant sy'n gyfoethog mewn barddoniaeth, cerddoriaeth a chelf. Daliwch ati i ddarllen a gwelwch isod rai o'r enwau a'r cyfenwau sydd â'u gwreiddiau yn y diwylliant Llychlynnaidd.

10 enw o darddiad Llychlynnaidd a'u hystyron

 • Odin: prif dduw mytholeg Norsaidd, a elwir yn “Noddwr Pawb”. Mae Odin yn cynrychioli doethineb, hud, rhyfel a marwolaeth. Ystyr ei enw yw “digofus” neu “gyffrous”.
 • Thor: duw y taranau a'r mellt, sy'n adnabyddus am ei nerth a'i ddewrder. Portreadir Thor fel rhyfelwr nerthol a gwarchodwr duwiau a bodau dynol fel ei gilydd. Ystyr ei henw yw “taranau”.
 • Freyja: y dduwieso gariad, ffrwythlondeb a harddwch. Mae Freyja yn gysylltiedig â cnawdolrwydd, angerdd a ffyniant. Gall ei enw olygu “boneddiges” neu “ferch fonheddig”.
 • Loki: Yn ffigwr cymhleth ym mytholeg Norsaidd, mae Loki yn dduw ac yn dwyllwr. Mae'n adnabyddus am ei alluoedd cyfrwys a thrawsnewidiol. Mae tarddiad ansicr i’r enw Loki, ond gall fod yn gysylltiedig â “tân”.
 • Frigg: brenhines y duwiau, gwraig Odin a duwies doethineb, mamolaeth a phriodas. Mae Frigg yn ffigwr pwerus ac amddiffynnol. Cysylltir ei enw â “chariad” ac “anwyldeb”.
 • Tyr: duw rhyfel a chyfiawnder. Mae Tyr yn adnabyddus am ei ddewrder a'i ddewrder. Gall ei enw olygu “duw” neu “nef”.
 • Freyr: duw ffrwythlondeb, tywydd da a heddwch. Mae Freyr yn cynrychioli ffyniant a chynhaeaf. Mae ei enw yn perthyn i “arglwydd” neu “bonheddig”.
 • Hel: duwies yr isfyd, yn gyfrifol am groesawu'r meirw na aeth i Valhalla. Mae Hel yn ffigwr tywyll ac enigmatig. Gall ei enw olygu “cudd” neu “gorchuddiedig”.
 • Njord: duw y moroedd, gwyntoedd a chyfoeth. Mae Njord yn gysylltiedig â ffyniant, pysgota a mordwyo. Mae ei enw yn perthyn i “beiddgar” neu “ddewr”.
 • Balder: duw goleuni, harddwch a phurdeb. Mae moelni yn symbol o garedigrwydd a harmoni. Gall eich enw fod yn gysylltiedig â “llachar” neu “beiddgar”.

10cyfenwau o darddiad Llychlynwyr a'u hystyron

 • Andersen : mae'n golygu "mab Anders", "Anders" fel ffurf Ddanaidd o'r enw "André". Cyfenw cyffredin ydoedd yn Sgandinafia.
 • Eriksen neu Ericksson : yn golygu “mab Erik”. Mae'r ôl-ddodiad “-sen” yn dynodi disgyniad tadol.
 • Svensson : yn golygu “mab Sven”. Mae “Sven” yn enw cyffredin yn Sweden.
 • Gunnarsson : yn golygu “mab Gunnar”. Daw'r enw “Gunnar” o “gunnr”, sy'n golygu “brwydr” neu “rhyfel”.
 • Johannsen : yn golygu “mab Johan”. Mae “Johan” yn ffurf Sgandinafaidd ar “John”.
 • Larsson : yn golygu “mab Lars”. Mae “Lars” yn enw cyffredin yn Sgandinafia.
 • Magnusson : yn golygu “mab Magnus”. Mae “Magnus” yn enw sy'n cyfeirio at fawredd a phŵer.
 • Rasmussen : yn golygu “mab Rasmus”. Mae “Rasmus” yn enw sy'n tarddu o “Erasmus”, gyda tharddiad Groegaidd ac ystyr ansicr.
 • Thorsen : yn golygu “mab Thor”. Yr enw “Thor” yw duw taranau Llychlynnaidd, sy'n adnabyddus am ei gryfder.
 • Bjornsen : yn golygu “mab Bjorn”. Mae “Bjorn” yn enw gwrywaidd sy'n golygu “arth”.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.