Eniac: darganfyddwch 10 ffaith am gyfrifiadur cyntaf y byd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Oherwydd ei nodweddion, disgrifir yr Integreiddiwr Rhifyddol Electronig a Chyfrifiadur (Eniac) fel arloeswr cyfrifiaduron modern am fod yn gwbl ddigidol ac at ddefnydd cyffredinol. Yn yr ystyr hwn, roedd yn gallu cyflawni prosesau a gweithrediadau trwy gyfarwyddiadau mewn iaith beiriant, yn ogystal â gallu ei raglennu ar gyfer gwahanol dasgau.

Yn y modd hwn, adeiladwyd yr Eniac i ymateb i ddibenion milwrol , ond unwaith Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, fe'i defnyddiwyd ar gyfer gwahanol ymchwiliadau gwyddonol. Gweler isod y prif chwilfrydedd amdano.

10 ffaith am ENIAC: y cyfrifiadur cyntaf yn y byd

1. Creu Eniac

Ym 1943, crëwyd y prosiect Eniac gan yr Americanwyr John William Mauchly a John Presper Eckart ym Mhrifysgol Pennsylvania, gyda'r prif nod o ddatrys problemau balisteg ar gyfer Byddin yr Unol Daleithiau. Felly, fe'i hadeiladwyd tan 1946, pan gafodd ei gyflwyno i'r cyhoedd ar Chwefror 15 y flwyddyn honno.

Gweld hefyd: 20 o enwau babanod a fydd yn tueddu yn 2023, yn ôl ymchwil

2. Maint a phwysau trawiadol

Roedd yr Eniac yn enfawr, yn meddiannu ardal o tua 167 metr sgwâr. Roedd yn cynnwys tua 17,468 o falfiau thermionig, 7,200 deuodau grisial a mwy na 70,000 o wrthyddion, yn ogystal â phwyso tua 27 tunnell.

3. Rhaglennu a wnaed gan fenywod

Tîm rhaglennu o ferched oedd yn gyfrifol am raglennu'rEniac. Roedd y grŵp hwn yn cynnwys mathemategwyr dawnus, llawer ohonynt wedi gweithio'n flaenorol ar brosiectau'n ymwneud â chyfrifo balistig.

Roedd eu gwaith yn cynnwys cysylltu ceblau ac addasu switshis ar banel rheoli i raglennu'r cyfrifiadur. Roedd y dasg hon yn gofyn am wybodaeth fanwl o'r system a sgiliau cyfrifo uwch.

4. Cyflymder prosesu

Roedd yr ENIAC yn gallu perfformio tua 5,000 o adio a thynnu yr eiliad, yn ogystal â 360 o luosiadau yr eiliad. Er mwyn cymharu, gall ffôn clyfar modern gyflawni biliynau o weithrediadau yr eiliad.

5. Cymwysiadau cynnar

Defnyddiwyd yr ENIAC i ddechrau i wneud cyfrifiadau yn ymwneud ag ymchwil balisteg, gan gyfrannu at yr ymdrech ryfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Gweld hefyd: Mae'r arwyddion “cyferbyn” hyn yn denu ei gilydd ac yn gweithio allan pan ddaw i gariad

Roedd ei gyflymder a’i bŵer prosesu yn hanfodol ar gyfer perfformio cyfadeiladau cyfrifiadau mewn a modd amserol. Mewn tua 1.5 eiliad, gallai gyfrifo pŵer 5000 rhif pum digid, yn ogystal â gwneud 5000 o adio a 300 lluosi'r eiliad.

6. Dylanwad ar ymchwil niwclear

Ar ôl y Rhyfel, defnyddiwyd yr ENIAC i gynorthwyo ymchwil ynni niwclear ac atomig. Roedd ei alluoedd prosesu yn hanfodol i berfformio efelychiadau a dadansoddiadau cymhleth ym maes ffiseg niwclear.

7. Defnydd Pŵer

Yr Eniac aswm sylweddol o ynni trydanol. Roedd ei alw am bŵer mor uchel fel y byddai weithiau'n achosi toriadau pŵer yn y gymdogaeth o'i droi ymlaen. Roedd y cyfrifiadur yn cynnwys sawl cyflenwad pŵer i ddarparu'r pŵer angenrheidiol.

8. Datblygu Meddalwedd

Er bod yr ENIAC wedi'i raglennu â llaw, arweiniodd ei gyfyngiadau at ddatblygu technegau a chysyniadau arloesol a arweiniodd at feddalwedd modern. Hwn hefyd oedd y cyfrifiadur cyntaf i gyflawni tasg gan ddefnyddio rhaglen wedi'i storio'n electronig.

9. Etifeddiaeth

Arloesodd yr ENIAC y ffordd ar gyfer datblygu cyfrifiaduron diweddarach, gan yrru datblygiad technoleg gwybodaeth. Mae ei ddylanwad i'w weld ym mhob agwedd ar gyfrifiadura modern, o saernïaeth caledwedd i ieithoedd rhaglennu.

10. Cadwraeth Hanesyddol

Heddiw, gellir ymweld ag un o sawl atgynhyrchiad o'r Eniac yn Amgueddfa Prifysgol Pennsylvania. Mae ei gadwraeth yn atgof pwysig o esblygiad technolegol a'r effaith gafodd cyfrifiadur cyntaf y byd ar gymdeithas.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.