7 Ffilmiau Netflix y mae'n rhaid i Fyfyrwyr eu Gwylio yn 2022

John Brown 19-10-2023
John Brown

Yn aml, gall pwysau teulu i basio arholiad ddigalonni ymgeiswyr a’u gadael heb yr ysbrydoliaeth honno yn eu bywydau bob dydd. Dyna pam y dewisom saith ffilm Netflix a all ddod â mwy o gymhelliant i chi gyda'ch astudiaethau, fel nad ydych yn rhoi'r gorau iddynt.

Wedi'r cyfan, gall y freuddwyd o ymuno â'r gwasanaeth cyhoeddus cael ei gyflawni a dim ond yn dibynnu arnoch chi. Dyna pam mae'r straeon isod nid yn unig yn galonogol, ond hefyd yn eithaf ysbrydoledig.

Ffilmiau Netflix i Fyfyrwyr

1) Anghyffredin

This yn un o'r ffilmiau Netflix y mae angen i bob myfyriwr eu gwylio. Cynhyrchwyd y gwaith yn 2017 ac mae'n adrodd hanes gorchfygiad a gwytnwch bachgen a aned ag anffurfiad wyneb ac a orfodwyd i gael dim llai na 27 o lawdriniaethau plastig .

Dim ond yn yn 10 oed mae'n dechrau mynd i'r ysgol. Ond nid oedd yr holl allu hwn yn hawdd i'r un bach, gan fod ei olwg yn tynnu sylw lle bynnag yr aeth.

Er ei fod yn dal yn blentyn, gwyddai'r llanc y byddai ei fywyd yn her ac y byddai angen ymdrech fawr i allu “wynebu” eu realiti yn uniongyrchol. O dipyn i beth, fe wnaeth y bachgen argyhoeddi pawb o'i gwmpas ei fod yn hollol normal.

2) Ffilmiau Netflix: Amsugno Dyn

Arall o ffilmiau ysgogol Netflix. Wedi'i gynhyrchu yn 2018, mae'r gwaith yn adrodd yllwybr llwyddiannus a goresgynnol entrepreneur a ddatblygodd dampon oedd â phris fforddiadwy iawn i fenywod tlotaf ei wlad (India).

Y peth mwyaf diddorol yw bod y ffilm yn dangos yn glir gwrthwynebiad pobl, a oedd bob amser yn chwilio am ffordd i fychanu'r dyn, a oedd yn canolbwyntio ar ei syniad athrylithgar a fyddai'n helpu miloedd o fenywod, yn enwedig y rhai llai ffafriol.

Yn y diwedd, ar ôl llawer o ddyfalbarhad , gan fod cymdeithas yn dal yn eithaf ceidwadol, mae'r entrepreneur yn y pen draw yn ennill y "frwydr" ac yn lansio ei gynnyrch. Os oes angen ychydig mwy o gymhelliant arnoch yn eich astudiaethau, mae'r ffilm hon yn berffaith.

3) Ffilmiau do Odio

Un arall o ffilmiau Netflix y mae pob mae angen i gystadleuydd fod yn bresennol. Wedi'i gynhyrchu yn 2020, mae'r naratif yn digwydd yn y 1960au yn UDA. Mae dyn ifanc beiddgar, ŵyr i aelod pwerus o gwlt Ku Klux Klan, yn penderfynu ymladd yn erbyn pob math o hiliaeth a orfodir gan y diwylliant hwnnw.

Yn hynod benderfynol o ddileu rhagfarn a chasineb hynny mewn cymdeithas, mae'r bachgen hyd yn oed yn herio ei deulu. Ar ôl rhwystrau di-rif a llawer o frwydro yn erbyn anghyfiawnder cymdeithasol, mae'n dod yn un o weithredwyr enwocaf ei wlad.

Gweld hefyd: Pam mae rhai pobl yn rhoi cadachau babanod yn y peiriant golchi?

4) Doce Argumento

Un arall o ffilmiau Netflix ar gyfer concurseiros. Wedi'i chynhyrchu yn 2018, mae'r stori'n adrodd trywydd comigdau fyfyriwr ysgol uwchradd gwych sydd bob amser yn rhyfela yn yr ysgol. Er gwaethaf gwahaniaethau cymdeithasol a phersonoliaeth, mae ganddynt nod cyffredin: mynd i'r coleg .

Ond mae popeth yn newid pan fydd y ddau yn cael eu gorfodi i ymuno i gystadlu ym mhencampwriaeth dadl myfyrwyr yr ysgol . Datgelodd eu cydfodolaeth dyddiol fod gan y cwpl ifanc lawer mwy yn gyffredin nag yr oeddent hyd yn oed wedi'i ddychmygu. Chwilio am gymhelliant astudio? Gwyliwch y ffilm hon.

5) Ymbelydrol

Mae hon hefyd yn un o ffilmiau ysgogol Netflix ac fe'i cynhyrchwyd yn 2019. Mae meddwl gwych menyw yn ei harwain i gychwyn ar profiad gwyddoniaeth gyda'i gŵr, gan fod gwyddoniaeth yn un o'i hoffterau mawr.

Ar ôl rhai addasiadau yn yr arbrofion, a gynhaliwyd gydag elfennau ymbelydrol, mae'r cwpl yn cael eu hunain mewn cyfyng-gyngor peryglus. Mae'r dyn a'r fenyw yn darganfod y gallai canlyniad eu gwaith arbed miliynau o fywydau, o'i ddefnyddio mewn meddygaeth.

Ond, ar y llaw arall, gallai'r darganfyddiad hefyd ladd biliynau o bobl pe bai'n syrthio i'r dwylo anghywir . I'r rhai sy'n chwilio am fwy o ysbrydoliaeth wrth astudio ar gyfer yr arholiadau, mae'r ffilm hon yn ddelfrydol.

6) Ffilmiau Netflix: Dumplin

Os ydych chi'n gystadleuydd sydd yn meddwl ei bod yn amhosibl goresgyn yr heriau o basio cystadleuaeth , bydd y ffilm 2018 hon yn profi i'r gwrthwyneb. Mae'r gwaith yn cyfrifyn goresgyn stori merch ifanc a oedd yn benderfynol o herio'r holl safonau harddwch a osodwyd gan gymdeithas.

Fel hyn, er ei bod dros bwysau ac yn ferch i fydysawd adnabyddus a fu gynt yn miss, yr arddegau yn gwneud ei mynediad i gystadleuaeth harddwch, a drefnwyd gan ei mam. Roedd ei hunanhyder yn ei chorff ei hun a'i charisma mor fawr fel ei bod, yn anhygoel fel y mae'n ymddangos, yn ennill y tlws.

7) 37 eiliad

Yn olaf, yr olaf o y ffilmiau o Netflix i fyfyrwyr. Wedi’i gynhyrchu yn 2020, mae’r gwaith yn adrodd hanes artist plastig dawnus a oedd â pharlys yr ymennydd a mam oramddiffynnol. Hyd yn oed gyda'r rhwystr hwn, mae'r ferch yn penderfynu cychwyn ar daith ddwys o hunan-wybodaeth.

Gweld hefyd: 5 proffesiwn gyda swyddi gwag ar ôl sydd â chyflogau uwch na R$ 8 mil

Wedi'i rhwygo rhwng rhwymedigaethau dyddiol, teulu a dyheadau bob dydd, mae'r ferch ifanc yn llwyddo i wneud yr hyn sydd ei angen arni heb gymorth allanol. Ond yr hyn prin y gwyddai hi yw na fyddai yr holl ymdrech yna byth yn ofer . Os ydych chi'n chwilio am gymhelliant i barhau â'ch astudiaethau, mae'r ffilm hon yn blât llawn.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.