Dysgwch sut i edrych ar eich CTPS (Cerdyn Cyflogaeth) ar-lein

John Brown 19-10-2023
John Brown

Carteira de Trabalho e Previdência Digital (CTPS Digidol) yw cymhwysiad a ddatblygwyd gan y Llywodraeth Ffederal i ehangu swyddogaethau a gweithredoedd gweithwyr trwy'r rhyngrwyd.

Ar gael ar gyfer Android ac iOS, mae'r platfform yn caniatáu ymgynghoriad ar fuddion , contractau cyflogaeth hen a newydd, data INSS a gwybodaeth sylfaenol arall.

Mae'r CTPS dros y rhyngrwyd wedi bodoli ers 2017, fodd bynnag, ni ddisodlodd y ddogfen ffisegol yn ei fersiynau cyntaf. O Ordinhad Rhif 1065, a gyhoeddwyd ar 23 Medi, 2019 gan Weinyddiaeth yr Economi, daeth y Cerdyn Gwaith Digidol yn gyfwerth â'r ddogfen ffisegol, ond gyda ffocws ar faterion gwaith a chyflogaeth.

Gweld hefyd: Macau: darganfyddwch y ddinas Tsieineaidd sydd â Phortiwgaleg yn iaith swyddogol

Felly , CTPS Digital nad yw'n gweithredu fel dogfen adnabod sifil fel y fersiwn argraffedig, er ei bod yn bodloni swyddogaethau'r fersiwn flaenorol at ddibenion llafur. Am y rheswm hwn, a hefyd am resymau diogelwch, mae'n hanfodol cadw'r cerdyn proffesiynol wedi'i argraffu fel gwarant.

Gweld hefyd: Almaenwyr: gwybod 25 cyfenw o darddiad Germanaidd

Yn ogystal, mae rhai endidau a sefydliadau cyhoeddus yn mynnu'r fersiwn ffisegol waeth beth fo'r diweddariadau yn y system adnabod gweithwyr .

Yn anad dim, mae'r wybodaeth ddigidol hon ar gael trwy eSocial, llwyfan y Llywodraeth Ffederal ar gyfer rheoli'r berthynas rhwng cyflogwyr a gweithwyr dros y rhyngrwyd.

O'r CPF, mae'n bosibl i'r gweithiwr i gaeldata eich waled digidol sydd wedi'i gofrestru yn system y llywodraeth am ddim ac ar unwaith.

Sut i ymgynghori â'ch CTPS dros y rhyngrwyd

I agor eich CTPS Digidol mae'n bwysig bod y rhaglen wedi'i lawrlwytho ar eich dyfais neu gael mynediad iddo trwy borth gwasanaethau'r llywodraeth, gyda'ch data mewngofnodi yn system Gov.br. Yna, awdurdodwch y cais i ddefnyddio'ch gwybodaeth gofrestru ar gyfer CTPS Digidol o fewn y platfform ei hun.

Felly, mae rhif y Cerdyn Cyflogaeth Digidol yn cyfateb i'ch CPF. Yn ogystal, mae dyddiad cyhoeddi'r ddogfen yn cyfateb i'r diwrnod y gwnaethoch chi gyrchu'r rhaglen a dechrau defnyddio'r gwasanaeth digidol. Yn y modd hwn, nid yw'n bosibl cael y rhif waled ffisegol a'r rhif PIS, gan fod hyn yn cael ei gynhyrchu gan Caixa Econômica Federal mewn system wahanol.

Trwy'r cais hwn, mae'n bosibl anfon sylfaenol neu gyflawn data i gyflogwyr , yn ogystal ag arbed fersiynau PDF oddi ar y platfform a'u storio yn y cwmwl. Felly, mae personoli'r ddogfen yn caniatáu mwy o ddiogelwch yn y broses o rannu gwybodaeth, gan osgoi twyll a datguddiad gweithwyr.

Os bydd amheuon ynghylch y ddogfen, mae'r Weinyddiaeth Economi yn argymell cysylltu â Central 158 dros y ffôn neu fynediad. y sianel Cwestiynau Cyffredin am y gwasanaeth. Yn ogystal, mae'r Llywodraeth Ffederal yn cynnig cam wrth gami gael mynediad i'r ddogfen.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.