Mae'r 7 planhigyn hyn yn denu lwc a ffyniant i'ch cartref

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae planhigion yn fanylyn hanfodol ar gyfer addurniadau cartref llawer o bobl. Er bod y rhan fwyaf o gariadon planhigion yn eu tyfu oherwydd eu bod yn brydferth, mae eraill yn ystyried materion ynni sy'n gysylltiedig â'r rhywogaeth. Wedi'r cyfan, mae rhai planhigion yn denu lwc a ffyniant, grymoedd pwysig i'r cartref.

Mae'r arferiad o roi ystyron i rai blodau a phlanhigion yn gyffredin mewn sawl diwylliant. Fel arfer, maent yn gysylltiedig ag egni cadarnhaol, cytgord a doethineb. Yn Feng Shui, techneg hynafol sy'n ceisio cysoni gofodau, er enghraifft, gall rhywogaethau gynnig dosau hael o bethau da mewn amgylchedd.

Gweld hefyd: Edrychwch ar 5 ffordd ddyfeisgar o ddefnyddio glud poeth mewn bywyd bob dydd

I ddeall mwy am y pwnc, gwiriwch isod 7 planhigyn sy'n denu lwc a ffyniant. i'ch cartref.

Gweld hefyd: Mae'r 11 proffesiwn hyn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai nad ydynt yn hoffi delio â'r cyhoedd

Mae'r 7 planhigyn hyn yn denu lwc a ffyniant i'ch cartref

1. Lili hedd

Lili hedd. Llun: Pixabay

Gwyrdd llachar gyda blodau gwyn hardd, mae'r lili heddwch yn cael ei gysylltu'n gyffredin â ffyniant, heddwch a chydymdeimlad. Nid yn unig y mae'n helpu'r rhai sy'n ei dyfu i ffynnu, ond mae hefyd yn helpu i lanhau llawer o fathau o halogion amgylcheddol, sy'n gwella ansawdd yr aer.

Yn ogystal, mae'r planhigyn hwn yn wych ar gyfer gwneud unrhyw ystafell yn fwy prydferth. Mae ei olwg yn creu ymdeimlad o dawelwch, gan ddod â llonyddwch i'r cartref.

2. Tulsi

Basil Sanctaidd. Llun: pixabay

A elwir hefyd yn basil-Daw Sacred, Tulsi o is-gyfandir India, ac mae ganddo lawer o arwyddocâd. Gan ei fod yn un o'r perlysiau Ayurvedic, mae'n aml yn cael ei dyfu yn yr awyr agored, ac yn ôl crefyddau fel Bwdhaeth a Hindŵaeth, mae'n gallu dod ag iechyd, cyfoeth a ffyniant.

Mae Tulsi yn dal i fod yn ymlid pryfed naturiol . Os ydych am ei dyfu dan do, mae'n bwysig ei osod ger ffenestr, gan gadw'r pridd yn sychach.

3. Arian-mewn-bwnsh

Mae'r enw'n sicr yn helpu i werthu'r ddelwedd dda o'r arian mewn bag. Mae'r planhigyn hwn yn gyfrifol am ddod â lwc dda i'r cartref, ac mae'n boblogaidd ar gyfer denu nwyddau defnyddwyr. Yn y modd hwn, rhaid ei osod yn agos at wrthrychau gwerthfawr, fel y gellir eu lluosi.

Cynghor i'r rhai sy'n dymuno ei drin yw ei osod yn agos at y swyddfa, os yw'r model gwaith yn gartref. swyddfa.

4. Cleddyf San Siôr

Mae llawer o addurnwyr yn caru'r planhigyn hwn, ac nid yw'n anodd dod o hyd iddo mewn llawer o gartrefi. Yn ogystal â chyfateb gwahanol arddulliau amgylchedd, mae'n fywiog ac yn llawn egni da. Mae cleddyf San Siôr yn adnabyddus am allu puro'r amgylchedd, gan ddod â lwc i'w berchenogion, gan fod ganddo allu amddiffynnol.

5. Planhigyn jâd

Mae'r planhigyn jâd, a elwir hefyd yn Jac y Neidiwr, yn suddlon sy'n hanfodol yn y broses o ddenu lwc ac egni da yn y cartref. Mae'r planhigyn yn symbol o dwf ac adnewyddiad, a gyda dail bachcrwn sy'n edrych fel darnau arian, credir ei fod yn dod â phob lwc i'w perchnogion.

Mae'r rhywogaeth hon yn aml yn cael ei dewis gan lawer wrth anfon anrheg, yn enwedig ar agoriadau busnes newydd. Yn wreiddiol o Affrica, gellir tyfu'r planhigyn dan do neu yn yr ardd.

6. Bambŵ Lwcus

Yn llawn swynoglau sy'n gysylltiedig â lwc, cytgord a ffyniant, mae'r planhigyn hwn o ddiwylliant Asiaidd yn hanfodol ar gyfer y broses. Yn yr ystyr hwn, mae rhai rhywogaethau o blanhigion Tsieineaidd mor arbennig nes eu bod wedi ennill cefnogwyr ledled y byd, ac mae'r bambŵ lwcus yn un o'r cynrychiolwyr mwyaf poblogaidd.

Mae'r enw ei hun yn yr iaith wreiddiol yn gysylltiedig â'r hyn mae'n. Mae “Fu Gwey Zhu” yn gyfansoddiad lle mae “Fu” yn golygu lwc a ffortiwn, “Gwey” pŵer ac anrhydedd, a Zhu “bambŵ”. Mae'r rhywogaeth gyfriniol yn ddelfrydol ar gyfer tyfu dan do.

7. Aloe Vera

Mae gan Aloe vera, neu aloe vera, briodweddau cosmetig a meddyginiaethol hynod boblogaidd ledled y byd. Wedi'r cyfan, mae gan y suddlon gel gwyrthiol y tu mewn i'w ddail trwchus. Ar y llaw arall, mae hefyd yn cael ei ystyried yn lwc dda iawn.

Credir bod Aloe vera yn gallu rhyddhau digon o egni i frwydro yn erbyn hwyliau drwg a lwc ddrwg, yn enwedig wrth ei drin i gyfeiriad y gogledd neu'r dwyrain, yn seiliedig ar Techneg Feng Shui.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.