Darganfyddwch darddiad y cyfenwau mwyaf poblogaidd ym Mrasil

John Brown 19-10-2023
John Brown

Wyddech chi y gall cyfenwau ddatgelu llawer am darddiad a hanes teuluoedd? Yn union fel enwau, mae gan gyfenwau ystyron a tharddiad sy'n helpu i olrhain ein hachau a deall o ble rydyn ni'n dod.

Yn wir, datgelodd arolwg gan Ipea fod y rhan fwyaf o gyfenwau ym Mrasil yn tarddu o Iberia, o Sbaen neu Bortiwgal. Fodd bynnag, mae'r hanes y tu ôl i gyfenwau yn gymhleth ac yn amrywio yn ôl gwahanol ddiwylliannau a gwledydd.

Mewn gwledydd fel yr Almaen, Hwngari, yr Unol Daleithiau, Canada, Tsieina a Japan, mae'n gyffredin i bobl alw ei gilydd erbyn eu cyfenwau, cyfenwau, sy'n cario hanes teulu, arfbais a symbolau gyda nhw.

Gweld hefyd: Cyfandir newydd? Deall pam mae Affrica yn rhannu'n ddau

Ym Mrasil, mae'r defnydd o gyfenwau wedi'i gysylltu'n hanesyddol â'r elitaidd, ond mewn cymunedau llai, mae pobl yn fwy adnabyddus am waith ymarferol. cyfeiriadau bob dydd, megis teulu o “Zé da Barberia”.

Tarddiad y cyfenwau mwyaf poblogaidd ym Mrasil

Yma, mae'r cyfenwau mwyaf cyffredin yn adlewyrchu dylanwad Ewropeaidd gwladychu, yn bennaf Portiwgaleg a Sbaeneg . Yn wyneb hyn, nid yw treftadaeth frodorol ac Affricanaidd yn cael ei chynrychioli'n sylweddol mewn cyfenwau Brasil oherwydd yr Ewrocentrism a osodwyd yn ystod gwladychu. Edrychwch ar y rhai mwyaf poblogaidd isod:

Silva

Mae'r cyfenw Silva o darddiad Portiwgaleg ac mae'n un o'r cyfenwau mwyaf cyffredin ym Mrasil. Mae ei darddiad yn mynd yn ôl i'r gair Lladin "silva", syddyn golygu "coedwig" neu "jyngl". Ar yr adeg pan ddechreuwyd mabwysiadu cyfenwau, roedd hwn yn enw a roddir yn aml ar bobl oedd yn byw yn agos at ardaloedd coediog.

Santos

Mae tarddiad crefyddol i'r cyfenw Santos ac mae'n tarddu o'r Lladin "sanctus", sy'n golygu "sanctaidd" neu "sanctaidd". Priodolwyd y cyfenw hwn yn gyffredin i bobl oedd â chysylltiad arbennig â'r sanctaidd, megis seintiau a barchwyd gan yr Eglwys Gatholig, neu i unigolion â defosiwn crefyddol cryf.

Souza

Y cyfenw Souza yn tarddu o Bortiwgaleg a chredir ei fod yn deillio o doponym, enw sy'n gysylltiedig â lle. Er bod yr union darddiad yn ansicr, mae un ddamcaniaeth yn awgrymu ei fod yn gysylltiedig â'r gair Lladin “saxa”, sy'n golygu “creigiau” neu “gerrig”.

Oliveira

O darddiad Portiwgaleg, mae'r Mae cyfenw Oliveira yn deillio o'r gair Lladin "olivarius", sy'n golygu "coeden olewydd" (coeden). Mae'r cyfenw hwn yn dynodi cysylltiad â'r olewydden neu gall fod yn enw symbolaidd yn ymwneud â heddwch a doethineb.

Pereira

Hefyd o darddiad Portiwgaleg, mae'r cyfenw Pereira yn deillio o'r gair “pereiro”, sy'n golygu “coeden gellyg” (coeden). Fe'i defnyddiwyd yn gyffredin i adnabod pobl a oedd yn perthyn i'r goeden gellyg neu i symboleiddio ffrwythlondeb a helaethrwydd.

Gweld hefyd: Mae'r 6 Peth hyn yn Dangos Eich bod chi'n Glyfar IAWN

Costa

Mae tarddiad Portiwgaleg i'r cyfenw Costa ac mae'n deillio o'r gair “arfordir”, sy'n meddwl“llethr”, “ymyl” neu “arfordir”. Priodolwyd y cyfenw hwn i bobl a oedd yn byw yn agos at ranbarthau arfordirol neu mewn mannau daearyddol agos at yr arfordir.

Araújo

O darddiad Portiwgaleg, mae'r cyfenw Araújo yn deillio o'r term “arauje”, sy'n yn golygu “lle gyda poplys”. Gall nodi presenoldeb poplys mewn ardal arbennig neu gyfeirio at leoliad daearyddol penodol.

Lima

Mae tarddiad Portiwgaleg i'r cyfenw Lima ac mae'n deillio o'r Lladin “lima”, sy'n golygu “lemwn”. Gall y cyfenw hwn ddynodi perthynas â'r ffrwyth lemwn neu gyfeirio at fan lle tyfwyd coed lemwn.

Martins

O darddiad Portiwgaleg, mae'r cyfenw Martins yn tarddu o'r enw cyntaf Martinho. Mae Martinho yn ffurf fechan o'r enw Martim, sydd yn ei dro yn amrywiad ar yr enw Mars, y duw rhyfel Rhufeinig.

Almeida

O darddiad Portiwgaleg, mae'r cyfenw Almeida yn deillio o y gair Arabeg “al-maida”, sy’n golygu “y bwrdd” neu “y plât”. Mae'n bosibl bod y cyfenw hwn wedi'i gysylltu'n wreiddiol â man gyda bwrdd neu fan lle byddai pobl yn ymgynnull i rannu prydau bwyd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.