Edrychwch ar 11 gair sydd yr un peth yn ôl ac ymlaen

John Brown 19-10-2023
John Brown

Portiwgaleg yw un o'r ieithoedd cyfoethocaf yn y byd, efallai yr un sydd â'r mwyaf o reolau yn ei chyfansoddiad. Yn cael ei hystyried hefyd yn iaith gymhleth, ac ynddi hi y canfyddwn rai nodweddion arbennig, megis geiriau a ddarllenir yn ôl a gyflwynir yn yr un modd, heb golli ystyr.

Gelwir y geiriau hyn sydd yr un yn ôl yn palindromau . I grynhoi, palindrom yw unrhyw air neu ymadrodd nad yw'n newid ei ystyr, hyd yn oed pan gaiff ei ddarllen ar y cefn.

Gweld hefyd: A all arwyddion newid? Darganfyddwch beth mae sêr-ddewiniaeth yn ei ddweud

Beth yw palindromau?

Pan fydd geiriau'n cadw'r un synnwyr, hyd yn oed pan darllen yn ôl, a elwir yn palindromes. Daw tarddiad yr enw o'r Groeg palin (newydd) a dromo, sy'n golygu llwybr.

Ceir hefyd anacyclic arnynt, gan eu bod yn eiriau sydd â'u llwybr eu hunain. I grynhoi, mae'n golygu bod y geiriau hyn yn y pen draw yn ail-wneud y gylchred ddarllen, hyd yn oed os yn y cefn (o'r cefn i'r blaen).

Yn yr ystyr hwn, dim ond gan gymryd i ystyriaeth y llythrennau y dylid eu darllen. Felly, i ddarllen geiriau yn ol heb golli ystyr, rhaid diystyru acenion ; mae atalnodi yn cael ei ddiystyru mewn brawddegau, yn ogystal â'r gofod rhwng geiriau.

Gweld hefyd: Oeddech chi'n arogli blodyn yn sydyn? Gweld beth allai ei olygu

Mae'r geiriau hyn sy'n cael eu darllen am yn ôl, y palindromau, yn cael eu defnyddio yn y pen draw fel adnodd arddull . Mae'r hynodrwydd hwn o'r iaith hefyd yn gyfrifoli gyfrannu at adeiladu testun. Mae Wordplay yn cael ei ddefnyddio felly gan lawer o artistiaid, boed yn gyfansoddwyr, yn ysgrifenwyr ac yn feirdd .

Mae’r enghraifft fwyaf adnabyddus yn yr ymadrodd “Help me, I got on the bus in Morocco”. Mae hynny'n iawn, o'i darllen am yn ôl, mae'r frawddeg yn cadw ei hystyr gwreiddiol. Enghraifft arall o balindrom mewn Portiwgaleg yw'r gair “omissíssimo”.

Mae'n werth nodi hefyd y gall rhifau gyflwyno'r nodwedd hon yn ogystal ag ymadroddion a geiriau. Er enghraifft, wrth ddarllen am yn ôl, mae'r dyddiad 02/20/2002 yn ymddangos yr un fath.

Gwiriwch 11 o'r un geiriau am yn ôl

Wrth ddarllen o'r dde i'r chwith , ni ddylai un gymryd i ystyriaeth atalnodi, aceniad, rhaniad sillafog a hefyd bylchiad. Felly, edrychwch ar 11 gair sydd yr un peth hyd yn oed o'u darllen am yn ôl:

 • Afã;
 • Anã;
 • Arara;
 • Esse ;
 • Y Fron;
 • Lladd;
 • Mirim;
 • Wy;
 • Asgwrn;
 • Raiar;<8
 • Ailfywio.

Rhai chwilfrydedd

Mae yna enghreifftiau o brawddegau sydd â'r un ystyr o'u darllen am yn ôl. Rhai enghreifftiau:

 • Mae gwaelod y nenfwd yn dymchwel;
 • Mae'r glaswellt yn chwerw;
 • Mae'r fam yn dy garu di;
 • Y chwyddwydr neidiau;
 • Caru'r gerdd;
 • Idiot act;
 • Irene yn chwerthin;
 • Golau glas;
 • Oto yn bwyta mocotó;
 • Galwodd Gilson ni;
 • Mae'r Rhufeiniaid yn derbyn cariadi ferched annwyl a phyliau o roma yn dyddio;
 • Trowch y corff hwnnw, proseswch y boen!

Gellir darllen y rhifau hefyd am yn ôl:

  7>878<8
 • 1221
 • 15651

Yn olaf, gellir darllen rhai enwau am yn ôl hefyd, gan gadw'r un ystyr:

 • Ada;
 • Ana;
 • Hanah;
 • Natan;
 • Oto;
 • Renner.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.