Deall beth yw pwrpas ochr ddu'r raced ping pong mewn gwirionedd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ping pong, neu denis bwrdd, yw un o'r chwaraeon mwyaf cyffredin ymhlith pobl. Yn anad dim, gellir ei chwarae'n hamddenol neu fel camp, ond nid yw pawb yn deall beth yw pwrpas ochr ddu raced ping pong mewn gwirionedd.

Felly, er mwyn deall ei swyddogaeth, mae'n hanfodol gwybod mwy amdano, tarddiad, rheolau a nodweddion tenis bwrdd. Felly, rhaid mynd yn ôl ychydig ganrifoedd a deall sut y datblygodd yr offerynnau a ddefnyddiwyd i'r modelau cyfredol. Dysgwch fwy isod:

Beth yw tarddiad ping pong?

Yn gyntaf oll, ymddangosodd ping pong yn Lloegr, yn y 19eg ganrif, oherwydd gwaith byrfyfyr. Yn y bôn, fe wnaeth grŵp o chwaraewyr o glwb o Loegr wneud fersiwn o dennis ar gyfer amgylchedd caeedig yn fyrfyfyr.

Ar y dechrau, mae rhai fersiynau o'r stori hon yn dweud bod y modd wedi digwydd oherwydd tywydd glawog, ond mae yna wahaniaethau. Beth bynnag, amcangyfrifir bod y gêm gyntaf wedi digwydd ar fwrdd pŵl, ac mai llyfrau clawr caled oedd y racedi a ddefnyddiwyd.

Yn ddiweddarach, cyrhaeddodd yr arferiad hefyd fyfyrwyr prifysgol, a oedd wedi pentyrru llyfrau yn eu lle rhwydwaith, a ymhlith y fyddin, a ddefnyddiodd offer ymladd byrfyfyr ar gyfer y gemau. Y cyfeiriad cyntaf at gatalog penodol gyda chynnyrch chwaraeon ar gyfer y moddol oedd ym 1884.

Gweld hefyd: Ydy hi'n wir bod dillad Siôn Corn yn goch oherwydd CocaCola?

Cyn dod yn foddoldebchwaraeon, roedd tenis bwrdd yn cael ei werthu fel gêm gan gwmnïau tegannau. Yn gyffredinol, nhw oedd yn gyfrifol am gynhyrchu a marchnata'r racedi cyntaf.

Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o'r offerynnau wedi'u gwneud o bren, a achosodd lawer o sŵn wrth ddod i gysylltiad â'r bêl ysgafnach. Yn ddiddorol, daeth yr enw ping pong o'r sŵn hwn. Dechreuwyd mabwysiadu'r term tenis bwrdd pan gofrestrodd y cwmni o Loegr yr enw fel nod masnach ym 1901.

Gweld hefyd: ‘Mewn egwyddor’ neu ‘mewn egwyddor’: gwybod pryd i ddefnyddio pob ymadrodd

O hynny ymlaen, tyfodd poblogrwydd y gamp a dechreuodd y twrnameintiau a'r cystadlaethau cyntaf a drefnwyd. Mewn geiriau eraill, daeth ffurfioli fel camp i'r amlwg oherwydd arfer achlysurol, fel jôc.

Ym 1921, daeth y Gymdeithas Tennis Bwrdd i'r amlwg ac, ym 1926, y Ffederasiwn Tenis Bwrdd Rhyngwladol. O ganlyniad, daeth llyfrau rheolau a thwrnameintiau swyddogol yn eu lle, gyda rheolau am yr offerynnau a'r gemau eu hunain.

Beth mae ochr ddu raced ping pong yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer mewn gwirionedd?

Yn gyffredinol, efallai y bydd gan rai racedi ddau fath gwahanol o ddeunydd gorchuddio ar bob ochr, ond mae'n orfodol bod gan racedi ddau liw ar bob ochr. Yn ôl rheolau ping pong, rhaid i bob raced gynnwys 85% o bren naturiol, hyd yn oed os yw'n dod mewn gwahanol feintiau neu siapiau.

Fel rheol, mae'r ochrau yn dangos defnyddioldeb. Hynny yw, mae'n arferol peintioarlliw gwahanol o'r ardal rhwbiwr a fydd yn cael ei ddefnyddio yn y gêm. Felly, mae ochr ddu y padl ping pong yn wirioneddol yn nodi'r offeryn, naill ai fel yr ochr i'w mabwysiadu neu fel yr ochr na fydd yn cael ei defnyddio.

Yn gyffredin, gwneir racedi fel bod yr ochr goch yn cael ei ddefnyddio, ac mae'r ochr ddu yn nodi'r hyn a fydd yn cael ei adael allan. Fodd bynnag, mae'n dibynnu ar y deunydd a ddefnyddir i adeiladu'r teclyn hwn, ac ar sut mae'n well gan y chwaraewr drin y raced.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.