Sut i ehangu geirfa yn Saesneg? Edrychwch ar 5 awgrym

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae meistroli Saesneg yn mynd y tu hwnt i wybod gramadeg ac ynganiad; Mae geirfa yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau rhuglder yn yr iaith honno. Po fwyaf yw eich casgliad o eiriau, y mwyaf effeithlon y byddwch yn gallu cyfathrebu, heb orfod torri ar draws eich lleferydd i chwilio am y termau cywir yn eich meddwl.

Ffordd dda o ddechrau ehangu eich repertoire ieithyddol a dysgu ar y cof. mae’n haws darllen llawer a chreu rhestrau o eiriau sy’n rhan o gyd-destun cyffredinol. Fodd bynnag, mae awgrymiadau eraill sydd yr un mor effeithiol a hyd yn oed yn fwy hwyliog y gallwch eu gweld isod.

5 Awgrymiadau i Ehangu Eich Geirfa yn Saesneg

1. Defnyddiwch gardiau fflach

I ehangu eich geirfa Saesneg yn effeithlon, mae'n bwysig eich bod chi'n arfer ysgrifennu'r geiriau newydd rydych chi'n dod ar eu traws. Gallwch ddefnyddio cardiau fflach i ysgrifennu termau rydych chi'n eu cofio neu'n eu delweddu. Nid yn unig mae hyn yn helpu gyda gosodiad gweledol ac ymarfer sillafu, ond mae hefyd yn caniatáu i chi eu hadolygu pan fo angen.

Strategaeth ychwanegol yw grwpio geiriau yn gategorïau. Er enghraifft, gallwch greu adrannau ar gyfer lliw, bwyd, teithio, neu unrhyw ddosbarth arall sy'n gwneud synnwyr i chi. Mae trefnu geiriau fel hyn yn ei gwneud hi'n haws eu cysylltu â thema benodol pan fydd angen i chi ddod o hyd iddyn nhw nes ymlaen.

2. Gwneud cysylltiadau

Igwir ddysgu a chofio geiriau newydd, mae'n hanfodol eu rhoi yn eu cyd-destun a gwneud cysylltiadau ystyrlon. Yn ogystal ag ysgrifennu geiriau yn syml, crëwch ymadroddion neu edrychwch am enghreifftiau o sut y gellir eu defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau.

Gallwch hefyd eu cysylltu â delweddau, geiriau caneuon, rhigymau neu hyd yn oed ymadroddion o ffilmiau. Po fwyaf o gysylltiadau a wnewch gyda'r geiriau, yr hawsaf fydd hi i'w cofio.

Byddwch yn greadigol wrth wneud y cysylltiadau hyn, gan geisio creu cysylltiadau personol neu sefyllfaoedd doniol sy'n helpu i drwsio pob gair yn eich cof. Po fwyaf o ystyr a pherthnasedd sydd ganddo i chi, y hawsaf y gellir ei gofio a'i ddefnyddio'n gywir.

Gweld hefyd: Wedi cyrraedd neu wedi cyrraedd: beth yw'r ffordd gywir i'w ddweud?

3. Ymarfer yn uchel

Dewiswch ychydig o dermau neu ymadroddion Saesneg a cheisiwch eu defnyddio mewn sefyllfaoedd real, fel mewn dosbarth byw neu yn ystod sgwrs gyda ffrind. I ddechrau, efallai ei bod hi’n ymddangos braidd yn bell i ymgorffori’r geiriau newydd, ond wrth i chi eu hymarfer a’u defnyddio’n naturiol, fe welwch sut maen nhw’n integreiddio i’ch geirfa ac yn dod yn rhan o’ch repertoire ieithyddol.

4 . Gwylio ffilmiau a chyfresi yn Saesneg

Trwy wylio cynyrchiadau clyweledol, cewch gyfle i ddod i gysylltiad â'r iaith mewn cyd-destunau dilys, gwella eich dealltwriaeth gwrando a dod yn gyfarwydd â gwahanol ymadroddion a ffyrdd o ddefnyddio iaith.<1

Wrth ddewis ffilmiau acyfresi priodol i lefel eich hyfedredd, defnyddio isdeitlau Saesneg, rhoi sylw i gyd-destun, nodi geiriau newydd a thrafod cynnwys gydag eraill, byddwch yn ehangu eich geirfa ac yn datblygu eich sgiliau iaith mewn ffordd effeithiol a phleserus.

5. Gwrando ar ganeuon Saesneg

Yn olaf, mae gwrando ar gerddoriaeth Saesneg hefyd yn ffordd wych o wella'ch geirfa a'ch sgiliau gwrando. Dewiswch ganeuon gyda geiriau clir, rhowch sylw i eiriau ac ymadroddion, ac ysgrifennwch dermau anghyfarwydd i chwilio amdanynt yn nes ymlaen.

Hefyd, darllenwch y geiriau wrth wrando ar y gerddoriaeth, canwch i ymarfer ynganiad a rhythm, a chwiliwch ystyr ymadroddion. Yn ogystal â bod yn ffordd hwyliog o ddysgu, mae'n helpu i ehangu eich repertoire ieithyddol a dod yn gyfarwydd â'r iaith.

Gweld hefyd: Cystadleuaeth Banco do Brasil 2023: gwelwch beth fydd ar y profion gwrthrychol

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.