A all rhywun â lefel ganolradd wneud cais am arholiad lefel sylfaenol?

John Brown 12-08-2023
John Brown

Mae tendrau cyhoeddus yn bwysig iawn ar gyfer gweithrediad priodol Gweinyddiaeth Gyhoeddus. Yn ogystal, maent hefyd yn rhoi mwy o sefydlogrwydd ariannol a chydnabyddiaeth broffesiynol i bobl sy'n llwyddo i basio a mynd i mewn i'r maes arfaethedig trwy'r gystadleuaeth a gynhelir.

Hefyd, maent yn caniatáu i nifer o bobl â gwahanol wirioneddau addysgol gael mynediad i yrfa gyhoeddus, trwy'r cystadlaethau sy'n ystyried eu hymgeiswyr o ysgol elfennol anghyflawn i addysg uwch.

Yn fyr, yn unol â Chyfraith rhif 8.112/90 (Ystatud Gweision Cyhoeddus), er mwyn penodi pobl a gymeradwywyd mewn tendrau cyhoeddus, mae angen cydymffurfio â'r gofynion canlynol:

Gweld hefyd: Dim ond Lefel Sylfaenol ei angen: 9 proffesiwn sy'n talu'n dda
 • Bod â chenedligrwydd Brasil;
 • Bod mewn mwynhad o hawliau gwleidyddol;
 • Cael eich rhyddhau o rwymedigaethau milwrol ac etholiadol;
 • Meddu ar y lefel ofynnol o addysg i ddal y swydd;
 • Bod o leiaf ddeunaw oed;
 • Meddu ar ddawn corfforol a meddyliol.

Gweler isod sut mae cymhwyster pobl i sefyll arholiadau ar lefelau addysg eraill yn gweithio.

A all unrhyw un sydd ag addysg ysgol uwchradd wneud cais am arholiad ysgol elfennol?

Mae llawer o bobl yn gofyn y cwestiwn hwn. Mae hyn oherwydd, oherwydd cymhlethdod materion lefel ganolig, yn ogystal â nifer y pynciau i’w hastudio a’r cyfleoedd ar gyfercyflogaeth, mae'n well ganddynt gymryd y tendr cyhoeddus ar lefelau addysg is nag sydd ganddynt.

Yn y modd hwn, gellir cymryd y cam hwn, gan mai'r maen prawf ar gyfer sefyll cystadleuaeth ar lefel wahanol o addysg yw y gellir ei chyflawni, ar yr amod bod yr ymgeisydd eisoes wedi cwblhau'r lefel addysg flaenorol .

Felly, gall yr ymgeisydd sydd eisoes wedi cwblhau'r lefel addysg uwchradd wneud cais am dendr cyhoeddus ar y lefel sylfaenol ac uwchradd. Fodd bynnag, gan ei fod yn cael ei gynnig ar lefelau amrywiol, mae cystadlaethau lefel sylfaenol yn y pen draw yn eithaf cystadleuol.

Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae angen prawf o addysg. Gwneir hyn yn ystod cam cyflwyno dogfennau'r ymgeisydd.

Mae'n werth nodi bod hwn yn aml yn un o gamau olaf y gystadleuaeth a dilynir y diplomâu a thystysgrifau a gyhoeddwyd gan y Sefydliadau Addysgol a gydnabyddir gan y MEC.

Beth bynnag, bydd holl reolau'r gystadleuaeth bob amser yn bresennol yn y cyhoeddiadau agoriadol priodol. Mae'n bwysig ymgynghori â nhw i wirio'r hyfywedd ai peidio. Ac, os bydd amheuon yn parhau, mae hefyd yn werth cysylltu â phwyllgor trefnu'r gystadleuaeth gyfatebol.

Gweld hefyd: Horosgop ar gyfer mis Ebrill: beth all pob arwydd ei ddisgwyl?

Beth yw'r pynciau a godir mewn tendr cyhoeddus lefel sylfaenol?

Mewn tendrau cyhoeddus lefel sylfaenol, yn ogystal â chwestiynau penodol, yn cael eu cynnal yn boblogaiddcwestiynau am:

 • Portiwgaleg: gyda chwestiynau am ddehongli testun, sillafu, berfau, gwybodaeth geirfa, ymhlith eraill;
 • Mathemateg: gyda chwestiynau ar gyfrifiadau sylfaenol, hafaliadau gradd 1af, rheol tri, rhesymu rhesymegol, ymhlith eraill;
 • Gwybodaeth Gyffredinol a Digwyddiadau Cyfredol: gyda chwestiynau am sefyllfaoedd sydd wedi digwydd ym Mrasil ac yn y byd yn ddiweddar.

Beth yw'r swyddi gweigion amlaf mewn cystadlaethau lefel sylfaenol?

Yn olaf, mae nifer fawr o leoedd gwag ar gyfer cystadleuaeth gyhoeddus lefel sylfaenol ac maent yn amrywio yn ôl yr Unol Daleithiau ym Mrasil. Fodd bynnag, mae rhai swyddi a gynigir yn ymddangos yn amlach, sef:

 • Cynorthwy-ydd gwasanaethau cyffredinol;
 • Asiant addysgu;
 • Gari;
 • Gyrrwr;
 • Bocs cinio i ysgolion;
 • Gweithredwr;
 • Gwylfa;
 • Drws;
 • Briciwr;
 • A thelynegwr.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.