Wedi'r cyfan, beth mae'r term YAG yn ei olygu ar CNH? Darganfyddwch yma

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae mwy na 74 miliwn o yrwyr cymwys ym Mrasil. Mae gan y Drwydded Yrru Genedlaethol (CNH) rai llythyrau yn nodiadau’r ddogfen sy’n dangos rhai nodweddion gyrwyr, megis cyfyngiadau a dulliau o gyflawni gweithgaredd taledig gan ddefnyddio’r drwydded.

Fodd bynnag, mae’r llythyrau yn y drwydded yn rhan o'r ddogfen ers 2008 ac fe'u sefydlwyd i wneud archwilio yn haws i asiantau traffig, a fyddai mewn egwyddor yn gwybod beth yw anghenion a nodweddion pob gyrrwr.

Yn yr ystyr hwn, mae cyfyngiadau, diffygion ac anghenion gyrwyr yn a nodir yn llythrennau'r wyddor, ac mae'r cyfuniadau o'r llythrennau hyn yn dangos sgiliau arbennig y gyrrwr, megis y term YAG, sy'n ymddangos mewn rhai cymwysterau.

Gweld hefyd: Darganfyddwch beth yw pwrpas y twll yn y cap pen mewn gwirionedd

Beth mae'r term YAG yn ei olygu ar y CNH?

Daw’r data ar y CNH ar ffurf llythyr, sy’n dangos i asiantau traffig beth yw anghenion a chyfyngiadau gyrwyr. Yn yr ystyr hwn, o A i Z, mae pob llythyren yn hysbysu'r nodweddion, megis defnyddio lensys cywiro neu os oes gan y gyrrwr nam ar y clyw.

Gweld hefyd: Machlud neu machlud? Peidiwch byth â cholli ysgrifennu eto

Yn yr ystyr hwn, mae datrysiad croes yn sefydlu bod y cyfuniadau o lythrennau rhaid dangos sgiliau arbennig rhai gyrrwr. Yna mae'r term EAR yn ymddangos ar y CNH i nodi bod y gyrrwr dan sylw yn cyflawni gweithgaredd taledig gyda'r cerbyd modur, yn ogystal â'r acronymau HCI,MTF neu HTE.

Mae’r term “Perfformio Gweithgarwch â Thâl” yn arsylwadau’r CNH ac mae wedi cael ei ddefnyddio’n aml yn ddiweddar, yn enwedig gyda dyfodiad cymwysiadau cludiant teithwyr, megis Uber, er enghraifft.

Yn yr ystyr hwn, mae angen crybwyll categorïau fel gyrwyr tacsi, gyrwyr tryciau, negeswyr a gyrwyr cwmni ar y CNH, yn unol â norm Cod Traffig Brasil (CTB). I wneud cais, mae angen i'r gyrrwr gysylltu â Detran ei gyflwr.

Cais EAR

Mae'r talfyriad EAR yn bodoli i nodi bod y gyrrwr yn cyflawni gweithgaredd taledig a rhaid iddo ymddangos ar drwydded y gyrrwr , trycwyr, dynion dosbarthu nwyddau a gyrwyr cwmni, sydd angen car i weithio.

Yn yr ystyr hwn, i wneud cais am YAG ar y CNH, mae angen i'r gyrrwr gysylltu â Detran ei gyflwr, cynnal archwiliadau corfforol a meddyliol , talu rhai ffioedd penodol ac aros i'r sylw gael ei gyhoeddi ar y CNH. Yn yr ystyr hwn, mae angen cyflwyno'r dogfennau canlynol:

  • CNH gwreiddiol a chopi;
  • Ffurflen gyda chanlyniadau arholiadau meddygol a seicolegol;
  • Prawf talu ffioedd.

Mae'r term YAG yn orfodol ar gyfer gyrwyr sy'n dymuno gwneud gweithgaredd taledig ac mae'r rhai sy'n cael eu dal yn cyflawni'r math hwn o weithgaredd heb drwydded yn cyflawni trosedd difrifol iawn, gyda dirwy wedi'i gosod ar R $293.47 .Yn ogystal, nodir saith pwynt ar y drwydded a chedwir y cerbyd afreolaidd gan yr awdurdod traffig.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.